Home Appunti - Bilješke Pobjeda gorkog okusa u Rovinju
Errore
  • XML Parsing Error at 1:735. Error 9: Invalid character
Pobjeda gorkog okusa u Rovinju PDF Stampa E-mail
Scritto da Zilli   
Sabato 01 Giugno 2013 07:06
Da bi se mogla izvršiti bilo kakva suvisla analiza rezultata na tek održanim lokalnim izborima u Rovinju potrebno je uzeti u obzir sve dosadašnje zabilježene izborne rezultate, te stoga iste prenosimo u tabeli koja slijedi.  
 

Izbori

07.02.

1993.

13.04.

1997.

20.05.

2001.

15.05.

2005.

17.05.2009.

19.05.2013.

Vije?e

Gradona

?elnik

Vije?e

Gradona

?elnik

Broj bira?a

11.151

12.560

13.426

14.062

14.452

14.452

13.568

13.568

B. glasa?a (%)

7.680 (68,87)

8.412 (66,97)

6.599 (49,15)

4.973 (35,36)

6.999 (48,43)

6.999 (48,43)

4.803

(35,40)

4.803

(35,40)

B. vije?nika

26

26

19

19

19

-

17

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kandidature

5 lista

7 lista

10 lista

7 lista

9 lista

5

kandidata

7 lista

3 kandidata

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stranke i liste

Broj glasova (broj vije?nika)

DC

 

 

150

 

 

 

 

 

HDZ

1.099 (2)

1.208 (3)

478

(1)^^

283

(1)

496

(1)

418

(Švi?)

283

(1)

 

HNS

 

 

164

132

 

 

 

 

HSLS

750 (1)

746 (2)

95

234^^^^

222

 

 

 

HSP

317^

 

 

95

 

 

 

 

HSS

 

336

250^^^

 

 

 

 

 

IDS (%)

4.507

(60,76)

(23)*

3.678

(45,07)

(17)**

2.724

(42,35)

(10)

2.868

(58,79)

(13)

4.231

(61,50)

(15)

5.031

(71,88)

(Sponza)

2.554

(54,72)

(11)

3.121

(64,98)

(Sponza)

ISU-PIP

 

 

 

 

 

 

170

 

Ladonja

 

 

 

 

 

 

417 (1)

 

NGL I. U. Mileti?

 

 

 

 

563

(1)

587

(Privileggio)

 

 

NGL M. Matohanca

 

279

 

 

 

 

 

 

NGL A. Pokrajac

 

957

(2)

 

 

 

 

 

 

NGL Z. Milijaševi?

 

 

171

 

 

 

 

 

LGB B. Poropat

 

 

1.423

(5)

839

(3)

385

(1)

411

(Poropat)

387

(1)

688

(Poropat)

SDP

443°

957

(2)

799

(3)

427

(2)

514

(1)

449

(Kraj?ak)

773

(3)°°

816

(Radeti?)

ZS-Zeleni

 

 

178

 

156

 

 

 

BDSH

 

 

 

 

195

 

 

 

SDSS

 

 

 

 

117

 

 

 

SU

 

 

 

 

 

 

83

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IDS (vije?nika)

4.507

(23)

3.678

(17)

2.724

(10)

2.868

(13)

4.231

(15)

5.031

2.554

(11)

3.121

Ostali (vije?nika)

2.609

(3)

4.483

(9)

3.708

(9)

2.010

(6)

2.648

(4)

1.865

2.113

(6)

1.504

Razlika

+1.898

(+20)

-805

(+8)

-984

(+1)

+858

(+7)

+1.583

(+11)

+3.166

+441

(+5)

+1.617

 

 * IDS: 10 vije?nika (srazmjernim izbornim sustavom, sa dobivenim 4.507 glasova) i 13 vije?nika (ve?inskim izbornim sustavom, sa dobivenim 5.405 glasova).
 
** IDS: 11 vije?nika (srazmjernim izbornim sustavom, sa dobivenim 3.678 glasova) i 6 vije?nika (ve?inskim izbornim sustavom, sa dobivenim 3.744 glasova).
^ HSP-IPS-INS-KNS-HKDS. 
^^ HDZ-HSP-HPS-HKDU-H?SP. 
^^^ HSS-LS. 
^^^^ HSLS-LS-DSZ-Zeleni. 
° SDP-SSH. 
°° SDP-HSLS-HSU-HNS.

