Home Appunti - Bilješke Okrnjena vjerodostojnost predsjednika Gradskog vijeća Grada Rovinja
Okrnjena vjerodostojnost predsjednika Gradskog vijeća Grada Rovinja PDF Stampa E-mail
Scritto da Silvano Zilli   
Mercoledì 13 Ottobre 2010 11:08
“Kroji li se Urbanistički plan Rovinja prema bespravnoj izgradnji kampa Valalta? Proširenje naturističkog kampa nastavlja se mimo svih zakona” naslov je članka Roberta Franka (uz nekoliko podnaslova/podčlanaka potpisanih od Alda Pokrajca), koji je objavljen dana 6. listopada 2010. godine u “Glasu Istre”. U članku se navodi da:
-“pomno čuvana tajna o bespravnom proširenju naturističkog kampa Valalta više nije tajna”;
-“apsurdno je da je prije nekoliko dana održana javna rasprava o Urbanističkom planu uređenja rovinjskog turističkog naselja Valalta, gdje je najavljeno da će kamp dobiti višu kategoriju, no pritom nitko nije rekao ni riječi o bespravnom dograđivanju”;
-“18. kolovoza 2010. građevinski inspektor Jerko Krizmanić iz Područne jedinice uprave za inspekcijske poslove u Pazinu donio je Rješenje kojim se investitoru Valalti naređuje uklanjanje bespravno izgrađenog proširenja postojećeg naturističkog kampa Valalta koje uključuje pristupne putove, sve kamene potporne zidove, granuliranim materijalom nasipane pristupne putove kao i sve infrastukturne instalacije razvoda, dovoda i odvoda vode te niskonaponske mreže rasvjete i snage”, a kojim se rješenjem utvrđuje rok od 15 dana za uklanjanje, da žalba ne odgađa izvršenje o uklanjanju te da ukoliko Valalta ne postupi po rješenju da će to na njihov teret naručiti Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva, a investitori će snositi njihove troškove;
-“Valalta je svoj kamp od listopada 2004. do travnja 2005. godine i od studenog 2009. do travnja 2010. proširila na još 26 tisuća četvornih metara za što nije imala akt odobrenja građenja, odnosno potvrdu glavnog projekta”;
-“priča dodatnu dimenziju nemorala dobiva kad se navede da je šef razvoja Valalte, investitora bespravne gradnje koji se tek tako oglušuje o hrvatske zakone, ujedno i predsjednik Gradskog vijeća Grada Rovinja, IDS-ovac Davorin Flego”, da je “nevjerojatno da visoki gradski dužnosnik, kao što je Flego, kad je Valalta krenula u bespravnu gradnju, nije uzeo u obzir notornu činjenicu za svakog političara i poduzetnika ... (omissis) ... da je donošenjem odluke Grada Rovinja o donošenju Urbanističkog plana uređenja područja naturističkog kampa određena i zabrana izdavanja akata kojima se odobravaju zahvati u prostoru, odnosno građenje, i to tijekom izrade plana, pa sve do njegovog donošenja”, te da “s obzirom na takvu zabranu, Valalta ne samo da nije dobila potvrdu glavnog projekta, nekad građevinsku dozvolu, nego se bespravno proširila na područje na kojem je isto tako bespravno izgradila objekte i brojnu prateću infrastrukturu potrebnu za prihvat kamp-kućica i za smještaj mobilnih kućica, sadržaja koji su ovog ljeta bili komercijalni i kompaniji osigurali sasvim solidan prihod”;
-“Elvis Mujačević iz Rovinja, čija je obitelj vlasnik nekoliko nekretnina u sklopu donošenja UPU-a Valalte, problem bespravne gradnje pri proširenju kampa diže na višu političku, moralnu i zakonsku razinu, no istodobno ga povezuje s aktualnim donošenjem UPU-a upravo za to područje kojim će se, kaže, na neprihvatljiv način legalizirati bespravna gradnja Valalte” (naime on tvrdi da: “prema svemu sudeći, tvrtka Valalta je imala privilegirane informacije o UPU-u tog područja s obzirom na to da je poveznica između Grada Rovinja, Valalte i UPU-a predsjednik Gradskog vijeća Rovinja Davorin Flego koji je ujedno i šogor pročelnika za urbanizam Ivana Begića čiji ured vodi postupak donošenja prostornog plana”; “dakle, netko poput Valalte napravi u prostoru nešto bespravno, a onda to Grad, u kojem je drugi čovjek onaj koji upravo kod kršitelja zakona odlučuje o razvoju koji završava bezakonjem, ubrzo legalizira kroz prostorni plan, a uz pomoć svoga šogora, pročelnika za urbanizam”; “nameće se pitanje: hoće li Grad legalizirati i sve ostale kažete koje su napravljene u kampanjama oko Rovinja ili će njih srušiti, jer su bespravno izgrađene, a njihov vlasnik nije direktor razvoja neke jake kompanije niti predsjednik Gradskog vijeća Grada Rovinja”; “nevjerojatno je da je Flego kao predsjednik Gradskog vijeća na sjednici 19. lipnja 2008. godine potpisao odluku o donošenju UPU-a Valalta koja podrazumijeva zabranu izdavanja akata kojima se odobravaju zahvati u prostoru, odnosno građenje dok se plan izrađuje