Home Appunti - Bilješke Drugi dopis Vladi, Ministarstvu pravosuđa i Državnom odvjetništvu Republike Hrvatske
Drugi dopis Vladi, Ministarstvu pravosuđa i Državnom odvjetništvu Republike Hrvatske PDF Stampa E-mail
Scritto da Silvano Zilli   
Sabato 07 Febbraio 2009 00:00

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE
Poštovanom Predsjedniku, dr. sc. Ivo Sanader
Trg sv. Marka 2, 10000 Zagreb

MINISTARSTVO PRAVOSUĐA REPUBLIKE HRVATSKE
Poštovanom Ministru, dr. sc. Ivan Šimonović
Dežmanova ulica 10, 10000 Zagreb
                                                                      
DRŽAVNO ODVJETNIŠTVO REPUBLIKE HRVATSKE
Poštovanom gl. državnom odvjetniku, gosp. Mladen Bajić
Gajeva 30a, 10000 Zagreb

Poštovani Predsjedniče Vlade,
Poštovani Ministre,
Poštovani glavni državni odvjetniče,

dana 3. prosinca 2008. godine obratio sam Vam se sa dopisom (u privitku) u svezi postupka o takozvanom  «spornom turističkom zemljištu» u Rovinju.
Dana 17. prosinca 2008 godine zaprimio sam na znanje dopis Ureda Predsjednika Vlade Republike Hrvatske (sa datumom od 4. prosinca 2008. godine, klasa: 050-01/08-01/1781, urbroj: 50302-05-08-01, u privitku) upućen Ministarstvu pravosuđa, kojem se prosljeđuje moja predstavka na uvid i mjerodavno postupanje sa zamolbom da se Ured Predsjednika izvijesti o učinjenom.
Dana 20. siječnja 2009. godine zaprimio sam na znanje dopis Ministarstva pravosuđa (sa datumom od 18. prosinca 2008. godine, klasa: 051-02/08-01/1506, urbroj: 514-06-01-01/3-08-3, u privitku) dostavljen Uredu predsjednika Općinskog suda u Rovinju, kojem se prosljeđuje moja predstavka  na nadležno postupanje sa pozivom da sukladno ovlastima predsjednika suda ispita navode predstavke, poduzme odgovarajuće mjere, te žurno izvijesti o utvrđenom i poduzetom.
Dana 28. siječnja 2009. godine zaprimio sam odgovor predsjednika Općinskog suda u Rovinju (sa datumom od 26. siječnja 2009. godine, posl. br. -9 Su-29/09-2, u privitku ) proslijeđen Ministarstvu pravosuđa a vezano uz moju predstavku.
Rezultat svega gore navedenog je za mene osobno poražavajući. Naime, moja pitanja su ostala bez ikakvog odgovora od strane mjerodavnih institucija koje Vi predstavljate. Dozvolite mi da navedem samo nekoliko činjenica sa odnosnim pitanjima za koje smatram da iziskuju Vaše službeno, mjerodavno očitovanje.

Činjenica : 
Vrhovni sud Republike Hrvatske, rješavajući zahtjev za zaštitu zakonitosti Državnog odvjetnika Republike Hrvatske od 18. lipnja 2001. godine (broj: G-DO-607/01) protiv pravomoćne presude Trgovačkog suda u Rijeci od 22. ožujka 2001. godine (posl. br. P-473/2001-12), na svojoj sjednici održanoj dana 3. prosinca 2002. godine (broj: Gzz-359/01-2) prihvatio je zahtjev za zaštitu zakonitosti, ukinuo presudu Trgovačkog suda u Rijeci i predmet vratio na ponovno suđenje.
Zahtjev za zaštitu zakonitosti je prihvaćen zbog bitnih povreda odredbi parničnog postupka, to jest zbog nenadležnosti suda za postupanje. Presuda Vrhovnog suda dokazuje da je Trgovački sud u Rijeci postupio protuzakonito, a što je bilo i za očekivati pošto je kao nenadležan sud u rekordnom roku od 28 dana donio presudu kojom se «besplatno» dozvolila uknjižba nad cca. 200 hektara atraktivnog zemljišta a na štetu države, županije, grada i  svih građana grada Rovinja (a radi se o atraktivnim lokacijama – zemljištu unutar kampova, otocima Šturago, Maškin, Sv. Ivan, morskoj obali, šumama i cestama, znači o dobrima u općoj uporabi, to jest javnom dobru, pomorskom dobru, i sl.).
Pitanja vezano uz navedenu nespornu činjenicu :
-da li smatrate da se u konkretnom slučaju radi o realnom, uobičajenom, normalnom postupku Trgovačkog suda u Rijeci, kojim se u roku od 28 dana presudom dozvoljava, omogućuje Tvornici duhana Rovinj (odnosno Adris grupi) «besplatna»  uknjižba nad 200 ha atraktivnog zemljišta a na štetu države, županije, grada i  svih građana grada Rovinja?
-da li smatrate potrebitim da u konkretnom slučaju (a radi se o otuđivanju imovine na nezakonit način) mjerodavne institucije (ne) poduzmu odgovarajuće postupke protiv onih koji su postupali i presudili protuzakonito?

