Home Appunti - Bilješke U sadašnjem vodstvu IDS-a nema niti jednog deklariranog Istrijana
U sadašnjem vodstvu IDS-a nema niti jednog deklariranog Istrijana PDF Stampa E-mail
Scritto da Silvano Zilli   
Sabato 05 Marzo 2011 07:33
Povodom predstojećeg popisa stanovništva, kućanstava i stanova u Republici Hrvatskoj (koji će se provesti u razdoblju od 1. do 28. travnja 2011. godine, prema stanju na dan 31. ožujka 2011.), Istarski demokratski sabor (IDS) je putem svojeg Kluba mladih predstavio kampanju “Ja sam Istrijan/ka”. Dana 24. veljače 2011. godine, predsjednik Kluba mladih IDS-a, Vili Rosanda, i voditelj IDS-ovog ureda za odnose s javnošću, Duško Kišberi, održali su tiskovnu konferenciju. Kako prenosi “Glas Istre” od 24. veljače 2011. godine, u članku “IDS podsjeća građane da se mogu izjasniti kao Istrijani. Mladi vladajuće stranke u Županiji predstavili kampanju «Ja sam Istrijan/ka» čiji je cilj promocija ljudskih prava” potpisanim od D. Bašić-Palković, Vili Rosanda je izjavio da:
-kampanjom se “želi osvijestiti ljude, osobito mlade, na njihovo pravo da se na popisu stanovništva izjasne kako žele te ih potaknuti da se izražavaju po vlastitom nahođenju”;
-kampanja “nema politički predznak, a intencija joj je promocija ljudskih i građanskih prava”, te da “povod za pokretanje kampanje bili su brojni pozivi građana koje je interesiralo mogu li se na ovom popisu izjasniti kao Istrijani i imaju li uopće pravo na to”;
-“ne žele nikome sugerirati kako da se upišu, ali naglasak je upravo na istrijanstvo jer su s tom mogućnošću građani najmanje upoznati”;
-kampanja se “promovira putem društvenih mreža, na Facebooku i YouTubeu, a u planu je tiskanje informativnih letaka te promocija u svim istarskim gradovima”;
-“na popisu stanovništva delegirani popisivač će ispitaniku postaviti niz pitanja, a između ostalog i ono koje se odnosi na nacionalnu pripadnost”, no da “ispitanik nije dužan odgovoriti na to pitanje, a ako se izjasni kao Istrijan, svrstava ga se u skupinu nacionalno neopredijeljenih, odnosno u podskupinu regionalno opredijeljenih”;
-“prateći reakcije koje je kampanja dosad izazvala, očito je da se regionalizam više ne doživljava kao separatizam te se smatra modernom europskom politikom kojom građani, osim što žele preuzeti odgovornost za upravljanje razvojem u svom kraju, izražavaju i zavičajnu pripadnost prema vlastitim običajima, kulturi i tradiciji”, a što “je zasluga IDS-a”;
-da će “se izjasniti kao Istrijan, a kako će se ostali izjasniti, ne zna, niti ga zanima jer jedino što je bitno je da svi znaju koja su im prava i da imaju mogućnost koristiti to pravo”.
Voditelj IDS-ovog ureda za odnose s javnošću, Duško Kišberi, “komentirao je tvrdnje županijskog HDZ-a da se radi samo o spinu IDS-a, rekavši da mu je žao što u toj stranci očito nemaju razumijevanja za ovakav tip kampanje koja nije politička te promovira borbu i zalaganje za građanska i ljudska prava” te da “je kampanja koštala između 5 i 10 tisuća kuna, a radi se o vlastitim sredstvima članova kluba mladih te sredstvima stranke”.
I predsjednik Kluba mladih IDS-a i voditelj IDS-ovog ureda za odnose s javnošću nisu smatrali za shodnim, odnosno zaboravili su izjaviti da se na prošlim lokalnim izborima 2009. godine ni jedan ni drugi nisu izjasnili kao Istrijani. I Vili Rosanda i Duško Kišberi nisu smatrali za shodnim, odnosno zaboravili su izjaviti da u cijelom Predsjedništvu IDS-a (koje broji 16 članova, redom: Ivan Jakovčić, Tedi Chiavalon, Damir Kajin, Nevija Poropat, Marianna Jelicich Buić, Giovanni Sponza, Boris Miletić, Klaudio Vitasović, Dorotea Pešić Bukovac, Marin Brkarić, Valter Flego, Renato Krulčić, Branko Rajko, Smail Mašinović, Celeste Gerometta, Anteo Milos) nema niti jednog člana koji se na zadnjim održanim lokalnim/parlamentarnim izborima izjasnio kao Istrijan. Za obje tvrdnje dovoljno je pogledati u njihove kandidacijske liste. Iz toga proizlazi da u današnjem vrhu IDS-a nema ni jedne osobe koja se izjašnjava kao Istrijan, ali taj isti vrh smatra potrebitim provesti kampanju “Ja sam Istrijan/ka”. Doista, vjerodostojno!  
Cijela inicijativa izgleda ovako: pošto mi u vodstvu jedine Istrijanske stranke nemamo Istrijane smatramo potrebitim informirati naše sugrađane/sunarodnjake da se mogu deklarirati i kao Istrijani te ih pozivamo da, ako žele, to i učine pošto mi to nismo dosad činili a niti imamo namjeru to ubuduće učiniti (osim Vilija Rosande, naravno).  
