Home Appunti - Bilješke Pokušaj getoizacije i političke marginalizacije nacionalnih manjina
Pokušaj getoizacije i političke marginalizacije nacionalnih manjina PDF Stampa E-mail
Scritto da Zilli   
Lunedì 05 Novembre 2012 19:13
Vlada Republike Hrvatske, na svojoj 57. sjednici održanoj 17. listopada 2012. godine, uputila je u zakonodavnu proceduru I. čitanja Hrvatskog sabora dva Prijedloga zakona, a koji se itekako tiču pripadnika nacionalnih manjina, i to: 
-Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi i 
-Prijedlog Zakona o lokalnim izborima.  
Vezano uz pripadnike nacionalnih manjina i njihovo pravo na srazmjernu zastupljenost u predstavničkim tijelima i zastupljenost u izvršnom tijelu jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, srazmjerno njihovom udjelu (od najmanje 5%) u stanovniš¬tvu iste ili neovisno o udjelu u ukupnom stanovništvu ako je to pravo propisano statutom jedinice (članci 20., 21. i 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina), predlaže se da:
1.“pravo birati članove predstavničkog tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te birati općinskog načelnika, gradonačelnika i župana i njihove zamjenike imaju birači koji imaju trajno boravište na području jedinice za čija se tijela izbori provode” (članak 2., stavak 2., Prijedloga Zakona o lokalnim izborima) – čime se uskraćuje pravo na glasovanje svim pripadnicima nacionalnih manjina koji zbog raznih razloga imaju boravište u inozemstvu, a navedeno pravo na glasovanje im je zajamčeno zakonskim odredbama koje su na snazi;
2.kandidatura općinskog načelnika, gradonačelnika i župana te njihovih zamjenika (članak 12. Prijedloga Zakona o lokalnim izborima) i kandidatura zamjenika općinskog načelnika, gradonačelnika, odnosno župana iz reda pripadnika nacionalnih manjina (članak 112. Prijedloga Zakona o lokalnim izborima) različito su propisane (broj potpisa potreban za kandidaturu, zbirne liste kandidata, odnosno glasački listići su različiti), te se općinski načelnici, gradonačelnici i župani sa njihovim zamjenikom “biraju većinskim izbornim sustavom u kojem cijelo područje općine, grada i županije čini jednu izbornu jedinicu” (članak 87. Prijedloga Zakona o lokalnim izborima) a pravo da ih biraju imaju svi birači sa trajnim boravištem na području jedinice, dok “pravo birati zamjenika općinskog načelnika, gradonačelnika, odnosno župana iz reda pripadnika nacionalnih manjina imaju samo birači pripadnici manjina koji imaju pravo na zamjenike te imaju trajno boravište u jedinici” (članak 111., stavak 2., Prijedloga Zakona o lokalnim izborima) – a što je suprotno odredbi članka 111., stavak 1., Prijedloga Zakona o lokalnim izborima koji propisuje da “zamjenik općinskog načelnika, gradonačelnika, odnosno župana iz reda pripadnika nacionalnih manjina bira se neposredno na izborima tajnim glasovanjem na mandat od četiri godine, istovremeno, na isti način i po istom postupku kao i općinski načelnik, gradonačelnik, odnosno župan”, jer se ne radi o istovremenosti, niti o istom načinu i niti po istom postupku;
3.“izvršno tijelo jedinice lokalne i jedinice područne (regionalne) samouprave u općini je općinski načelnik, u gradu gradonačelnik i u županiji župan” (članak 39., stavak 1., Zakona o lokalnoj i područnoj –regionalnoj- samoupravi) a iznimno “izvršno tijelo je i zamjenik koji obnaša dužnost općinskog načelnika, gradonačelnika, odnosno župana” (u članak 39. Zakona, predloženim izmjenama i dopunama, dodaje se stavak 2.) “koji je izabran na neposrednim izborima zajedno s općinskim načelnikom, gradonačelnikom, odnosno županom, a dužnost općinskog načelnika, gradonačelnika, odnosno župana obnaša ako je mandat općinskog načelnika, gradonačelnika, odnosno župana prestao nakon isteka dvije godine mandata u toj jedinici lokalne, odnosno područne (regionalne) samouprave” (u članku 39. Zakona, predloženim izmjenama i dopunama, dodaje se stavak 3.) dok “zamjenik općinskog načelnika, gradonačelnika, odnosno