Činjenica :
Svojim sam se dopisom obratio Vama kao nadležnim institucijama, a prosljeđivanjem dopisa iz Vlade na Ministarstvo, iz Ministarstva na Općinski sud u Rovinju, odnosno na Predsjednika suda koji je i sudac u navedenom postupku, nije bilo za očekivati da će se dobiti nepristran, korektan odgovor.
Pitanja vezano uz navedenu nespornu činjenicu :
-kako to da predsjednik Općinskog suda u Rovinju u svom odgovoru ne navodi da je upravo on sudac u navedenom postupku?
-zar se može očekivati da predsjednik suda koji je ujedno i sudac u jednom postupku, sukladno ovlastima predsjednika suda ispita navode jedne predstavke, poduzme odgovarajuće mjere, te žurno izvijesti o utvrđenom i poduzetom u postupku u kojem je on sudac?! Može li se očekivati  da sam utvrđuje o sebi i svom radu i da sam prema sebi poduzme odgovarajuće mjere?! Ili pak da utvrdi eventualne moguće manjkavosti prema samom sebi i u svom radu i o tome izvijesti svoje Ministarstvo?!

Činjenica :
U svom odgovoru predsjednik Općinskog suda u Rovinju tvrdi da «u navedenom je predmetu održano više ročišta za glavnu raspravu posljednji od kojih dana 16. travnja 2008. godine».
Pitanje :
-koliko je ročišta za glavnu raspravu održano u parničnom postuku (posl. br. P-207/01 po tužbi tužitelja Republike Hrvatske i Hrvatskog fonda za privatizaciju protiv tuženika Jadran trgovine d.o.o. i Jadran turista Rovinj d.d. radi utvrđivanja prava vlasništva i dr.) koji traje od dana 12.06.2001. godine pri Općinskom sudu u Rovinju,  odnosno tijekom prošlih skoro 8 godina? Je li ih bilo 2, 3, 10?!

Činjenica :
U svom odgovoru predsjednik Općinskog suda u Rovinju navodi da «u navedenom predmetu (koji sada ima 5355 stranica) treba održati još nekoliko očevida uz nazočnost sudbenih vještaka i provesti nekoliko vještačenja» te da «nakon zaprimljenih očitovanja stranaka na dostavljene nalaze, ovaj će sud zakazati ročište za glavnu raspravu, a naknadno i očevid na licu mjesta».
Pitanja :
-kolika vještačenja su potrebna u jednom postupku kao što je navedeni postupak? Posebno vještačenje za svaku pojedinu parcelu?!
-postoji li ikakvo vremensko ograničenje dužine postupka za predmet poput navedenog?
-da li smatrate realnim da se navedeni postupak pri Općinskom sudu u Rovinju privede kraju prije ulaska Republike Hrvatske u Europsku Uniju?

Ako ništa drugo, Rješenjem zemljišnoknjižnog suda u predmetu pol. br. Z-1798/04 od dana 16. kolovoza 2004. godine, uspostavljeno je ranije zemljišnoknjižno stanje, kako je bilo prije provedbe presude posl. br. P-473/2001 od dana 22. ožujka 2001. godine Trgovačkog suda u Rijeci (koja je presuda ukinuta presudom Vrhovnog suda Republike Hrvatske dana 3. prosinca 2002. godine, a to sve na osnovu rješenja Trgovačkog suda u Rijeci od dana 26. ožujka 2003. godine posl. br. Ovr-567/01 (kojim je Trgovački sud u Rijeci ukinuo sve ranije provedene ovršne radnje) i to na način da su sve nekretnine sada upisane kao društveno vlasništvo sa nosiocem prava korištenja Jadran turist DP, osim onih za koje su u međuvremenu Republika Hrvatska odnosno Hrvatski fond za privatizaciju, osnovom svojih isprava (na osnovu Zakona o poljoprivrednom zemljištu odnosno Zakona o šumama – odnosno Zakona o privatizaciji) zatražili uknjižbu za korist Republike Hrvatske odnosno Hrvatskog fonda za privatizaciju».

Poštovana gospodo,

ponovno Vas molim, radi zaštite općih i javnih interesa, radi zaštite državnog, županijskog i gradskog vlasništva, radi zaštite vrijednih prirodnih resursa koji su na uporabi svih građana grada Rovinja, da se zauzmete kako bi se navedeni predmet pri Općinskom sudu u Rovinju okončao čim prije, da utvrdite pojedine odgovornosti u svezi cijelog slučaja kako bi obični građani mogli i dalje vjerovati u pravnu državu i neovisnost sudstva, te da  odgovorite na gore navedene upite i izvjestite o poduzetim mjerama, radnjama u navedenom slučaju.

S poštovanjem – con stima,

Silvano Zilli

Na znanje :
-Vrhovni sud Republike Hrvatske, predsjedniku gosp. Branku Hrvatinu, Trg Nikole Šubića Zrinskoga 3, 10000 Zagreb.

 
hrvatskiitaliano

Manifesti

Vox populi

Il sito web è indipendente, in costante aggiornamento e soggetto ad ampliamento. Questo spazio è libero, gratuito e a disposizione di tutti coloro che vogliono rendere pubblica la propria opinione e che, purtroppo, non sono riusciti ad ottenere un riscontro positivo da parte dei mezzi d'informazione presenti sul territorio istro-quarnerino.

I pareri, le proposte, le idee, i commenti vanno inviati alla seguente e-mail:

voxpopuli@silvanozilli.com

 


Get the Flash Player to see this player.