Home Appunti - Bilješke Istina, pravda je spora, ali ne uvijek i dostižna
Istina, pravda je spora, ali ne uvijek i dostižna PDF Stampa E-mail
Scritto da Silvano Zilli   
Martedì 28 Ottobre 2008 00:00

(Ne)djelovanje «pravne države» i pogodovanje «krupnom kapitalu» u Republici Hrvatskoj

Vezano uz takozvano «sporno turističko zemljište» u Rovinju (a radi se o atraktivnim lokacijama – zemljištu unutar turističkih kampova, otocima Šturago, Maškin, Sv. Ivan,  obali, poljoprivrednom zemljištu, šumama i javnim cestama, znači o dobrima u općoj uporabi, to jest javnom dobru, pomorskom dobru, i sl.)  valja se vratiti na početak stoljeća:

-dana 28.02.2001. godine tvrtka (Jadran-turist Rovinj d.d.) i tvrtka-kćer (Jadran trgovina d.o.o.), obje u vlasništvu ondašnje Tvornice duhana Rovinj, a danas Adris grupe, tužile su se i protutužile (pri Trgovačkom sudu u Rijeci) za gore navedene nekretnine koje nisu nikada bile u vlasništvu ni jedne ni druge. Cilj je bio steći  vlasništvo nad nekretninama vrijednim više od milijardu kuna, a da se za to ne plati niti jedna kuna;
-Trgovački sud u Rijeci je u rekordnom roku od 28 dana donio presudu (br. P-473/2001-12 od 22.03.2001. godine) kojom se «besplatno» dozvolila uknjižba nad 200 ha atraktivnog zemljišta Jadran-turistu Rovinj d.d. (odnosno TDR-u - današnjoj Adris grupi) a nauštrb države, županije i grada te stoga svih građana grada Rovinja;
-dana 10.04.2001. godine Jadran-turist Rovinj d.d. zatražio je donošenje rješenja o ovrsi a radi uknjižbe na predmetnim nekretninama;
-Općinski sud u Rovinju je dana 17.04.2001. godine donio rješenje o uknjižbi Jadran-turista Rovinj d.d. na predmetnim nekretninama;
-dana 23.05.2001. godine Državno pravobraniteljstvo podnijelo je prijedlog za ponavljanje postupka kojeg je Trgovački sud u Rijeci odbio;
-na prijedlog Grada Rovinja Državno pravobraniteljstvo podnijelo je zahtjev za zaštitu zakonitosti Državnom odvjetništvu dana 31.05.2001. godine;
-Državno pravobraniteljstvo podnijelo je Općinskom sudu u Rovinju prijedlog za određivanje privremene mjere dana 08.06.2001. godine, ali isti prijedlog nije prihvaćen;
-dana 12.06.2001. godine Hrvatski fond za privatizaciju podnio je tužbu protiv Jadran trgovine d.o.o. i Jadran-turista Rovinj d.d. radi utvrđivanja prava vlasništva;
-Trgovački sud u Rijeci je dana 12.06.2001. godine odbacio prijedlog Državnog odvjetništva za ponavljanje postupka;
-na prijedlog Grada Rovinja od 15.06.2001. godine, Državno odvjetništvo Republike Hrvatske podiglo je protiv predmetne presude zahtjev za zaštitu zakonitosti dana 18.06.2001. godine (broj: G-DO-607/01) radi zaštite vrijednih prirodnih resursa koji su na uporabi svih građana kako bi se spriječilo otuđivanje te imovine na nezakonit način;
-dana 19.06.2001. godine Republika Hrvatska i Istarska županija podnijele su žalbu na rješenje Trgovačkog suda u Rijeci kojim je odbijen prijedlog za ponavljanje postupka;
-dana 26.06.2001. godine Grad Rovinj putem svog odvjetničkog društva podnio je Državnom odvjetništvu prijedlog zahtjeva za zaštitu zakonitosti protiv zemljišno-knjižnog rješenja Općinskog suda u Rovinju;
-dana 13.07.2001. godine Državno odvjetništvo podnijelo je zahtjev za odgodu, odnosno prekid ovrhe do donošenja odluke Vrhovnog suda Republike Hrvatske;
