Home Appunti - Bilješke Druga požurnica Vladi, Ministarstvu pravosuđa i Državnom odvjetništvu Republike Hrvatske
Druga požurnica Vladi, Ministarstvu pravosuđa i Državnom odvjetništvu Republike Hrvatske PDF Stampa E-mail
Scritto da Silvano Zilli   
Martedì 21 Aprile 2009 00:00
VLADA REPUBLIKE HRVATSKE
Poštovanom Predsjedniku, dr. sc. Ivo Sanader
Trg sv. Marka 2, 10000 Zagreb

MINISTARSTVO PRAVOSUĐA REPUBLIKE HRVATSKE
Poštovanom Ministru, dr. sc. Ivan Šimonović
Dežmanova ulica 10, 10000 Zagreb

DRŽAVNO ODVJETNIŠTVO REPUBLIKE HRVATSKE
Poštovanom gl. državnom odvjetniku, gosp. Mladen Bajić
Gajeva 30a, 10000 Zagreb

Predmet:         postupak vezan uz takozvano «sporno turističko zemljište» u Rovinju

                        - predstavka, upiti, druga požurnica

Veza:   moja predstavka od 3.12.2008., dopis Ureda Predsjednika Vlade Republike Hrvatske od 4.12.2008. (klasa: 050-01/08-01/1781, urbroj: 50302-05-08-01) Ministarstvu pravosuđa, dopis Ministarstva pravosuđa od 18.12.2008. (klasa: 051-02/08-01/1506, urbroj: 514-06-01-01/3-08-3) Općinskom sudu u Rovinju, odgovor predsjednika Općinskog suda u Rovinju od 26.01.2009. (posl. br. -9 Su-29/09-2), moj dopis sa upitima od 7.02.2009., moja požurnica od 2.04.2009., dopis Ministarstva pravosuđa od 14.04.2009. (klasa: 051-02/08-01/1506, urbroj: 514-03-03-02/5-09-7) Općinskom sudu u Rovinju.

 

Poštovani Predsjedniče Vlade,

Poštovani Ministre,

Poštovani glavni državni odvjetniče,

od dana 3. prosinca 2008. godine (odnosno već skoro pet mjeseci!) bezuspješno pokušavam dobiti od Vas bilo kakvo suvislo očitovanje u svezi postupka o takozvanom  «spornom turističkom zemljištu» u Rovinju (koji traje od 28.02.2001. godine i ne nadzire mu se kraj, obzirom i na protuzakonite radnje od strane određenih pravosudnih organa), a radi zaštite općih i javnih interesa, radi zaštite državnog, županijskog i gradskog vlasništva, radi zaštite vrijednih prirodnih resursa koji su na uporabi svih građana grada Rovinja.

Osobno smatram da :

a) prešučivanjem i nepoduzimanjem ikakvih mjera radi utvrđivanja odgovornosti naspram Trgovačkog suda u Rijeci (koji je odgovoran zbog donijete skandalozne protuzakonite presude 2001. godine);

b) svođenjem Ministarstva pravosuđa na ured za protokol putem kojeg se moji dopisi prosljeđuju Općinskom sudu u Rovinju; i

c) uzaludnim očekivanjem od Ministarstva pravosuđa da predsjednik Općinskog suda u Rovinju (koji je i sudac u navedenom postuku od 2003. godine), sukladno svojim ovlastima ispita moje navode, poduzme odgovarajuće mjere, te žurno izvijesti o utvrđenom i poduzetom;

neće se doprinijeti afirmaciji pravne države već naprotiv.

Stoga Vas po četvrti put molim da se zauzmete, u svojstvu legitimnih predstavnika nadležnih institucija vlasti, kako bi se provele mjere nadzora rada u navedenim postupcima, utvrdile pojedine odgovornosti u svezi cijelog slučaja i kako bi se konačno predmet okončao čim prije, a sve kako bi obični građani mogli i dalje vjerovati u pravnu državu i neovisnost sudstva.

S poštovanjem – con stima,

 

Silvano Zilli

 

Na znanje :

-Vrhovni sud Republike Hrvatske, predsjedniku gosp. Branku Hrvatinu, Trg Nikole Šubića Zrinskoga 3, 10000 Zagreb.

Ultimo aggiornamento Giovedì 14 Maggio 2009 07:03
 
hrvatskiitaliano

Manifesti

Vox populi

Il sito web è indipendente, in costante aggiornamento e soggetto ad ampliamento. Questo spazio è libero, gratuito e a disposizione di tutti coloro che vogliono rendere pubblica la propria opinione e che, purtroppo, non sono riusciti ad ottenere un riscontro positivo da parte dei mezzi d'informazione presenti sul territorio istro-quarnerino.

I pareri, le proposte, le idee, i commenti vanno inviati alla seguente e-mail:

voxpopuli@silvanozilli.com

 


Get the Flash Player to see this player.