Home Appunti - Bilješke Otvoreno pismo članovima Skupštine IDS-a Rovinja
Otvoreno pismo članovima Skupštine IDS-a Rovinja PDF Ispis E-mail
Autor Zilli   
Nedjelja, 18 Studeni 2012 11:15
Nema dostupnih prijevoda.

Poštovani članovi Skupštine IDS-a Rovinja,
obraćam Vam se kako bi Vas obavijestio da sam dana 11.06.2012. godine poslao predsjedniku IDS-a Rovinja, i na znanje rovinjskom potpredsjedniku IDS-a, dopis povodom predstojećih lokalnih izbora, kojeg Vam dostavljam u prilogu. Na isti nisam dobio nikakav odgovor, stoga sam isti dopis dana 22.08.2012. godine poslao svim članovima Predsjedništva IDS-a Rovinja, te na znanje rovinjskom članu Predsjedništva IDS-a i glavnom tajniku IDS-a. Do danas nisam dobio nikakav odgovor.
Osim navedene informacije i dopisa u prilogu, koristim priliku da Vam skrenem pozornost na odluke koje je donijelo Predsjedništvo IDS-a, na svojoj sjednici održanoj u Puli 31. kolovoza 2012. godine, a koje su objavljene u medijima, to jest: 
-da IDS otvara proces za regionalne i lokalne izbore 2013. godine i to na način da sadašnjim koalicijskim partnerima (SDP i HNS) ponudi nastavak koalicije u sljedećem mandatu za Istarsku i Primorsko-goransku županiju, za Gradove Pulu (gdje IDS neće odustati od gradonačelničke pozicije) i Rijeku, te naravno svugdje gdje je to moguće; 
-da će nakon dobivenih odgovora IDS otvoriti proceduru za svoje kandidate, odnosno da će na krajnji demokratski način uključiti članstvo IDS-a u izbor unutarstranačkih kandidata za župana i za gradonačelnike gdje bude više pretendenata jer IDS je uvijek bio stup demokracije; 
-da je sam predsjednik IDS-a naglasio da nema namjeru više kandidirati se za župana i da se povlači iz politike, te da on nikoga neće preferirati, odnosno predlagati u unutarstranačkoj utrci za kandidata na čelnu poziciju u županiji; 
-da će se o načinu izbora unutarstranačkih kandidata za župana i za gradonačelničke pozicije, odlučivati nakon što IDS dobije iz SDP-a i HNS-a odgovor žele li ili ne u koaliciju na lokalnim izborima. 
Upravo u pogledu načina izbora unutarstranačkih kandidata za čelne funkcije u županiji i gradovima,  mišljenja sam da je, ukoliko postoji iskrena namjera da se održi stvarni demokratski izborni proces, nužno osigurati niz preduvjeta kako bi se to stvarno i dogodilo, a što ovisi o tijelima same stranke, te stoga i Skupštine IDS-a Rovinja, čiji ste Vi članovi! 
