Home Appunti - Bilješke Za proračunsko financiranje političkih stranaka i protiv bilo kakvog oblika “donacija”
Za proračunsko financiranje političkih stranaka i protiv bilo kakvog oblika “donacija” PDF Ispis E-mail
Autor Silvano Zilli   
Petak, 15 Prosinac 2006 00:00
Nema dostupnih prijevoda.

Hrvatski sabor donio je Zakon o financiranju političkih stranaka, nezavisnih lista i kandidata (sa 86 glasova “za”, 13 “protiv” i 4 “suzdržana”). U obrazloženju prijedloga zakona navodi se da : “nacionalnim programom suzbijanja korupcije 2006.-2008. (Narodne novine broj 39/06) utvrđena je obveza donošenja posebnog Zakona o financiranju političkih stranaka, kojim će se propisati mogući izvori financiranja političkih stranaka i pobliže odrediti dopuštena sredstva, na način da će se u njega ugraditi najbolja praksa zemalja Europske unije. Jasno i precizno utvrđene obveze u kontroli financiranja političkih stranaka i transparentnost njihovog financiranja, jedan je od načina smanjenja mogućnosti pojave korupcije u politici. Stoga se osnovna pitanja za koja se predlaže da se urede ovim Prijedlogom zakona, odnose na način i uvjete stjecanja sredstava za financiranje političkih stranaka, te na kontrolu i transparentnost njihovog financiranja, što će osigurati učinkovite mehanizme jačanja financijske discipline političkih stranaka i smanjenje mogućnosti korupcije”. Zakonom propisuje se da:
-političke stranke su neprofitne udruge;
-političke stranke mogu, radi ostvarivanja svojih političkih ciljeva, stjecati prihode od članarine, dobrovoljnih priloga (donacija), izdavačke djelatnosti, prodaje propagandnog materijala, organiziranja stranačkih manifestacija, od imovine u svojem vlasništvu, te iz drugih zakonom dopuštenih izvora;
-političke stranke mogu se financirati iz sredstava državnog proračuna, kao i proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, na način i pod uvjetima utvrđenim ovim zakonom.

Dovoljno je uzeti u obzir ove prve rečenice zakona kako bi se moglo slobodno reći da ovakav zakon neće nipošto osigurati učinkovite mehanizme jačanja financijske kontrole, trasparentnost financijske discipline i smanjenje mogućnosti korupcije.

Sve dok zakonodavstvo bude propisivalo i stoga dozvoljavalo “dobrovoljne priloge (donacije)”, bilo povremene ili redovite, bilo fizičkih ili pravnih osoba, neovisno o visini dozvoljene donacije, dotad će ostati i uvijek biti prisutne korupcija, prijevare, malverzacije, itd.

Nesporno je da su političke stranke potrebne demokratskom društvu, da ne mogu postojati i živjeti “od zraka” te da njihovo postojanje i djelovanje košta. Ali, ukoliko se političkim strankama dozvoli da traže i dobivaju financijska sredstva iz drugih izvora izvan onih proračunskih onda je nesporno da će političke stranke za svakih dobivenih sto kuna prouzročiti štetu od tisuću kuna na račun poreznih obveznika. Osim toga, na takav se način omogućuje potajno, netrasparentno i štetno financiranje, koje je i ostaje gangrena javnog života. Nikome a ponajmanje poreznom obvezniku nije u interesu da se nastavi sa takvim načinom financiranja političkih stranaka; stoga je potrebno djelovati na način da se političkim strankama ne dozvoli ili da ih se ne potiče na prijevare ili nepoštenost. Potrebno je da se ne dozvoli nikakav oblik “donacija” uz proračunsko financiranje političkih stranaka. Proračunska sredstva trebaju biti jedini izvor financiranja političkih stranaka uz članarina, njihove izdavačke djelatnosti, prodaje propagandnog materijala, organiziranja stranačkih manifestacija te uz eventualne prihode od imovine koju imaju u svojem vlasništvu. Ukoliko proračunski novac ne zamjeni u potpunosti “donacije”, odnosno potajno i netrasparentno financiranje, ostati ćemo u današnjoj situaciji i biti i dalje svjedoci brojnih afera, malverzacija, zlodjela i štetnih poslova na račun poreznih obveznika-građana. Podrazumijeva se da bi financiranje političkih stranaka iz državnog, županijskih i općinskih/gradskih proračuna trebalo biti podložno svim uvjetima, mjerama, pravilima i kontroli nadležnih organa koje vrijede i za sve druge proračunske korisnike. Što znači da bi političke stranke trebale dostaviti precizne, analitične podatke o utrošku sredstava; dok bi kontrola njihovih financijskih izvještaja trebala biti u nadležnost državne revizije i drugih mjerodavnih institucija i organa.

Političke stranke su potrebne demokraciji, neizbježno je da koštaju, i stoga bolje je da ih se financira javnim novcem nego da ih se stavi u situaciju da mogu ili da im se zakonski propiše i dopusti da čine razne prijevare na račun građana. Naravno da bi u tom kontekstu trebalo utvrditi uvjete, parametre, kriterije o raspodjeli osiguranog odgovarajućeg iznosa za sve političke stranke.

I za kraj, treba napomenuti da inače loš zakon ili nejasan zakon (kao što je i ovaj) potiče prijevaru.

 
hrvatskiitaliano

Plakati

Vox populi

Web stranica je nezavisna, u stalnoj nadopuni i podložna je proširenju. Web site je slobodan, besplatan i na raspolaganju svima onima koji žele objaviti vlastita stajališta i mišljenja koja nažalost ne nailaze na pozitivan ishod od strane sredstava javnog priopćavanja koji su prisutni na istarsko-kvarnerskom području.

Mišljenja, prijedloge, ideje, osvrte možete dostaviti na e-mail :

voxpopuli@silvanozilli.com

Get the Flash Player to see this player.