Home Appunti - Bilješke Primjedba i mišljenje na ?lanak 12. Nacrta prijedloga Zakona o regionalnom razvoju RH
Errore
  • XML Parsing Error at 1:735. Error 9: Invalid character
PDF Stampa E-mail
Scritto da Zilli   
Lunedì 04 Novembre 2013 07:51
Ministarstvu regionalnog razvoja i fondova Europske unije
e-mail: Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. Abilita Javascript per vederlo.  

Poštovani,
u skladu sa Vašim pozivom, koji je upu?en zainteresiranoj javnosti da dostavi svoje primjedbe, prijedloge i mišljenja na Nacrt prijedloga Zakona o regionalnom razvoju Republike Hrvatske (najkasnije do 4. studenoga 2013. godine, elektroni?kom poštom), dostavljam sljede?u primjedbu i mišljenje na ?lanak 12. Nacrta:
?lankom 12. Nacrta uspostavljaju se planska podru?ja, odnosno pet planska podru?ja, a me?u kojima i plansko podru?je 'Sjeverni Jadran i Lika', koji obuhva?a županije Primorsko-goransku, Istarsku i Li?ko-senjsku. 
Smatram potrebnim skrenuti Vam pozornost na ?lanak 4. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina (“Narodne novine” broj 155. od 23.12.2002., broj 47. od 19.04.2010. – odluka Ustavnog suda, broj 80. od 28.06.2010. i broj 93. od 10.08.2011. – odluke Ustavnog suda), koji propisuje da 'zabranjeno je poduzimanje mjera kojima se mijenja omjer me?u stanovništvom na podru?jima nastanjenima osobama koje pripadaju nacionalnim manjinama, a koje su usmjerene na otežavanje ostvarivanja ili ograni?avanje prava i sloboda propisanih ovim Ustavnim zakonom i posebnim zakonima' (stavak 5.), jer 'Ustavnim zakonom ili posebnim zakonom je mogu?e ostvarivanje odre?enih prava i sloboda utvrditi ovisno o broj?anoj zastupljenosti pripadnika nacionalnih manjina u Republici Hrvatskoj ili na nekom njenom podru?ju, ste?enim pravima i me?unarodnim ugovorima koji, sukladno Ustavu Republike Hrvatske, ?ine dio unutarnjeg pravnog poretka Republike Hrvat¬ske' (stavak 6.).
Naime, držim da mjerom ustrojavanja planskog podru?ja 'Sjeverni Jadran i Lika' došlo bi do kršenja Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina (?lanaka 4. i 41.), te stoga i me?unarodnih ugovora izme?u RH i Republike Italije, koji sukladno Ustavu ?ine dio unutarnjeg pravnog poretka RH. Prosto re?eno, po popisu stanovništva 2011. godine udio talijana u stanovništvu Istarske županije je 6,03% (odnosno 12.543 osoba se izjasnilo talijanske nacionalnosti od svekupnih 208.055 stanovnika), dok bi taj udio u stanovništvu planskog podru?ja 'Sjeverni Jadran i Lika' bio sveden na samo 2,88% (odnosno 15.978 osoba koje su se izjasnile talijanske nacionalnosti od sveukupnih 555.177 stanovnika navedenog podru?ja), a to bi zna?ilo kršenje i Ustava i Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina i me?unarodnih ugovora izme?u Hrvatske i Italije.
Zahvaljujem se na pozornost, sa poštovanjem - con stima, Silvano Zilli, v. r.
Rovinj – Rovigno, 01.11.2013.

 
hrvatskiitaliano

Manifesti

Vox populi

Il sito web č indipendente, in costante aggiornamento e soggetto ad ampliamento. Questo spazio č libero, gratuito e a disposizione di tutti coloro che vogliono rendere pubblica la propria opinione e che, purtroppo, non sono riusciti ad ottenere un riscontro positivo da parte dei mezzi d'informazione presenti sul territorio istro-quarnerino.

I pareri, le proposte, le idee, i commenti vanno inviati alla seguente e-mail:

voxpopuli@silvanozilli.com

 


Get the Flash Player to see this player.