U tom kontekstu, kada bude sazvana sjednica Skupštine IDS-a Rovinja radi izbora unutarstranačkog kandidata za gradonačelnika Grada Rovinja, držim bitnim da Vas pozovem da se istoj odazovete te da svojim prisustvom, učešćem u radu i glasovanjem osobno pridonesete samom demokratskom izbornom procesu. 
Mišljenja sam da bi Skupština IDS-a Rovinja trebala donijeti Pravilnik o izboru unutarstranačkog kandidata za gradonačelnika Grada Rovinja kojim bi trebalo urediti: 
-cijeli postupak demokratskih izbora na jasan način; 
-da na izborima imaju pravo birati svi članovi Skupštine IDS-a Rovinja; 
-da izbori moraju biti neposredni, slobodni i tajni; 
-da se svaki član IDS-a može kandidirati ili biti kandidiran uz njegov pristanak; 
-da izborno tijelo imenovano radi provedbe izbora mora odobriti promatranje tijeka izbornog procesa od strane jednog promatrača imenovanog od svakog pojedinog kandidata; itd. 
Kako bi Skupština IDS-a mogla odlučivati o svom kandidatu za gradonačelnika Grada Rovinja na sljedećim lokalnim izborima, potrebno je ponuditi izbor između barem dvije ili više opcija/ kandidatura jer u protivnom takvi izbori predstavljaju samo privid demokracije. A kako bi se osiguralo da imamo više kandidata potrebno je poticati kandidature ali uz jamstvo da potencijalni kandidati neće trpjeti nikakvu štetu, niti profesionalno, niti ljudski, niti stranački, iz samog i jedinog razloga što su se kandidirali. Ovaj uvjet mora biti zajamčen usmenom izjavom (na zasjedanju Skupštine, uvrštenjem u zapisnik sa sjednice) ili pisanom izjavom svakog kandidata u trenutku isticanja kandidature. 
Izbor unutarstranačkog kandidata za gradonačelnika Grada Rovinja ne smije biti ili postati prilika za unutarnje sukobe i/ili međusobne obračune; izbor treba biti prilika za stranku i za grad, treba predstavljati novost i snagu, mora biti istinit i argumentiran, bez psiholoških pritisaka i drskih napada, bez zastrašivanja i prijetnji, i bez «kupovine glasova». Tko izgubi pozvan je da učini korak unatrag i prihvati ishod, ali radi same kandidature ne bi trebao biti kažnjen, niti profesionalno niti ljudski. 
Mi smo premala zajednica i ne smijemo si dozvoliti olaka i neutemeljena stranačka isključenja, izolacije, diskreditacije, odnosno štete i nevolje potencijalnim kandidatima - onima koji su najviše spremni i sposobni - a zbog jednog demokratskog izbornog procesa unutar same stranke. 
Na samoj Skupštini je da osigura sve preduvjete kako bi demokratski izborni proces unutar same stranke uspio, te ukoliko u tome ne uspije držim da ćemo prisustvovati izboru prividne demokracije, koji neće zorno prikazati IDS kao stup demokracije. S poštovanjem, Silvano Zilli.

