Home Appunti - Bilješke Istraga protiv bivšeg ravnatelja Izdavačke ustanove EDIT iz Rijeke / Istruttoria nei confronti dell’ex direttore dell’Ente giornalistico-editoriale EDIT di Fiume
Istraga protiv bivšeg ravnatelja Izdavačke ustanove EDIT iz Rijeke / Istruttoria nei confronti dell’ex direttore dell’Ente giornalistico-editoriale EDIT di Fiume PDF Ispis E-mail
Autor Zilli   
Ponedjeljak, 02 Lipanj 2014 09:07
Nema dostupnih prijevoda.

Donijeto rješenje o provođenju istrage protiv 48-godišnjaka.

Temeljem zaprimljenog izvješća o obavljenoj financijskoj reviziji za pravnu osobu sa sjedištem u Rijeci te poduzetih izvida ovog državnog odvjetništva u suradnji s Policijskom upravom primorsko-goranskom te potom zaprimljene kaznene prijave te uprave, Županijsko državno odvjetništvo u Rijeci je donijelo rješenje o provođenju istrage protiv hrvatskog državljanina (1966.) zbog kaznenog djela zlouporabe položaja i ovlasti iz članka 337., stavci 1. i 4., Kaznenog zakona.

Postoji osnovana sumnja da je okrivljenik od 2011. do 2013. godine kao ravnatelj pravne osobe, koristeći kreditne kartice te pravne osobe za plaćanje privatnih računa te podižući gotovinu na bankomatima za svoje potrebe i malverzacijama sa putnim nalozima u svoju korist, oštetio pravnu osobu za novčani iznos od 402.730,71 kunu.

Napomena.

Vijest Županijskog državnog odvjetništva u Rijeci datirana je 23. svibnja 2014. godine i objavljena na internet stranici (vidi: http://www.dorh.hr/rij2305), ali istu nisu objavili mediji.

 

Emesso il decreto sulla conduzione dell’istruttoria nei confronti di un 48-enne.

Sulla base della relazione sulla revisione finanziaria effettuata per la persona giuridica con sede a Fiume e le indagini svolte della presente Avvocatura dello Stato in collaborazione con l’Amministrazione di Polizia litoraneo-montana e la successiva pervenuta denuncia penale di tale Amministrazione, l’Avvocatura dello Stato regionale con sede a Fiume ha emesso il decreto sulla conduzione dell’istruttoria nei confronti del cittadino croato (1966) per il reato di abuso d’ufficio e di potere di cui all’articolo 337, commi 1 e 4, del Codice penale.

Sussiste la fondatezza del sospetto che, dal 2011 al 2013, come direttore della persona giuridica, utilizzando carte di credito della persona giuridica per pagare conti privati e prelevando contanti presso gli sportelli bancomat per le sue esigenze e le frodi con ordini di viaggio in suo favore, l’incriminato ha danneggiato la persona giuridica per un importo in denaro di 402.730,71 kune.

Nota.

La notizia dell’Avvocatura dello Stato regionale con sede a Fiume porta la data del 23 maggio 2014 ed è pubblicata sul sito (vedi: http://www.dorh.hr/rij2305), ma la stessa non è riportata dai mass media.

 
hrvatskiitaliano

Plakati

Vox populi

Web stranica je nezavisna, u stalnoj nadopuni i podložna je proširenju. Web site je slobodan, besplatan i na raspolaganju svima onima koji žele objaviti vlastita stajališta i mišljenja koja nažalost ne nailaze na pozitivan ishod od strane sredstava javnog priopćavanja koji su prisutni na istarsko-kvarnerskom području.

Mišljenja, prijedloge, ideje, osvrte možete dostaviti na e-mail :

voxpopuli@silvanozilli.com

Get the Flash Player to see this player.