Home Appunti - Bilješke Turisti?ki obilazak režimskih (zlo)djela
Errore
  • XML Parsing Error at 1:735. Error 9: Invalid character
PDF Stampa E-mail
Scritto da Zilli   
Giovedì 19 Aprile 2012 18:23
U “Glasu Istre” od 13. travnja 2012. godine, u ?lanku “Nova ponuda: nakon golfa na Titovim Brijunima, goste ?e voziti u Kumrovec”, objavljena je informacija:
-da su “istarski župan Ivan Jakov?i? i njegov kolega iz Krapinsko-zagorske županije Siniša Hajdaš Don?i? (12. travnja) u Kumrovcu razgovarali o mogu?nostima turisti?kog povezivanja Kumrovca i Brijuna”;
-da su naglasili kako je “cilj bila zajedni?ka turisti?ka promocija Zagorja i Istre, a naro?ito spomenutih lokacija, kao i samog Tita kao atraktivnog turisti?kog brenda”;
-da je Jakov?i? “istaknuo da je Tito kao svjetski državnik obilježio prošlo stolje?e” te “da nije bilo Tita, Istra danas ne bi bila dio Hrvatske” i da “istrani to danas znaju cijeniti i mnogi od njih danas u velikom broju dolaze i u Kumrovec, ali i u zagorske toplice”;
-dok se Hajdaš Don?i? “složio kako je Tito snažna poveznica Istre i Zagorja, a posebno Kumrovca i Brijuna” i izjavio da “Tito je kao pobjednik u ratu i svjetska ikona 20. stolje?a snažan marketinški brend i to danas treba turisti?ki iskoristiti” i da “s Istrom, odnosno Brijunima, planiraju i zajedni?ke projekte, a jedan od takvih je i gradnja golf igrališta pod nazivom The President ili Predsjednik”.
Ukratko, župan Jakov?i? (IDS-ov predsjednik) i župan Hajdaš Don?i? (SDP) složni su oko turisti?ki atraktivnog i marketinški snažnog brenda Tita, koji je ujedno i poveznica Istre i Zagorja, a posebno Kumrovca i Brijuna, te ?e se stoga maksimalno angažirati radi ostvarenja nove zajedni?ke turisti?ke ponude. 
Kad ih ve? spominju, župani bi trebali znati da Plinije Stariji oto?je spominje pod nazivom Insullae Pullariae, da se u šestom stolje?u prvi put spominje kao Brevona, da je u mleta?kom razdoblju imalo brojne oblike naziva poput Brevogno, Brevono, Brevonio/Brevonis, Birfoni, Breoni, Dibrioni, te da se prvi put spominju kao Brioni 1421. godine; da bi se iz takvog oblika naziv preina?io na hrvatski jezik kao Brijuni, i kao takav postao ?ak hrvatski toponim, u skladu sa nepostoje?im i stoga jedinstvenim jezi?nim zakonitostima. Stoga, za nas oto?je je i ostaje Brioni (kao posljednji romanski oblik izvornog naziva) jer svaki drugi oblik nije i ne može predstavljati izvorni naziv. U protivnom, bilo bi suludo upotrijebiti isti na?in preimenovanja i odsad prekrstiti župana Istarske županije u Giovanni Giacometti ili Giacomini; što se, vjerujem, ne bi svidjelo doti?nom. 
Kad se ve? uvjerljivo i složno tvrdi da je Tito svjetski državnik i ikona 20. stolje?a, te stoga snažan marketinški brend što treba turisti?ki iskoristiti, ne vidimo razloga zašto ne proširiti turisti?ki obilazak te uvrstiti i posjete na Golom Otoku, fojbe Vinež (kod Labina), Huda Jami (kod Laškog u Sloveniji), Muzeju istarskog egzodusa u Trstu (kao svjedo?anstvu najmasovnijeg egzodusa istrijana, pretežito talijanske komponente, što tako?er spada u obol kako je Istra postala dio nove državne tvorevine), itd., itd. Turisti?ka ponuda brenda Tita bi se mogla jako puno proširiti i ste?i me?unarodni karakter. 
Tito, kao i ostale li?nosti koje su sudjelovale u drugom svjetskom ratu i nakon toga obnašale državni?ke dužnosti, bio je i ostaje kontroverza. Idealizirati i mistificirati osobe ne vodi ni?emu, naprotiv može samo štetiti, jer dovodi do toga da ga neki na slijepi na?in obožavaju kao da nikad ništa loše nije u?inio (pristaše) i na one koji ga osobito mrze jer su imali jako dobre razloge za to (protivnike). Ocjena lika i djela Tita ne može biti jednozna?na (razdoblje titoizma se proteže od 1943. do 1980. godine). Neosporno je da neprikosnoveni komunisti?ki vo?a Tito je bio zaslužan za dobra (pobjeda u ratu, uspostava mira, stabilnost i sigurnost države, nesvrstani, itd.) ali i za loša (jednostrana?je, komunisti?ki režim, progoni neistomišljenika, fojbe, egzodus, odmazde, represije, veliki dugovi, itd.) doga?anja, koja nema potrebe pojedina?no i/ili kronološki navoditi. Neosporno je da Tito nije bio demokrat, da mu je ideologija služila za ostvarenje vlasti, da je uzdigao kult svoje li?nosti uz pomo? svojih komunista, te da je bio nemilosrdan u obrani svoje vlasti.
Josip Broz Tito bio je povijesna ali kontroverzna osoba i kao takva sumnjamo da bi brend Tito prikazan u što iskrenijem, vjernijem obliku mogao pridonijeti ikakvom turisti?kom rezultatu, pogotovo jer bi u odre?enoj mjeri po?ivao na zlo?inima i mrtvim, obespravljenim, progonjenim i inim ljudima. Naravno, gore navedeni župani, ukoliko su u tolikoj mjeri titoisti mogu se, vjerujem bez zapreka, u?laniti u Društvo “Josip Broz Tito”.

Napomena.
Dana 18. travnja 2012. godine, Siniša Hajdaš Don?i? imenovan je na dužnost ministra pomorstva, prometa i infrastrukture.

 
hrvatskiitaliano

Manifesti

Vox populi

Il sito web č indipendente, in costante aggiornamento e soggetto ad ampliamento. Questo spazio č libero, gratuito e a disposizione di tutti coloro che vogliono rendere pubblica la propria opinione e che, purtroppo, non sono riusciti ad ottenere un riscontro positivo da parte dei mezzi d'informazione presenti sul territorio istro-quarnerino.

I pareri, le proposte, le idee, i commenti vanno inviati alla seguente e-mail:

voxpopuli@silvanozilli.com

 


Get the Flash Player to see this player.