Home Appunti - Bilješke Požurnica Vladi, Ministarstvu pravosuđa i Državnom odvjetništvu Republike Hrvatske
Požurnica Vladi, Ministarstvu pravosuđa i Državnom odvjetništvu Republike Hrvatske PDF Stampa E-mail
Scritto da Silvano Zilli   
Giovedì 02 Aprile 2009 00:00
VLADA REPUBLIKE HRVATSKE
Poštovanom Predsjedniku, dr. sc. Ivo Sanader
Trg sv. Marka 2, 10000 Zagreb

MINISTARSTVO PRAVOSUĐA REPUBLIKE HRVATSKE
Poštovanom Ministru, dr. sc. Ivan Šimonović
Dežmanova ulica 10, 10000 Zagreb
                        
DRŽAVNO ODVJETNIŠTVO REPUBLIKE HRVATSKE
Poštovanom gl. državnom odvjetniku, gosp. Mladen Bajić
Gajeva 30a, 10000 Zagreb


Predmet:     postupak vezan uz takozvano «sporno turističko zemljište» u Rovinju
        - predstavka, upiti, prva požurnica
Veza:    moja predstavka od 3.12.2008., dopis Ureda Predsjednika Vlade Republike Hrvatske od 4.12.2008. (klasa: 050-01/08-01/1781, urbroj: 50302-05-08-01), dopis Ministarstva pravosuđa od 18.12.2008. (klasa: 051-02/08-01/1506, urbroj: 514-06-01-01/3-08-3), odgovor predsjednika Općinskog suda u Rovinju od 26.01.2009. (posl. br. -9 Su-29/09-2), moj dopis sa upitima od 7.02.2009.

Poštovani Predsjedniče Vlade,
Poštovani Ministre,
Poštovani glavni državni odvjetniče,

dana 7. veljače 2009. godine obratio sam Vam se sa dopisom u svezi postupka o takozvanom  «spornom turističkom zemljištu» u Rovinju u kojem Vas ponovno molim, radi zaštite općih i javnih interesa, radi zaštite državnog, županijskog i gradskog vlasništva, radi zaštite vrijednih prirodnih resursa koji su na uporabi svih građana grada Rovinja, da se zauzmete kako bi se navedeni predmet pri Općinskom sudu u Rovinju okončao čim prije, da utvrdite pojedine odgovornosti u svezi cijelog slučaja kako bi obični građani mogli i dalje vjerovati u pravnu državu i neovisnost sudstva, te da  odgovorite na određene navedene upite i izvjestite o poduzetim mjerama, radnjama u navedenom slučaju.
Do danas, a prošlo je skoro dva mjeseca, nisam dobio nikakav Vaš odgovor, te Vas ovom prvom požurnicom ponovno molim da se očitujete.

S poštovanjem – con stima,

Silvano Zilli

Na znanje :
-Vrhovni sud Republike Hrvatske, predsjedniku gosp. Branku Hrvatinu, Trg Nikole Šubića Zrinskoga 3, 10000 Zagreb.
 
hrvatskiitaliano

Manifesti

Vox populi

Il sito web è indipendente, in costante aggiornamento e soggetto ad ampliamento. Questo spazio è libero, gratuito e a disposizione di tutti coloro che vogliono rendere pubblica la propria opinione e che, purtroppo, non sono riusciti ad ottenere un riscontro positivo da parte dei mezzi d'informazione presenti sul territorio istro-quarnerino.

I pareri, le proposte, le idee, i commenti vanno inviati alla seguente e-mail:

voxpopuli@silvanozilli.com

 


Get the Flash Player to see this player.