župana izabran iz reda pripadnika nacionalnih manjina ne može postati zamjenik koji obnaša dužnost općinskog načelnika, gradonačelnika, odnosno župana” (novi članak 40.d, stavak 6., Zakona, dodan člankom 16. Prijedloga zakona o izmjenama i dopunama) ali “predstavnik je nacionalne manjine u izvršnom tijelu” (novi članak 41.a, stavak 1., druga rečenica, Zakona, dodan člankom 18. Prijedloga zakona o izmjenama i dopunama). To nedvojbeno propisuje dvije kategorije zamjenika općinskog načelnika/gradonačelnika/župana, točnije Hrvata i nehrvata, jer prema predloženom birati će se:   
-zamjenik Hrvat koji se sa čelnikom kandidira i iznimno može postati izvršno tijelo i obnašati dužnost općinskog načelnika, gradonačelnika, odnosno župana, te 
-zamjenik nehrvat izabran iz reda pripadnika nacionalnih manjina čija je kandidatura samostalna/posebna i koji izričito ne može nikako obnašati dužnost općinskog načelnika, gradonačelnika, odnosno župana i nije član izvršnog tijela već predstavnik nacionalne manjine u izvršnom tijelu. Obzirom da izvršno tijelo čini jedna osoba, odnosno općinski načelnik, gradonačelnik ili župan, zamjenik nehrvat biti će predstavnik svoje manjine u gradonačelniku ili načelniku ili županu Hrvata. Ingeniozno! Psihijatrijska medicina ima termin za stanje kada u istom tijelu kao da žive dvije osobe: shizofrenija.  
Iz navedenih prijedloga naše vrle Vlade proizlazi sljedeće: 
-nije predviđena/propisana mogućnost da općinski načelnik, gradonačelnik, odnosno župan bude iz reda pripadnika nacionalne manjine (zašto bi i bio?! Ta on je samo rođen u Hrvatskoj, živi i plaća poreze u njoj oduvijek i ima hrvatsko državljanstvo!?); 
-potiče se koncentracija javnih dužnosti u jednoj osobi, jer se dopušta mogućnost da pojedinac obnaša istovremeno dužnost općinskog načelnika/gradonačelnika, županijskog vijećnika i saborskog zastupnika, odnosno da pojedinac obnaša dužnost župana, općinskog/gradskog vijećnika i saborskog zastupnika;
-uskraćuje se pravo glasovanja biračima koji su hrvatski državljani a nemaju trajno boravište u jedinici lokalne i područne (regionalne) samouprave već boravište u inozemstvu;
-propisuju se dvije kategorije zamjenika općinskog načelnika, gradonačelnika, odnosno župana i time diskriminira zamjenika općinskog načelnika, gradonačelnika, odnosno župana izabranog iz reda pripadnika nacionalnih manjina, čime njegova uloga postaje počasna i ukrasna, te će npr. Grad Rovinj imati gradonačelnika, jednog zamjenika i jedan “fikus”;
-pripadnicima nacionalnih manjina koji sukladno odredbama Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina imaju pravo na srazmjernu zastupljenost u predstavničkim tijelima jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, uskraćuje se pravo na zastupljenost u izvršnom tijelu tih jedinica; itd.
Riječ je o očitom primjeru pokušaja getoizacije i političke marginalizacije nacionalnih manjina u Republici Hrvatskoj i najblaže rečeno jednoj od većih “svinjarija” proizašlih iz političkog “lonca” izvršne vlasti u posljednjih dvadeset godina. Valja se nadati da će zakonodavna vlast, iliti saborski zastupnici, predložene prijedloge s razumijevanjem pročitati i glasati protiv istih. U suprotnom, nacionalne se manjine u skoroj budućnosti mogu nadati tek večerima poezije ili tjednu gastronomske i ine kulture u vlastitom mjestu koje će otvoriti “ukrasni” zamjenik čelnika tog grada/općine ili županije. 

 
hrvatskiitaliano

Manifesti

Vox populi

Il sito web è indipendente, in costante aggiornamento e soggetto ad ampliamento. Questo spazio è libero, gratuito e a disposizione di tutti coloro che vogliono rendere pubblica la propria opinione e che, purtroppo, non sono riusciti ad ottenere un riscontro positivo da parte dei mezzi d'informazione presenti sul territorio istro-quarnerino.

I pareri, le proposte, le idee, i commenti vanno inviati alla seguente e-mail:

voxpopuli@silvanozilli.com

 


Get the Flash Player to see this player.