Home Appunti - Bilješke Dopis Vladi, Ministarstvu pravosuđa i Državnom odvjetništvu Republike Hrvatske
Dopis Vladi, Ministarstvu pravosuđa i Državnom odvjetništvu Republike Hrvatske PDF Ispis E-mail
Autor Silvano Zilli   
Srijeda, 03 Prosinac 2008 00:00
Nema dostupnih prijevoda.

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE
Poštovanom Predsjedniku, dr. sc. Ivo Sanader
Trg sv. Marka 2, 10000 Zagreb

MINISTARSTVO PRAVOSUĐA REPUBLIKE HRVATSKE
Poštovanom Ministru, dr. sc. Ivan Šimonović
Dežmanova ulica 10, 10000 Zagreb
                                                                      
DRŽAVNO ODVJETNIŠTVO REPUBLIKE HRVATSKE
Poštovanom gl. državnom odvjetniku, gosp. Mladen Bajić
Gajeva 30a, 10000 Zagreb

 

Poštovani Predsjedniče Vlade,
Poštovani Ministre,
Poštovani glavni državni odvjetniče,

Vrhovni sud Republike Hrvatske, rješavajući zahtjev za zaštitu zakonitosti Državnog odvjetnika Republike Hrvatske od 18. lipnja 2001. godine (broj: G-DO-607/01, u prilogu) protiv pravomoćne presude Trgovačkog suda u Rijeci od 22. ožujka 2001. godine (posl. br. P-473/2001-12, u prilogu), na svojoj sjednici održanoj dana 3. prosinca 2002. godine (broj: Gzz-359/01-2, u prilogu) prihvatio je zahtjev za zaštitu zakonitosti, ukinuo presudu Trgovačkog suda u Rijeci i predmet vratio na ponovno suđenje.
Zahtjev za zaštitu zakonitosti je prihvaćen zbog bitnih povreda odredbi parničnog postupka, to jest zbog nenadležnosti suda za postupanje. Naime, u ovom postupku Trgovački sud u Rijeci je utvrđen  kao stvarno nenadležni sud, dok je Općinski sud u Rovinju utvrđen kao nadležan za postupanje obzirom da se radi o nekretninama na području mjesne nadležnosti tog suda.

Presuda Vrhovnog suda predstavlja veliki uspjeh Državnog odvjetništva Republike Hrvatske i Grada Rovinja koji su poduzeli sve moguće zakonske mjere radi zaštite općih i javnih interesa, radi zaštite državnog, županijskog i gradskog vlasništva, radi zaštite vrijednih prirodnih resursa koji su na uporabi svih građana (a radi se o atraktivnim lokacijama – zemljištu unutar kampova, otocima Šturago, Maškin, Sv. Ivan, morskoj obali, šumama i cestama, znači o dobrima u općoj uporabi, to jest javnom dobru, pomorskom dobru, i sl. u sveukupnoj površini od cca. 200 hektara zemljišta), te se tako spriječilo otuđivanje te imovine na nezakonit način.

