Home Mišljenja Ure?iva?ka politika dnevnika „La Voce del Popolo“
Greška
  • XML Parsing Error at 1:422. Error 9: Invalid character
PDF Ispis E-mail
Autor Silvano Zilli   
Subota, 21 Lipanj 2008 00:00
Od 2. travnja 2002. godine gospodin Errol Superina obnaša dužnost glavnog i odgovornog urednika jedinih dnevnih novina na talijanskome jeziku u Hrvatskoj i Sloveniji.
U svome uvodniku upu?enome ?itateljima «La Vocea», a koji je dostupan na internet stranicama, on me?u ostalima isti?e:
«La Voce del Popolo treba opet biti prepoznatljivi znak talijanske nacionalne zajednice u Hrvatskoj i Sloveniji. Da bi to postigli, trebat ?e ste?i vjerodostojnost i poštovanje, prepoznatljive znakove koje su generacije poštenih i angažiranih novinara znale posti?i i utkati sve to u tome dnevniku u pedeset godina teškoga rada i žrtvovanja. To su vrijednosti bez cijene, koje niti jedan prora?un i niti jedna financijska injekcija – koja nam je potrebna – nam ne?e mo?i dati ako mi sami ne budemo djelovali snažno i strastveno, neumornim i ozbiljnim dijalogom s ?itateljima», te u nastavku, upotrjebljavaju?i uzvišene termine revolucionarnoga tipa, isti?e:
«Informirat ?emo, zauzeti stavove, ali ne?emo se izolirati, ve? ?emo imati civilni dijalog sa svima, naravno i s onim pozicijama koje su vrlo udaljene u odnosu na razmatranja urednika novina. Osnovne odrednice novina podupirat ?e dakle slobodnu informaciju, onu pluralisti?ku, demokratsku, autonomnu, odgovornu i iscrpnu glede talijanske nacionalne zajednice i njezinih aktivnosti, uzevši u obzir najširiji sociološki, politi?ki, ekonomski i kulturni kontekst u kojemu se ona nalazi i s kojime je u interakciji, kako na globalnome planu tako i na teritoriju svoje povijesne naseobine».
Ne možemo se ne složiti s njegovom pozicijom, prijedlozima, navedenim principima i ciljevima iz toga uvodnika koji je datiran 2. travanj 2002. Od tada su prošle više od ?etiri godine, i ?ini se da se tu nešto promijenilo. ?injenica je da:
a) 17. rujna 2006. poslao sam putem e-maila direktoru novinarske ku?e EDIT, glavnome uredniku «La Voce del Popolo» i glavnome uredniku «Panorame» prilog naslovljen «Razmatranja o posljednjim izborima za obnovu Skupštine Talijanske unije» (tekst je objavljen u ovome internetskom siteu), a ljubazno sam tražio da se taj prilog objavi u nekome od EDIT-ovih izdanja -do sada nisam dobio nikakav odgovor i prilog nije objavljen;
b) 1., a kasnije i 3. listopada poslao sam putem e-maila direktoru EDIT-a i glavnome uredniku «La Voce del Popolo» prilog «Naši Veliki ?asnici iz reda Zvijezde solidarnosti Republike Italije» (što je tako?er objavljeno u ovome siteu), s ljubaznom zamolbom da se to objavi -do sada nisam dobio nikakav odgovor i prilog nije objavljen;
c) 3. listopada sam poslao putem e-maila direktoru EDIT-a i glavnome uredniku «La Voce del Popolo» prilog «Bira?ka podrška predstavnika Talijanske unije. Vrijedi ili ne vrijedi?» (što je tako?er objavljeno u ovome siteu), s ljubaznom zamolbom da se to objavi -niti u ovom slu?aju do sada nisam dobio nikakav odgovor i prilog nije objavljen.
Tim povodom, pozivam one koji su eventualno zainteresirani (me?u vama) da pro?itaju te priloge te da sami prosude zašto tekstovi nisu objavljeni, a ja ne mogu a da ne izrazim svoju iskrenu zabrinutost za ponašanje «našega» (?) jedinoga dnevnika na talijanskome jeziku što izlazi u Hrvatskoj i Sloveniji, kao i «naše» (?) jedine izdava?ke ku?e, što zasigurno ne doprinosi promoviranju slobodne, pluralisti?ke, demokratske, autonomne, odgovorne i iscrpne informacije glede talijanske nacionalne zajednice, kako nas pokušavaju uvjeriti, ali ?injeni?no stanje nas uvjerava u suprotno.
Upravo zbog svih tih razloga potreban je nezavisan i slobodan internetski site gdje svi oni koji to žele mogu iznijeti vlastita razmatranja, argumentacije, a za što nema prostora u redakcijskoj politici dnevnika «La Voce del Popolo», a sve u znaku zornosti, pluralizma mišljenja i demokracije i unutar talijanske nacionalne zajednice.
AĹľurirano Subota, 21 OĹľujak 2009 15:11
 
hrvatskiitaliano

Plakati

Vox populi

Web stranica je nezavisna, u stalnoj nadopuni i podložna je proširenju. Web site je slobodan, besplatan i na raspolaganju svima onima koji žele objaviti vlastita stajališta i mišljenja koja nažalost ne nailaze na pozitivan ishod od strane sredstava javnog priop?avanja koji su prisutni na istarsko-kvarnerskom podru?ju.

Mišljenja, prijedloge, ideje, osvrte možete dostaviti na e-mail :

voxpopuli@silvanozilli.com

Get the Flash Player to see this player.