Home Appunti - Bilješke A gdje su financijski izvještaji nezavisnih zastupnika u Hrvatskom saboru?
Errore
  • XML Parsing Error at 1:735. Error 9: Invalid character
PDF Stampa E-mail
Scritto da Silvano Zilli   
Domenica 07 Gennaio 2007 00:00
U ovom mandatu Hrvatskog sabora, na temelju Zakona o financiranju politi?kih stranaka i odluka Odbora za Ustav, Poslovnik i politi?ki sustav, svakom pojedinom nazavisnom saborskom zastupniku osiguralo se i u tromjese?nim iznosima dozna?ilo više od 1.100.000,00 kuna iz državnog prora?una a za redovno financiranje njihove djelatnosti, pored mjese?ne pla?e od 13.000,00 kuna na više i naknada za ?lanstvo u pojedinim saborskim tijelima. O navedenim iznosima pisali su i pišu pojedine dnevne novine, me?u kojima i dnevnik “La Voce del Popolo” (jedine dnevne novine na talijanskom jeziku koje izlaze u Hrvatskoj i Sloveniji) koji osim kratke obavjesti o odlukama o raspore?ivanju sredstava za rad politi?kih stranaka Odbora  za Ustav, Poslovnik i politi?ki sustav nije nikada smatrao potrebnim išta priupitati zastupnika o tome kako, za koje potrebe i u kojim pojedina?nim iznosima su navedena sredstva poreznih obveznika utrošena. ?injenica je da “La Voce del Popolo” svakodnevno prati «doživotne» predstavnike talijanske nacionalne zajednice i o istima piše i najbanalnije stvari; ali po tom pitanju nema ni slova. Ništa ?udno, kad znamo da je navedeni zastupnik me?u uvjetima svoje podrške Vladi Ive Sanadera uvrstio i dodatno godišnje financiranje u iznosu od milijun kuna za rije?ku izdava?ku ku?u “EDIT” koja objavljuje “La Voce del Popolo”. Mudra je ta oportunisti?ka politika koja ve? više od jednog desetlje?a krasi predstavnike talijanske nacionalne zajednice (?itaj, karijeriste koji su od svoje funkcije izgradili profesiju) i može se sažeti u staru poslovicu: ruka ruku mije. Bilo bi korektno od strane nezavisnih zastupnika  da objave  godišnja financijska izvješ?a o utrošku navedenih sredstava na na?in koji je utvr?en propisima o vo?enju ra?unovodstva neprofitnih organizacija. Bilo bi korektno da bira?i - pripadnici nacionalnih zajednica ali i svi drugi porezni obveznici znaju kako se utrošio novac, po pojedina?nim namjenama sa odgovaraju?im pojedina?nim iznosom. Zastupnik talijanske nacionalne zajednice to može u?initi u “La Voce del Popolo” – samo treba htjeti.
 
hrvatskiitaliano

Manifesti

Vox populi

Il sito web č indipendente, in costante aggiornamento e soggetto ad ampliamento. Questo spazio č libero, gratuito e a disposizione di tutti coloro che vogliono rendere pubblica la propria opinione e che, purtroppo, non sono riusciti ad ottenere un riscontro positivo da parte dei mezzi d'informazione presenti sul territorio istro-quarnerino.

I pareri, le proposte, le idee, i commenti vanno inviati alla seguente e-mail:

voxpopuli@silvanozilli.com

 


Get the Flash Player to see this player.