Vezano uz popis stanovništva, valja napomenuti da se ovih dana jako puno trudi i zastupnik Furio Radin. Kako i ne bi kad, pored osigurane zastupničke plaće od 1992. godine, posljednjih osam  godina raspolaže i sa financijskim sredstvima za svoju političku aktivnost! Za tu je “političku aktivnost”, usput budi rečeno, od 2004. do 2011. godine u Proračunu Republike Hrvatske, dakle na račun građana, izdvojeno 3.002.306,23 kuna. Nemojte se, dakle, začuditi ukoliko dobijete telefonski poziv od strane nepoznate osobe (kojoj je jasno s kim govori, jer ima Vaše ime i prezime, broj telefona kao i podatak da ste se izjasnili kao Talijan!) i koja će Vam reći da zove iz ureda uvaženog zastupnika te će Vam postaviti nekoliko pitanja vezano uz popis stanovništva, odnosno o Vašoj namjeri vezano uz nacionalno izjašnjavanje, napomenuvši da je jako važno da se deklarirate kao Talijan i usput priupitati i da ocijenite rad Furia Radina ocjenom od 1 do 5. Činjenica je, nažalost, da se osobni podaci popisa birača talijanske nacionalne zajednice, odnosno Talijanske unije,   potpuno protuzakonito koriste. A druga žalosna činjenica je, da pri ocjenjivanju rada uvaženog zastupnika, ocjena “nula” nije predviđena.
Sasvim je očigledno da se razne kampanje vode uz nacionalno izjašnjavanje stanovništva u Istri i sve to pomalo sliči na folklor iz doba Tuđmana – od poziva, preko inicijativa i kampanja do metoda uvjeravanja i tako ukrug. 
Evidentno je da raznorazni inicijatori smatraju da njihovi sugrađani/sunarodnjaci ne razmišljaju ili nisu sposobni razmišljati svojom glavom, da nisu svjesni tko i što su, već da moraju biti upućeni o svom stvarnom identitetu, o svojoj nacionalnosti iliti regionalnoj pripadnosti. U trećem tisućljeću vjerovali smo da neke stvari više nećemo doživljavati, no prevarili smo se jer do kada određena politička elita bude na vlasti stvari se neće promjeniti. Izbori su svakako prilika da se stvari ipak pokrenu u vidu izmjene postojećeg stanja. 
A do onda držimo potrebitim citirati iz “Programske deklaracije Istarskog demokratskog sabora” tekst naveden “O Istrijanstvu”:
“Istra je višekulturna i višejezična regija. Višestoljetni plurietnički suživot u Istri rezultirao je stvaranjem takvog etničkog obilježja koji se iskazuje u istarskoj plurietničkoj autohtonosti.
Istrijanstvo je svijest o pripadnosti slavenskog i latinskog stanovništva Istre zajedničkoj višekulturnoj realnosti Istre. Istrijanstvo predstavlja specifičnu svijest regionalne pripadnosti koja se odnosi na procese identifikacije istarskog čovjeka sa zajedničkim teritorijem i povijesnom sudbinom. Istrijanstvo izražava kompleksno kulturno nasljedstvo istarske regije i njenih kulturnih realnosti, koje se odnose na istarsko-slavensku i istarsko-venecijansku kulturu. Odnosi se na kulturno nasljedstvo istarskog prostora, koje se temelji na složenosti lokalnih kultura, pretežno dijalektalnih, a koje se nalaze na geo-političkim marginama pojedinih nacionalnih prostora. Istrijanstvo kao svijest o pripadnosti karakterizira slavensko i latinsko stanovništvo Istre, a na nivou višeetične autohtonosti izražava cjelovitost Istre kao geografsku i višeetičnu regiju, jedinstvenu i nedjeljivu. Istrijani se identificiraju manifestirajući hrvatsku, slovensku, talijansku nacionalnu pripadnost i istrijansku etničku pripadnost. Svojstvenost etno-kulturnih obilježja Regije Istre i njenih otoka čini kulturni habitat našeg zavičaja i predstavlja nezamjenjiv resurs i bogatstvo za projekt ekonomskog i kulturnog razvitka Istre”. 
(http://www.ids-ddi.com/ids/3/0/168/Files/Programska_deklaracija.pdf)

Ultimo aggiornamento Sabato 05 Marzo 2011 07:40
 
hrvatskiitaliano

Manifesti

Vox populi

Il sito web è indipendente, in costante aggiornamento e soggetto ad ampliamento. Questo spazio è libero, gratuito e a disposizione di tutti coloro che vogliono rendere pubblica la propria opinione e che, purtroppo, non sono riusciti ad ottenere un riscontro positivo da parte dei mezzi d'informazione presenti sul territorio istro-quarnerino.

I pareri, le proposte, le idee, i commenti vanno inviati alla seguente e-mail:

voxpopuli@silvanozilli.com

 


Get the Flash Player to see this player.