Prilog: dopis Predsjedništvu IDS-a Rovinja.

Predsjedništvo IDS-a Rovinja, poštovanom predsjedniku, gosp. Milan Mihovilović
(na ovaj dopis, dostavljen 11.06.2012., do danas nismo dobili očitovanje)
Trg maršala Tita 1, 52210 Rovinj – Rovigno
Poštovanim članovima Predsjedništva IDS-a Rovinja
gđa. Jadranka Andrijević, gosp. Samuel Benussi, gosp. Silvio Brunelli, gosp. Mario Božac, gosp. Valerio Drandić, gosp. Davorin Flego, gđa. Elida Knežević Boljunčić, gđa. Angela Marich, gosp. Nicolò Sponza i gosp. Josip Pino Žužić

Poštovani predsjedniče IDS-a Rovinja, Poštovani članovi Predsjedništva IDS-a Rovinja,
pošto se približavaju lokalni izbori, dozvoljavam si ovim putem da dobronamjerno iznesem osobno mišljenje sa namjerom da se potaknu dodatna razmišljanja i eventualne svrsishodne radnje kako bi se uspjelo u nakani da IDS Rovinja postigne što bolji izborni rezultat u 2013. godini.
Smatram da dosadašnji postignuti rezultati i činjenice, kao i opća situacija predstavljaju izvrsne  preduvjete za osvajanje i šestog mandata u upravljanju našim Gradom.
Tabelarni prikaz izbornih rezultata IDS-a u Rovinju od 1993. do 2011. godine dostavljam u prilogu.
Kao i dosad, pri sastavljanju lista kandidata za predstojeće lokalne izbore, smatram da bi se Predsjedništvo trebalo rukovoditi slijedećim kriterijima: moralna podobnost; dokazana sposobnost i angažiranost; osobne sklonosti prema svom Gradu i njegovoj dobrobiti; prepoznatljivost među građanima; sposobnost organizacije i odlučnost, stoga hrabrost; pretežito provjereni članovi IDS-a, a djelomično i provjereni simpatizeri. 
Uz navedeno, određivanje kandidata za gradonačelnika (i njegovih zamjenika), za predsjednika Gradskog vijeća (i njegovog zamjenika) i vijećnike Gradskog vijeća, trebalo bi se temeljiti imajući u vidu i slijedeće konstatacije:
-da je na parlamentarnim izborima 2011. godine došla do izražaja želja za promjenama, većina glasača opredijelila se za Kukuriku koaliciju radi svrgavanja HDZ-a i njegove politike;
-da je gospodarstvo u vrlo dubokoj recesiji, da će ulazak u Europsku uniju povećati mogućnosti za primanje financijske potpore i privlačenje investicija, no potrebno je potaknuti rast i zapošljavanje te pokrenuti investiranje;
-da je IDS na prvim (1993. godine) i na posljednjim (2009. godine) gradskim izborima postigao najbolje rezultate, a što neminovno znači da će se ti rezultati jako teško ponoviti/potvrditi, nakon odrađenog petog uzastopnog mandata u upravljanju Gradom, u kojem IDS pokazuje još uvijek svoju snagu ali i svoje slabosti;
-da se na lokalnim izborima, kako bi se pobijedilo, mora posebno voditi računa i o kandidatima/pojedincima i njihovim osobnim karakteristikama, pogotovo kandidata za gradonačelnika (i njegovih zamjenika) koji se bira neposredno, kao i nositelja gradske stranačke liste za Gradsko vijeće;
-da će građanstvo, odnosno glasači znati ocijeniti i procjeniti te dati svoje povjerenje kandidatu za gradonačelnika i stranačkoj listi koji će jamčiti efikasnost u radu, stabilnost, poštenje i napredak.
Predsjedništvo bi trebalo biti vođeno gore navedenim činjenicama i kriterijima pri pripremi gradske liste kandidata IDS-a, odnosno u pogledu imena kandidata - nositelja liste kao i kandidata za gradonačelnika (i njegovih zamjenika) Grada Rovinja. 
Po pitanju kandidata za gradonačelnika Grada Rovinja i nositelja gradske stranačke liste za Gradsko vijeće, uvažavajući sve pozitivne vrijednosti koje nedvojbeno pozitivno označavaju gradonačelnika Grada Rovinja, smatram da bi se gosp. Giovanni Sponza, Predsjedništvo i Skupština IDS-a Rovinja trebali hrabro odlučiti za opciju promjena u interesu i stranke i samog gradonačelnika Grada Rovinja.