te ubrzo nakon toga promatrao kako kompanija u kojoj radi kao šef razvoja upravo na području za koje se izrađuje plan bespravno gradi”; “je apsurdno da je financijer UPU-a Valalte upravo bespravni graditelj istoimenog poduzeća, pa postavlja pitanje nije li Valalta imala informacije od Urbinga, kao subjekta koji predlaže planska rješenja, što će se gdje raditi i planirati, gdje će biti kamp, koliko će se širiti, gdje će biti apartmani, a gdje cesta, dokle se proteže zeleni pojas... ”; te “smatram da ova situacija podrazumijeva podnošenje ostavke Davorina Flega: ili bi je trebao zatražiti gradonačelnik Sponza”, jer “je plan napravljen po određenim partikularnim interesima određene skupine, a ne u korist svih korisnika tog prostora”).
Iz novinskog teksta doznajemo još da: 
-“u Valalti o ovom slučaju vlada zakon šutnje”;
-gradonačelnik priopćenjem preko glasnogovornice Grada tvrdi da u mandatima Davorina Flega kao predsjednika vijeća i njega kao gradonačelnika “usvojeni su brojni prostornoplanski dokumenti na sjednicama Gradskog vijeća koji se temelje na održivom razvoju” i da je “siguran da će i u slučaju Urbanističkog plana zone Valalta biti isto”
-direktor izrađivača plana tvrtke Urbing, Darko Martinec, upozorio je Elvisa Mujačevića da “ukoliko ugrozi donošenje plana” i “donošenje se vrati na početak može očekivati sudsku tužbu jer će Urbing time biti financijski oštećen”; 
-predsjednik rovinjskog IDS-a, Milan Mihovilović, je izjavio “da je problem vezan uz galamu Elvisa Mujačevića na javnoj raspravi o planu” te da je “van svake pameti da će se urbanistički plan izrađivati da bi se pogodovalo svakom tko na njegovom području ima zemljište, što je Mujačević zahtjevao”; 
-donedavni SDP-ov, a sada nezavisni vijećnik Vinko Bujovac smatra da je “Valalta imala povlaštene informacije” te da “Flego je u ovom slučaju u sukobu interesa, pa bi bilo moralno da ponudi ostavku”; 
-nezavisni vijećnik Bruno Poropat tvrdi da je “slučaj Valalte još jedan primjer bahatosti rovinjske vlasti”, da “ovime su gradski čelnici, koji su i poslovno i rodbinski vezani za Valaltu, poručili građanima da oni mogu graditi bez plana i dozvola”, i ne samo to već Valalta je “unaprijed kupovala zemljišta za koje je znala da će kasnije biti urbanizirano, ostvarivši time spekulativnu dobit”; 
-vijećnik “Ladonje” Raoul Privileggio izjavio je da “očito je Grad Rovinj zakinut za pripadajuće naknade, kao i za komunalni doprinos pri samoj izgradnji”, da “stoga ne bi bilo pošteno da se zahvati u prostoru usuglase sa zakonom bez da se Gradu plate pripadajuće naknade i doprinosi uvečani za kamate” te da “ako je građeno šest godina uz znanje Grada ili pojedinih ljudi u Gradu, valja snositi u najmanju ruku političku odgovornost”;
-vijećnik HDZ-a Gracijano Švić smatra da “procedura donošenja planova je izuzetno duga i složena, pa su je u Valalti u utrci s vremenom izgleda preduhitrili” te da “sada je najvažnije da se zahvati u prostoru reguliraju planom i da se dosadašnje investicije ozakone”. 
Treba još napomenuti da se priopćenjem oglasio i rovinjski SDP (koji više nema vijećnika), u kojem se u biti spočitava gradonačelniku da se “nije ni jednom riječju osvrnuo na činjenicu da je građevinska inspekcija izdala Valalti rješenje o rušenju bespravno izgrađenih objekata” već da mu je “glavno da obrani predsjednika Gradskog vijeća i menadžera Valalte Davorina Flega” (“Glas Istre” od 11. listopada 2010. godine, “SDP: Sponzi važno obraniti Flega, a ne bezakonje” od Alda Pokrajca).
Po našem mišljenju u navedenom slučaju nema osnova ni sumnji o postojanju sukoba interesa jer:
-predsjednik Gradskog vijeća potpisuje samo akte koji su prihvaćeni od većine članova Gradskog vijeća, koji broji 19 članova (dakle ne potpisuje samostalno ikakve akte jer ni nema takvih zakonskih nadležnosti);
-pročelnik Upravnog odjela za prostorno i urbanističko planiranje priprema prijedloge akata koje nakon rasprave donosi Gradsko vijeće, te tako utvrđene akte mora provoditi (stoga pročelnik samostalno ne može propisati ikakav akt već je obvezan držati se zakonskih odredaba i odluka Gradskog vijeća i gradonačelnika).