-dana 26.07.2001. godine Jadran-turist Rovinj d.d. podnio je odgovor na tužbu Općinskom sudu u Rovinju i protutužbu;
-Grad Rovinj je dana 11.09.2001. godine zatražio od Državnog odvjetništva RH ubrzavanje postupka te da se od Trgovačkog suda u Rijeci zatraži da Vrhovnom sudu RH dostavi sporni predmet na nadležno rješavanje;
-Grad Rovinj je zatražio status umješača u parnici P-207/01 po tužbi RH i dr. protiv Jadran trgovine i dr. radi utvrđenja prava vlasništva, a što mu sud odobrava i Grad Rovinj se aktivno uključuje u parnicu;
-dana 23.11.2001. godine sporni predmet sa Trgovačkog suda u Rijeci je upućen Vrhovnom sudu u Zagrebu;
-čelništvo TDR-a u svojim izjavama za javnost uvjetuje svoja ulaganja ishodom postupka oko «turističkog zemljišta»;
-dana 13.05.2002. godine Grad Rovinj je uputio dopis Vrhovnom sudu RH kojim traži izvješće o predmetu i kada se može očekivati njegovo rješenje;
-u mjesecu srpnju 2002. godine Grad Rovinj je izradio nacrt amandmana na konačni prijedlog Zakona o privatizaciji koji je upućen Saboru RH na razmatranje, no ni u razdoblju Račanove Vlade kao ni u razdoblju prve i druge Vlade Ive Sanadera nije bilo «političke volje» da se donesu bilo kakve izmjene i dopune važećeg Zakona, a niti novi prijedlog Zakona o privatizaciji, te se ni Sabor RH o tome nije do današnjeg dana očitovao;
-Gradsko je vijeće Grada Rovinja prihvatilo Rezoluciju o neizgrađenom građevinskom zemljištu u bivšem društvenom vlasništvu nad kojim nije izvršena pretvorba prava vlasništva po posebnim propisima;
-Presudom Vrhovnog suda RH od 3. prosinca 2002. godine (broj: Gzz-359/01-2) prihvaćen je zahtjev za zaštitu zakonitosti zbog bitnih povreda odredbi parničnog postupka, to jest zbog nenadležnosti suda za postupanje. Naime, u ovom postupku Trgovački sud u Rijeci je utvrđen kao stvarno nenadležni sud, dok je Općinski sud u Rovinju utvrđen kao nadležan za postupanje obzirom da se radi o nekretninama na području mjesne nadležnosti tog suda, te je slijedom utvrđenih i navedenih bitnih povreda zakona, Vrhovni sud ukinuo presudu Trgovačkog suda u Rijeci i vratio predmet  na ponovno suđenje Općinskom sudu u Rovinju;
-dana 06.02.2003. godine «Glas Istre» prenosi izjavu predsjednika Općinskog suda u Rovinju, gosp. Roberta Uggerija, koji je i sudac u predmetnom sporu, da je «u tijeku parnični postupak tužitelja Republike Hrvatske i Hrvatskog fonda za privatizaciju protiv tuženika Jadran trgovine d.o.o. i Jadran turista Rovinj d.d. radi utvrđivanja prava vlasništva i izdavanja tabularne isprave te predaje nekretnina u posjed», da su po tom postupku održana dva ročišta te da očekuje spis od Trgovačkog suda u Rijeci na osnovu presude Vrhovnog suda navodeći vjerojatnost da se postupak za oba predmeta objedini;
-u veljači 2003. godine Trgovački sud u Rijeci je dostavio sporni predmet Općinskom sudu u Rovinju na nadležno rješavanje;
-dana 29.06.2004. Grad Rovinj je dostavio Ministarstvu pravosuđa i Državnom odvjetništvu RH zamolbu da se zauzmu kako bi se presuda Vrhovnog suda Republike Hrvatske provela, te zahtjev da  objasne tko je pozvan da presudu provede, zašto to do tada nije učinjeno i čija je odgovornost za nastalo stanje.
