Home Mišljenja Zaglušuju?i glas gospodara
Greška
  • XML Parsing Error at 1:422. Error 9: Invalid character
PDF Ispis E-mail
Autor Silvano Zilli   
ÄŚetvrtak, 22 Svibanj 2008 00:00
«La Voce del Popolo», jedine dnevne novine na talijanskome jeziku što izlaze u Hrvatskoj i u Sloveniji, poigrale su se svojim ?itateljima u izdanju od subote 21. listopada 2006. Nije to prvi put, a niti ?e to biti posljednji put da se takve stvari dešavaju. Na devetoj stranici posve?enoj koparskome podru?ju, obavijest je naslovljena «Izbori, glasat ?e 70 tisu?a bira?a», gdje piše, citiramo : «predizborno iš?ekivanje, uo?i administrativnih izbora u Sloveniji. Zabranjen bilo koji oblik politi?ke propagande...
(omissis)... Pripadnici talijanske nacionalne zajednice pozvani su da izaberu svoje vije?nike u gradskim predstavni?kim tijelima, ?lanove Vije?a Samoupravnih zajednica talijanske manjine u Kopru, Izoli i Piranu, i svoje predstavnike u mjesnim odborima». Na to nemamo što re?i, jer je ?lanak vrlo jasan. No, u istome izdanju, nalazimo ?etiri ?lanaka na gotovo pet stranica posve?enih govorima, programima, prijedlozima i razmatranjima jedne osobe koja se kandidirala za jedno od tri mjesta zajam?enih talijanskoj nacionalnoj zajednici u Gradskom vije?u grada Kopra te za funkciju ?lana Vije?a Samouprave zajednice talijanske manjine u Kopru, a u sklopu administrativnih izbora u Sloveniji. A radi se o slijede?im ?lancima:
-na cijeloj drugoj stranici nalazi se tekst (što nam se ?ini ispravnim) «Kultura suživota: Ploštine, trideseta godišnjica Zajednice Talijana», ?iji je autor Silvano Silvani;
-cijela je ?etvrta stranica posve?ena tekstu «Manjina, u znaku inovacije: ambiciozan program Odbora Talijanske unije pod predsjedanjem Maurizia Tremula» od Daria Safticha;
-u izdanju priloga «La Voce in piů: cultura», cijela je druga stranica posve?ena ?lanku «Kultura, Izvršni odbor Talijanske unije ?e nas promovirati na slijede?i na?in...: strategije – nove ideje Talijanske unije», gdje nije naveden autor, jer se zasigurno radi o tekstu programa Izvršnoga odbora, koji ?e uskoro biti objavljen u «Službenim novinama Talijanske unije» (ili pak griješimo, ukoliko je «La Voce del Popolo» ve? dnevni Službeni list Talijanske unije, ali mi još nismo toga svjesni?), te na kraju
-uvijek u sastavu priloga «La Voce in piů» donosi cijelu ?etvrtu i pola pete stranice s tekstom «Pinakoteka za umjetnost talijanske nacionalne zajednice: u Tremulovom programu Centar za vizualne umjetnosti», Helene Labus.
Ništa ?udno od strane «La Voce del Popolo», koja je ve? neko vrijeme (kao što je i potvr?eno u svojim brojnim izdanjima) postala glasnogovornik «doživotnih» ?elnika talijanske nacionalne zajednice, koji ve? godinama pokazuju kako im je apsolutni prioritet: samoo?uvanje. Naravno, ure?iva?ka politika u ure?ivanju novina ima na umu da ti «doživotni» ?elnici talijanske nacionalne zajednice predstavljaju jamstvo za slobodu i financijski prosperitet za «La Voce del Popolo», te slijedom toga i garanciju i prosperitet i za sve svoje sljedbenike i one koji ih podržavaju.
U slu?aju izdanja od 21. listopada 2006, ure?iva?ka politika «La Voce del Popola», dotaknula je samo dno, budu?i da se usredoto?ila na to da donosi vijesti o svemu mogu?em što se ti?e «doživotnih» vladara talijanska nacionalne zajednice, te vjerojatno ?emo uskoro saznati i kada odlaze tamo gdje i «car ide pješke i sam». Mada ta redakcijska politika donosi važne i manje važne, zna?ajne i nezna?ajne akcije «doživotnih» ?elnika talijanske nacionalne zajednice, s druge strane ne želi prenijeti «?injenicu» da tri «doživotna» vladara talijanske nacionalne zajednice trenutno obnašaju 50 funkcija, poslova i odgovornosti, što govori samo po sebi.
U slu?aju izdanja od subote 21. listopada 2006., kako bi udovoljila «doživotnome» vladaru talijanske nacionalne zajednice, «La Voce del Popolo» je bila previše uslužna, tako što je plasiraju?i naveden ?lanke nekorektno postupila naprama svojim ?itateljima i naprama ostalim kandidatima talijanske nacionalne zajednice na administrativnim izborima u Sloveniji. To ponašanje ne slijedi pravila demokracije i zakonske norme što vrijede i u Sloveniji. To ve? prelazi u crni humor, te krivo se pretpostavlja da ?itatelji ne razumiju ništa glede demokracije i njezinih pravila, o redakcijskoj politici, te o politici op?enito.
 
hrvatskiitaliano

Plakati

Vox populi

Web stranica je nezavisna, u stalnoj nadopuni i podložna je proširenju. Web site je slobodan, besplatan i na raspolaganju svima onima koji žele objaviti vlastita stajališta i mišljenja koja nažalost ne nailaze na pozitivan ishod od strane sredstava javnog priop?avanja koji su prisutni na istarsko-kvarnerskom podru?ju.

Mišljenja, prijedloge, ideje, osvrte možete dostaviti na e-mail :

voxpopuli@silvanozilli.com

Get the Flash Player to see this player.