Na gradskim izborima održanim 19. svibnja 2013. godine, IDS je nedvojbeno pobjedio, u što nisam imao dvojbi, i stoga izražavam iskrene ?estitke. Sasvim je opravdano da IDS Rovinja proslavi izbornu pobjedu jer uspjesi u životu nisu tako ?esti. No, nakon fešte trezveno bi trebalo analizirati sve dostupne podatke i realno sagledati cijelu politi?ku situaciju, ukoliko se želi netko baviti politikom i ukoliko se smatra dobrim politi?arem, kojemu je stalo do svojih glasa?a ali i op?enito svih bira?a. Nije mi namjera pisati hvalospjev o IDS-u jer sam siguran da ?e se za to pobrinuti drugi. Namjera mi je skrenuti pozornost, ukazati na podatke u gore navedenoj tabeli te na znanje, ravnanje i razmišljanje svim ?itateljima, iz kojih svatko može iš?itati odre?ene ?injenice, a od kojih osobno želim navesti one koje smatram problemati?nim za IDS Rovinja, to jest sljede?e:
1. Na tek održanim lokalnim izborima glasovalo je 4.803 bira?a (odnosno 35,40% od sveukupnog broja bira?a), a sli?an odaziv zabilježen je na izborima održanim 2005. godine, odnosno radi se o najskromnijim odazivima u razdoblju od dvadeset godina, a što bi trebalo zabrinuti sve politi?ke stranke i liste grupe bira?a, jer barem natpolovi?no sudjelovanje od sveukupnog broja bira?a trebalo bi biti osnov (te se istom treba uvijek težiti) za stjecanje legitimiteta vlasti. Razlozi zašto je odaziv bio tako oskudan su vjerojatno mnogobrojni (kao što mogu biti na primjer: razo?aranost bira?a u politi?are, rezigniranost i bezperspektivnost bira?a naspram sadašnje teške gospodarske situacije, neodgovaraju?i predizborni programi i kandidati, neadekvatnost, neuvjerljivost, nevjerodostojnost ili nesposobnost politi?kih stranaka i lista te kandidata, itd.), stoga bi se rovinjski politi?ari trebali zapitati: zašto 8.765 (iliti 64,60%) sugra?ana nije izašlo na izbore i ukazalo svoje povjerenje bilo kojoj politi?koj stranci ili listi grupe bira?a te bilo kojem kandidatu za gradona?elnika i njegovim zamjenicima? Dio odgovornosti, ako ne i najve?i dio, snose upravo politi?ke stranke i liste grupe bira?a kao i kandidati za najviše dužnosti u gradu, te ako im je stalo do svojih sugra?ana trebali bi se maksimalno potruditi kako bi samokriti?no uvidjeli razloge nastale situacije i svrsishodno bi trebali poduzeti sve odgovaraju?e radnje i aktivnosti radi poboljšanja stanja, neovisno o tome jesu li ili nisu pobijedili i time zadržali svoj položaj jer ako im je bitno samoodržavanje javnih funkcija a ne dobrobit gra?ana onda nisu politi?ari ve? samo sitni politikanti.
2. Vezano uz tek održanim izborima i postignutim rezultatima IDS-a valja istaknuti da iako je pobjedio, rezultat od 2.554 glasova (za listu za Gradsko vije?e) u apsolutnim brojevima predstavlja najoskudniji, najgori rezultat postignut u posljednjih dvadeset godina, a to bi trebalo navesti najodgovornije osobe stranke na razmišljanje pa i na traženje odgovornosti s tim u svezi, ako se ima hrabrosti sagledati realnu politi?ku sliku nastale situacije u Rovinju.
3. Na prethodnim lokalnim izborima, održanim 2009. godine, lista IDS-a za Gradsko vije?e dobila je 4.231 glasova, dok je na tek održanim izborima dobila 2.554 glasova, odnosno 1.677 glasova manje (iliti 39,64% manje). U posljednjih dvadeset godina nije se još nikad zabilježio takav poražavaju?i ishod u vremenskom razdoblju od ?etiri godine. Trebalo bi se zapitati: zašto u samo ?etiri godine 1.677 sugra?ana je izgubilo povjerenje prema IDS-u?
4. Na prethodnim lokalnim izborima, održanim 2009. godine, IDS-ov kandidat za gradona?elnika Giovanni Sponza dobio je 5.031 glasova, dok je na tek održanim izborima dobio 3.121 glasova, odnosno 1.910 glasova manje (iliti 37,96% manje). U posljednjih dvadeset godina nije se još nikad zabilježio takav poražavaju?i ishod u vremenskom razdoblju od ?etiri godine. Trebalo bi se zapitati: zašto u samo ?etiri godine 1.910 sugra?ana je izgubilo povjerenje u Giovannija Sponzu? Usput, tvrdili smo i još danas smo uvjereni da je bilo bolje da se isti nije kandidirao, jer (kao što smo tvrdili) umjesto da bude zapam?en kao gradona?elnik koji je pridobio najve?e povjerenje svojih sugra?ana 2009. godine (5.031 glasova) sa ponovnom kandidaturom je zasjenio svoju sliku i sada ispada i kao osoba koja je u ?etiri godine izgubila povjerenje od ?ak 1.910 gra?ana (odnosno nešto više od jednog sugra?anina na dan!). Iskreno se nadam da se takav trend ne?e nastaviti u narednom ?etverogodišnjem razdoblju, te da ?e i sam uvidjeti svoje greške i u?initi sve kako bi se rejting IDS-a i njegov povratili.
5. Imaju?i u vidu navedene to?ke kao i druge ?injenice koje se mogu iš?itati iz podataka u tabeli, kao obi?an ?lan IDS-a, nadam se da ?e nadležne osobe smo?i snage i volje da razmotre, analiziraju nastalo stanje i poduzmu sve odgovaraju?e mjere s ciljem da se zaustave negativni trendovi IDS-a, jer to politi?ka stranka zaslužuje a time i svi gra?ani grada Rovinja, bilo oni koji u nju još vjeruju bilo oni koje treba ponovno uvjeriti da zavrje?uje njihovo povjerenje.

Ultimo aggiornamento Lunedì 26 Agosto 2013 09:52
 
hrvatskiitaliano

Manifesti

Vox populi

Il sito web č indipendente, in costante aggiornamento e soggetto ad ampliamento. Questo spazio č libero, gratuito e a disposizione di tutti coloro che vogliono rendere pubblica la propria opinione e che, purtroppo, non sono riusciti ad ottenere un riscontro positivo da parte dei mezzi d'informazione presenti sul territorio istro-quarnerino.

I pareri, le proposte, le idee, i commenti vanno inviati alla seguente e-mail:

voxpopuli@silvanozilli.com

 


Get the Flash Player to see this player.