Obzirom da je Vrhovni sud svojom presudom predmet vratio na ponovni postupak ovaj put pred stvarno i mjesno nadležnim Općinskim sudom u Rovinju, vjerovali smo da će se konačno u jednom otvorenom i zakonitom postupku donijeti meritorna odluka glede prava na navedenim nekretninama, u kojem postupku će Državno odvjetništvo i Grad Rovinj održati svoju aktivnu ulogu u zaštiti te imovine, interesa građana i općeg interesa, kao i zakonitosti u postupanju.
Nažalost do današnjeg dana predmet nije okončan i po našim saznanjima još se nije uspjelo brisati protuzakonitu uknjižbu u zemljišnim knjigama Općinskog suda u Rovinju!!!???
Navedene činjenice čak će i površnog  čitatelja zaintrigirati, a poznavatelje lokalnih zbivanja navesti na vrlo logično pitanje: Općinski sud u Rovinju ipak su ukinuli u cilju racionalizacije sudova, ili?!  Jer,  Općinski sud u Rovinju od mjeseca veljače 2003. godine,  kada mu je dostavljen predmet od strane Trgovačkog suda u Rijeci na nadležno rješavanje, ništa do danas nije pomaknuo s mjesta. To je istinabog neprovjerena informacija, ali za vjerovati je da bi se u suprotnom o tome barem nešto bilo načulo.
Kako je moguće da se Tvornica duhana Rovinj (odnosno Adris grupa) uspjela protuzakonito uknjižiti nad 200 ha atraktivnog zemljišta u rekordnom roku od 28 dana pri nenadležnom Sudu a da od Presude Vrhovnog suda RH (od 3.12.2002.) do danas, odnosno nakon skoro 6 godina predmet nije još okončan pri nadležnom Općinskom sudu u Rovinju?!
Očigledno je da se u ovoj državi protuzakoniti postupci provode velikom brzinom, dok za «obične», u kojima se Pravda i Zakon trebaju osjetiti u svoj svojoj snazi,  trebaju godine i godine. Nije bez vraga narodna poslovica: Pravda je spora ali dostižna. Valja se nadati da će se to i u rovinjskom slučaju obistiniti. Jer doista, jesu li dosad išta poduzeli ili učinili oni kojima bi do ove i moralne i pravične pravde trebalo biti stalo: Općinsko državno odvjetništvo, Županijsko državno odvjetništvo, Državno odvjetništvo Republike Hrvatske, Hrvatski fond za privatizaciju pa i Grad Rovinj i Istarski Demokratski Sabor, kao većinska stranka na vlasti u Rovinju i Istarskoj županiji?
Cijeli je slučaj vrlo neobičan. Školski primjer nepostojanja «pravne države»? Školski primjer pogodovanja «krupnom kapitalu» od strane državnih i inih institucija? Zar je moguće,  a priča se tako među građanima, da se nitko  od mjerodavnih organa, institucija ne želi zamjeriti «krupnom kapitalu» to jest Tvornici duhana Rovinj (odnosno Adris grupi), te se stoga cijeli postupak odugovlači u beskonačnost s nadom da «prije ili poslije» ipak stekne «na bilo koji način» vlasništvo nad tim atraktivnim zemljištem???

 

 
hrvatskiitaliano

Manifesti

Vox populi

Il sito web è indipendente, in costante aggiornamento e soggetto ad ampliamento. Questo spazio è libero, gratuito e a disposizione di tutti coloro che vogliono rendere pubblica la propria opinione e che, purtroppo, non sono riusciti ad ottenere un riscontro positivo da parte dei mezzi d'informazione presenti sul territorio istro-quarnerino.

I pareri, le proposte, le idee, i commenti vanno inviati alla seguente e-mail:

voxpopuli@silvanozilli.com

 


Get the Flash Player to see this player.