Presudom Vrhovnog suda dokazalo se i pokazalo da je Trgovački sud u Rijeci postupio protuzakonito, a što je bilo i za očekivati pošto je kao nenadležan sud u rekordnom roku od 28 dana donio presudu kojom se «besplatno» dozvolila uknjižba nad cca. 200 hektara atraktivnog zemljišta a na štetu države, županije, grada i  svih građana grada Rovinja.
O navedenom postupku, vezano uz takozvano «sporno turističko zemljište» u Rovinju dostavljamo Vam u prilogu i Kronologiju događaja.
Od dana 12.06.2001. godine pri Općinskom sudu u Rovinju u tijeku je parnični postupak tužitelja Republike Hrvatske i Hrvatskog fonda za privatizaciju protiv tuženika Jadran trgovine d.o.o. i Jadran turista Rovinj d.d. radi utvrđivanja prava vlasništva i izdavanja tabularne isprave te predaje navedenih nekretnina u posjed. U veljači 2003. godine Trgovački sud u Rijeci (na osnovu presude Vrhovnog suda) dostavio je sporni predmet Općinskom sudu u Rovinju na nadležno rješavanje, te su vjerojatno postupci za oba predmeta objedinjeni.
Obzirom da je Vrhovni sud svojom presudom predmet vratio na ponovni postupak ovaj put pred stvarno i mjesno nadležnim Općinskim sudom u Rovinju, vjerovali smo da će se konačno u jednom otvorenom i zakonitom postupku donijeti meritorna odluka glede prava na navedenim nekretninama, u kojem postupku će Državno odvjetništvo i Grad Rovinj održati svoju aktivnu ulogu u zaštiti te imovine, interesa građana i općeg interesa, kao i zakonitosti u postupanju.
Nažalost do današnjeg dana predmet nije okončan i po našim saznanjima još se nije uspjelo brisati protuzakonitu uknjižbu u zemljišnim knjigama Općinskog suda u Rovinju!!!???
Postavlja se vrlo logično pitanje: Općinski sud u Rovinju ipak ste ukinuli u cilju racionalizacije sudova, ili?!  Jer,  Općinski sud u Rovinju od mjeseca veljače 2003. godine,  kada mu je dostavljen predmet od strane Trgovačkog suda u Rijeci na nadležno rješavanje, ništa do danas efektivno nije pomaknuo s mjesta.
Postavlja se nadalje i sljedeće pitanje: kako je moguće da se Tvornica duhana Rovinj (odnosno Adris grupa) uspjela protuzakonito uknjižiti nad 200 ha atraktivnog zemljišta u rekordnom roku od 28 dana pri nenadležnom Sudu a da od Presude Vrhovnog suda RH (od 3.12.2002.) do danas, odnosno nakon 6 godina predmet nije još okončan pri nadležnom Općinskom sudu u Rovinju?!
U ovom slučaju očigledno je da su se protuzakoniti postupci proveli velikom brzinom, dok za «zakonit» postupak, u koji se Pravda i Zakon trebaju osjetiti u svoj svojoj snazi,  trebaju godine i godine.
Cijeli je slučaj vrlo neobičan. Školski primjer nepostojanja «pravne države»? Školski primjer pogodovanja «krupnom kapitalu» od strane državnih i inih institucija?
Zar je moguće,  a priča se tako među građanima, da se nitko  od mjerodavnih organa, institucija ne želi zamjeriti «krupnom kapitalu» to jest Tvornici duhana Rovinj (odnosno Adris grupi), te se stoga cijeli postupak odugovlači u beskonačnost s nadom da «prije ili poslije» ipak stekne «na bilo koji način» vlasništvo nad tim atraktivnim zemljištem???

Poštovani Predsjedniče Vlade,
Poštovani Ministre,
Poštovani glavni državni odvjetniče,

radi zaštite općih i javnih interesa, radi zaštite državnog, županijskog i gradskog vlasništva, radi zaštite vrijednih prirodnih resursa koji su na uporabi svih građana grada Rovinja, molimo Vas da se zauzmete kako bi se navedeni predmeti (vjerojatno u objedinjenom postupku) pri Općinskom sudu u Rovinju okončali čim prije, da utvrdite pojedine odgovornosti u svezi cijelog slučaja kako bi obični građani mogli i dalje vjerovati u pravnu državu i neovisnost sudstva, te da nam odgovorite na upite i izvjestite nas o poduzetim mjerama, radnjama u navedenom slučaju.

S poštovanjem – con stima,

 

Silvano Zilli

 

Na znanje :
-Vrhovni sud Republike Hrvatske, predsjedniku gosp. Branku Hrvatinu, Trg Nikole Šubića Zrinskoga 3, 10000 Zagreb.

Ažurirano Četvrtak, 19 Ožujak 2009 16:35
 
hrvatskiitaliano

Plakati

Vox populi

Web stranica je nezavisna, u stalnoj nadopuni i podložna je proširenju. Web site je slobodan, besplatan i na raspolaganju svima onima koji žele objaviti vlastita stajališta i mišljenja koja nažalost ne nailaze na pozitivan ishod od strane sredstava javnog priopćavanja koji su prisutni na istarsko-kvarnerskom području.

Mišljenja, prijedloge, ideje, osvrte možete dostaviti na e-mail :

voxpopuli@silvanozilli.com

Get the Flash Player to see this player.