Ne smije se niti zaboraviti da su u malom mjestu kao što je Rovinj, rodbinske veze  neizbježne, no bitno je da iste ne smiju utjecati na odgovorno, profesionalno, pošteno i transparentno djelovanje osoba kojih se to tiče, a kao što je već rečeno navedene osobe nemaju nikakvu zakonsku ovlast da samostalno donose opće akte (planove, odluke, itd.) niti mogu samostalno provesti radnje koje sukob interesa podrazumijeva. Također, kako zakon ne propisuje mogućnost profesionalizacije za funkciju predsjednika Gradskog vijeća, logično je i normalno da osoba koja obnaša tu dužnost mora biti i negdje zaposlena. Gradski vijećnici, pa tako ni njihov predsjednik nisu saborski zastupnici i dobivaju samo naknadu za svoj rad! Neki od njih samostalni su poduzetnici, neki su zaposleni u turističkim tvrtkama (Valalta, Maistra), neki u prosvjeti…
No, kako bi se izbjeglo da cijeli slučaj poprimi medijsku dimenziju i javno prozivanje, predsjednik Gradskog vijeća mogao je i trebao je odlučiti da neće ni prisustvovati ni sudjelovati u postupku donošenja UPU-a tog područja, već to prepustiti svojim potpredsjednicima Gradskog vijeća. Ali to nije učinio.
S druge strane Grad Rovinj pozvan je i mora ustrajat na zakonitost i na opće javne interese, a to znači da:
-cijeli postupak donošenja navedenog UPU-a mora se provesti u skladu sa zakonskim odredbama i na najtrasparentniji mogući način, poštujući struku i javne opće interese;
-vezano uz Rješenje građevinskog inspektora i radnjama Valalte, Grad Rovinj mora uvijek zahtjevati i poduzimati sve moguće mjere unutar svojih ovlasti kako bi se spječila bilo kakva bespravna, protuzakonita radnja te uvijek pozivati sve nadležne institucije da djeluju unutar svojih ovlasti kako bi se te radnje sprječile;
-to što je Valalta financijer UPU-a nije apsurdno, već je to ustaljena praksa da za pojedine planove koji nisu prioritetni za Grad Rovinj, ukoliko je pojedini subjekt zainteresiran da se pojedini plan ipak donese onda si preuzima i financijske obaveze (jer Grad nema beskonačne financijske mogućnosti da financira sve planove), ali to nikako ne znači da su ti planovi napravljeni po određenim partikularnim interesima jer se prijedlozi tih planova dostavljaju Gradskom vijeću koji ima ovlast da ih donese nakon rasprave i uz određene izmjene i dopune, poštujući pritom zakonski utvrđeni postupak;
-sve zainteresirane pravne osobe kao i svi pojedinci moraju biti pravovremeno upoznati sa cijelim postupkom i imati osigurana sva zakonski utvrđena prava u postupku donošenja UPU-a, no ne smije se zaboraviti da svaki pojedinačni UPU mora biti u skladu sa prostorno-planerskom dokumentacijom višeg reda (GUP, PPU).
Stoga, po našem mišljenju, u navedenom slučaju problem nije u rodbinskim vezama niti u sukobu interesa, već u tome što predsjednik Gradskog vijeća nije smio dopustiti bespravnu gradnju, čime je stvorena slika da je suučesnik i suodgovoran, već je trebao intervenirati u skladu sa svojim ovlastima, istu prijaviti ili osobno zahtijevati od svog nadređenog na radnom mjestu prestanak tih radnji jer istima ugrožavaju njegov autoritet, odgovornost, principjelnost, vjerodostojnost, korektnost, reputaciju, što nije u interesu Valalte. Dapače, proizlazi da predsjednik vijeća tek promatra kršenje zakona i odluka Gradskog vijeća, što osim što okrnjuje njegovu vjerodostojnost ugrožava i ugled, odgovornost, vjerodostojnost i reputaciju rovinjskog IDS-a i samog gradonačelnika Rovinja. U tom kontekstu, ako je predsjednik Gradskog vijeća ikako sudjelovao ili svojim nečinjenjem doprinio bespravnom građenju, mišljenja smo da bi trebao dati ostavku, odnosno odstupiti. Jer, postavlja se pitanje: s kojim pravom će sada predsjednik Gradskog vijeća voditi sjednice vijeća, donositi odluke itd. kad i on sada spada među one koji ih ne poštuju ni provode? 
Ukoliko predsjednik Gradskog vijeća nije bio upoznat sa svime što se dešavalo (bespravna gradnja, rješenje građevinskog inspektora) ili je pokušao na bezuspješan način spriječiti nastalu situaciju i savjest mu je čista onda bi trebao na argumentiran i iskren način informirati javnost, odnosno građane grada Rovinja. 
Neovisno o tome kakav će stav zauzeti predsjednik Gradskog vijeća, IDS Rovinja i gradonačelnik bi trebali izreći svoj stav (neovisno da li u njegovu obranu ili ne), a što neminovno iziskuje i nosi sa sobom preuzimanje i odgovornosti zbog nastalog stanja i odnosnog rješenja. Mudro bi bilo da se greške pojedinaca ne prenose na stranku ili na gradonačelnika, jer time postaju greške stranke i gradonačelnika a time i njihov teret na sljedećim izborima.
Slučaj razmjerno “male” Valalte i njihovog “bezobrazluka” je odlična prilika da se pokušaju prebrojati mali i veliki bespravno izgrađeni objekti po kampovima Maistre. Koliko bi tek tamo Grad prihodovao od, citiramo vijećnika “Ladonje”, “pripadajuće naknade i doprinose pri samoj izgradnji uvečane za kamate”.
 