U interesu je IDS-a Rovinja da na svim razinama vlasti i same stranke ima i može računati na svoje sposobne i uvažene članove. U tom pogledu, najistaknutiji član IDS-a Rovinja s pravom i zasluženo je Giovanni Sponza, koji obnaša dužnost potpredsjednika IDS-a i zastupnika IDS-a u Hrvatskom saboru. Na navedene najrelevantnije funkcije koje ikoji rovinjež obnaša teško je zamislivo da se uspije nametnuti (ne zato što nema sposobnih, već radi sveopće i stranačke situacije) netko drugi na uspješan način kao što se uspio afirmirati Giovanni Sponza. Stoga, u interesu je IDS-a Rovinja da Giovanni Sponza i dalje obnaša navedene funkcije (najvišu u unutarstranačkih tijela i najvišu u samoj vlasti). Na razini Grada Rovinja, IDS može i treba računati na druge i nove snage, tim više jer u gradskim okvirima uz ime Giovannija Sponze prisutne su i okolnosti koje ne mogu pogodovati već opteretiti njegovu kandidaturu, to jest:
-navedenu dužnost obnaša od 2001. godine, odnosno 12 uzastopnih godina (dok je u prethodnom četverogodišnjem razdoblju vršio dužnost člana Poglavarstva zaduženog za resor školstva i sporta). U samom je vrhu gradske vlasti već 16 godina sa svim pozitivnim i negativnim zabilježenim ishodima u navedenom razdoblju, a što sigurno ne može pozitivno doprinijeti koliko kandidatura druge/nove osobe - koja se uklapa u gore navedene kriterije i koja je neopterećena bilo kakvih odgovornosti proizašlih iz prethodnih izbornih procesa u posljednjih 16 godina;
-nemoguće je odgovorno obnašati istodobno dužnosti gradonačelnika i zastupnika u Hrvatskom saboru, jer je ljudski nemoguće istodobno biti prisutan na dva mjesta radi ispunjavanja zakonskih i inih odgovornosti, a vjerujem da će te se složiti da Grad Rovinj zaslužuje imati gradonačelnika s punim radnim vremenom; 
-rezultat kojeg je postigao na zadnjim lokalnim izborima nije moguće ponoviti: zajedno sa svojim zamjenicima je osvojio 5.031 glasova (71,882% glasova), a kao nositelj stranačke liste je osvojio 15 od sveukupnih 19 vijećničkih mjesta u Gradskom vijeću Grada Rovinja, odnosno osvojio je 4.231 glas od 6.999 glasača na sveukupni broj od 14.452 birača u Rovinju. Matematički je sigurno da će ishod biti ispod dosad postignutog, a što zasigurno ne doprinosi njegovoj političkoj karijeri već može samo umanjiti njegov osobni rejting, te ukoliko je i sam gradonačelnik svjestan toga trebao bi izbjeći takvu situaciju i okrenuti se politički većim i bitnijim izazovima, ukoliko želi ili je primoran odustati od zastupničke dužnosti, kao što može biti kandidatura za župana ili zamjenika župana ili za predsjednika IDS-a;
-po četvrti put ponovljena kandidatura iste osobe stvara predodžbu da rovinjski IDS može  računati samo na jednu jedinu osobu, a što sigurno ne oslikava pravu stvarnost. IDS raspolaže stručnim i vrijednim kadrovima koji bi mogli preuzeti odgovornost upravljanja našim Gradom sa novim elanom, idejama, snagom, voljom dokazivanja;
-četvrti uzasopni mandat iste osobe mogao bi navesti birače da glasuju za promjene samo radi same promjene a što bi moglo otežati sam prolazak u prvom krugu takvog kandidata.  
Mišljenja sam da bi Predsjedništvo IDS-a trebalo uzeti u obzir više opcija sposobnih i raspoloživih kadrova, analizirati sve što se da analizirati i demokratski se izjasniti u interesu same stranke i našeg Grada, odnosno na dobrobit naših sugrađana, te naknadno iznijeti i prihvatiti prijedlog na Skupštini IDS-a Rovinja i stvoriti neophodnu sinergijsku snagu unutar samog IDS-a Rovinja ali i što šire rovinjske zajednice (Zajednice Talijana, SAB, Udruga umirovljenika, itd.). Naime, kad su u pitanju opći društveni interesi građana i Grada Rovinja onda osobni interesi, međusobna nerazumijevanja, netrpeljivosti ili bilo što drugo osobnog karaktera mora i treba ostaviti sa strane. Nismo velika zajednica i zato unutar naše zajednice moramo smoći snage kako bi barem na najbitnija pitanja odgovorili zajedničkim angažmanom i došli do željenog rezultata u interesu našega Rovinja. 
Mišljenja sam da bi kandidatura druge/nove osobe svježih ideja za gradonačelnika polučila sigurniju pobjedu, bolji izborni rezultat i doprinijela boljitku Grada i naših sugrađana. 
Molio bih da se ovo moje pismo ne shvati drukčije osim dobronamjerno i u interesu Rovinja i građana Rovinja. Pozdrav! 