P.S.
Na konferenciji za novinare, održanoj dana 14. listopada 2010. godine, “Predsjedništvo IDS-a Rovinja odbacilo je sve neistine i objede koje su posljednjih dana objavljene u tisku o predsjedniku Gradskog vijeća Davorinu Flegu” i istom dalo podršku. Predsjednik Gradskog vijeća, “rekavši da su mu klevete u Novom listu i Glasu Istre donijele mnogo štete, kao i njegovoj obitelji, najavio je sudske tužbe protiv listova i novinara”, odnosno da će “tražiti kaznenu odgovornost i novčanu odštetu koju će dati za proširenje rovinjskog dječjeg vrtića”. Dodao je da je “u Valalti zaposlen od 2003., a radi na izgradnji vjetroelektrana”, da “nema udjela u Valalti, već tamo radi za golu plaću”, da je o bespravnoj gradnji u Valalti “doznao 28. rujna, kada je građevinska inspekcija pisano obavijestila gradsku upravu” te da “do tada nisam ništa znao niti sam bio upoznat jer se ne bavim turizmom”. “Na pitanje novinara kako je to promaknulo komunalnim redarima, koji prijavljuju svaku i najmanju sumnjivu gradnju i plasiraju je preko gradskog portala, Mihovilović je rekao da ni oni nisu ništa znali” te da “sada, kada se o tome zna, na pravnoj je državi da sankcionira krivce” (“Glas Istre” od 15. listopada 2010. godine, “Flego: nešto se kopalo, ali nisam znao za bespravnu izgradnju. Slučaj Valalta: rovinjski IDS stao u obranu Davorina Flega” od Alda Pokrajca). 
U “Glasu Istre” od 15. listopada 2010. godine objavljeno je i reagiranje Valalte sa noslovom “Davorin Flego zadužen je za razvoj vjetroenergije”, kojeg je potpisao član Uprave Ivan Filipić.
 

Ultimo aggiornamento Lunedì 18 Ottobre 2010 09:04
 
hrvatskiitaliano

Manifesti

Vox populi

Il sito web è indipendente, in costante aggiornamento e soggetto ad ampliamento. Questo spazio è libero, gratuito e a disposizione di tutti coloro che vogliono rendere pubblica la propria opinione e che, purtroppo, non sono riusciti ad ottenere un riscontro positivo da parte dei mezzi d'informazione presenti sul territorio istro-quarnerino.

I pareri, le proposte, le idee, i commenti vanno inviati alla seguente e-mail:

voxpopuli@silvanozilli.com

 


Get the Flash Player to see this player.