Rovinj – Rovigno, 22.08.2012.
Na znanje:
-potpredsjedniku IDS-a, gosp. Giovanni Sponza, Trg maršala Tita 1, 52210 Rovinj – Rovigno (na ovaj dopis, dostavljen 11.06.2012., do danas nismo dobili očitovanje);
-članu Predsjedništva IDS-a, gosp. Branko Rajko, ulica Antonija Coane 6, 52210 Rovinj – Rovigno;
-glavnom tajniku IDS-a, gosp. Tedi Chiavalon, Splitska 3, 52100 Pula – Pola (p.p. 43).
 
IZBORNI REZULTATI ISTARSKOG DEMOKRATSKOG SABORA U ROVINJU –
RISULTATI ELETTORALI DELLA DIETA DEMOCRATICA ISTRIANA A ROVIGNO 
1993.-2011. 
  
Redniu broj - No.prog. Izbori - Elezioni Broj birača - No.Elettori Glasov.birača - No.votanti IDS-DDI 
 1. Gradski - Municipali – 1993. 11.151 7.680 68,87 4.507 60,76
 2. Županijski  - Regionali – 1993. 11.1517.680 68,87  ?
 3.

 Parlamentarni - Parlamentari – 1995.

 (IDS-HSS-HNS-HKDU-SBHS)

 12.2758.250 67,20 4.798 58,15 
 4. Gradski - Municipali – 1997. 12.5608.412 66,97 3.678 45,07 
 5. Županijski - Regionali – 1997. 12.5388.197 65,37 3.926 47,89 
 6.

 Parlamentarni - Parlamentari – 2000.

 (IDS-HSS-LS-HNS-ASH)

 11.8278.433 71,30 3.979 47,85 
 7. Gradski - Municipali – 2001. 13.4266.599 49,15 2.724 42,35 
 8. Županijski - Regionali – 2001. 13.4266.597 49,13  3.57755,89 
 9.

 Parlamentarni - Parlamentari – 2003.

(IDS-SDP) 

 13.9066.920 

49,76 

3.787 55,97 
 10. Gradski - Municipali – 2005. 14.0624.97335,362.868 58,79 
 11. Županijski - Regionali – 2005. 14.0624.97335,36 2.425 49,59 
 12. Parlamentarni - Parlamentari – 2007. 13.3377.253 58,79 2.545 35,42 
 13.

 Gradski - Municipali – 2009.

 Za gradonačelnika - Per il sindaco (Sponza)

 14.452

14.452 

6.999

6.999 

48,43

48,43 

4.231

5.031 

61,51

71,88 

 14.

 Županijski - Regionali – 2009.

(IDS-HNS) 

Za župana - Per il presidente (IDS-SDP-HNS) I. i II. krug - I e II turno (Jakovčić) 

 14.452

14.452

14.452 

6.999

6.998

5.253 

48,43

48,42

36,34 

3.606

3.830

3.588 

52,51

55,76

68,80 

 15.

 Parlamentarni - Parlamentari – 2011.

(IDS-SDP-HNS-HSU)

 12.5737.591 60,38 4.860 64,91 
 
Ažurirano Nedjelja, 18 Studeni 2012 11:44
 
hrvatskiitaliano

Plakati

Vox populi

Web stranica je nezavisna, u stalnoj nadopuni i podložna je proširenju. Web site je slobodan, besplatan i na raspolaganju svima onima koji žele objaviti vlastita stajališta i mišljenja koja nažalost ne nailaze na pozitivan ishod od strane sredstava javnog priopćavanja koji su prisutni na istarsko-kvarnerskom području.

Mišljenja, prijedloge, ideje, osvrte možete dostaviti na e-mail :

voxpopuli@silvanozilli.com

Get the Flash Player to see this player.