Home Appunti - Bilješke Tužba protiv odluke Glavnog nadzornog odbora za izbore Talijanske unije
Tužba protiv odluke Glavnog nadzornog odbora za izbore Talijanske unije PDF Stampa E-mail
Scritto da Zilli   
Lunedì 23 Giugno 2014 08:08

Odlučio sam podnijeti tužbu nadležnom sudu protiv odluke Glavnog nadzornog odbora za izbore Talijanske unije. U slučaju pozitivnog ishoda tužbe, članovi Glavnog nadzornog odbora (Oskar Skerbec iz Rijeke, Franco Cerin iz Pule i Sergio Settomini iz Kopra), članovi Središnjeg izbornog povjerenstva (Stefano Lusa iz Izole, Mauro Hrobat iz Novigrada i Vanda Dragolin iz Buja) i predsjednici Talijanske unije (Maurizio Tremul i Furio Radin) biti će odgovorni za posljedice i štete koje će nastati, neovisno o tome budu li formalno-pravne, financijske ili političke naravi. 

Činjenice, razlozi i obrazloženja, na osnovu kojih sam odlučio pokrenuti sudski postupak, navodim kronološki u nastavku.

1. Dana 12. svibnja 2014. godine, predsjednik Talijanske unije raspisao je izbore za vijećnike u Skupštini Talijanske unije, te za predsjednika Talijanske unije i predsjednika Izvršnog odbora Talijanske unije (akt Talijanske unije, klasa: 013-04/2014-14/5, urbroj: 2170-67-02-14-14).

2. Središnje izborno povjerenstvo (kojeg je imenovala Skupština Talijanske unije, na svojoj XIV. sjednici, održanoj 12. svibnja 2014. u Vodnjanu-Dignano, koje broji tri člana i tri zamjenika, klasa: 013-04/2014-14/5, urbroj: 2170-67-02-14-7), u skladu sa člankom 20. Pravilnika o izboru vijećnika u Skupštini Talijanske unije, te za predsjednika Talijanske unije i predsjednika Izvršnog odbora Talijanske unije (akt Talijanske unije od 16. svibnja 2014. godine, klasa: 013-04/2014-30/1, urbroj: 2170-67-02-14-7), zaprimilo je sve kandidature, provjerilo valjanost i pravilnost procesa kandidatura te iste obznanilo dana 5. lipnja 2014. godine u dnevnom listu “La Voce del Popolo” (članak “Sorteggio, «La svolta» prima sulle schede” / “Ždrijeb, «Prekretnica» na prvom mjestu listića”).

3. Dana 5. lipnja 2014. godine, odmah nakon spoznaje o potvrđenim i obznanjenim kandidaturama od strane Središnjeg izbornog povjerenstva, a među kojima i one gosp. Maurizija Tremula na dužnost predsjednika Izvršnog odbora Talijanske unije, dostavio sam (putem email i redovnom poštom) žalbu Glavnom nadzornom odboru za izbore).

Obratio sam se Glavnom nadzornom odboru (kojeg je imenovala Skupština Talijanske unije, na svojoj XIV. sjednici, održanoj 12. svibnja 2014. u Vodnjanu-Dignano, koji broji tri člana i tri zamjenika, klasa: 013-04/2014-14/5, urbroj: 2170-67-02-14-9) žalbom, na temelju članka 21. Pravilnika o izboru vijećnika u Skupštini Talijanske unije, te predsjednika Talijanske unije i predsjednika Izvršnog odbora Talijanske unije, koji glasi: “Glavni nadzorni odbor za izbore ima sljedeće nadležnosti: ...omissis... -ima ovlasti odlučivati o žalbama birača, kandidata i drugih zainteresiranih građana, u slučajevima u kojima je prisutna sumnja kršenja odredbi ovog Pravilnika”).

Žalba se poziva na članak 20. Pravilnika o izboru vijećnika u Skupštini Talijanske unije, te predsjednika Talijanske unije i predsjednika Izvršnog odbora Talijanske unije, koji glasi: “Središnje izborno povjerenstvo ima sljedeće dužnosti: ...omissis... -provjerava valjanost i pravilnost procesa individualnih kandidatura za izbor predsjednika Talijanske unije, odnosno predsjednika Izvršnog odbora Talijanske unije; -obznanjuje, na temelju zaprimljenih prijedloga, koji su kandidati koji će sudjelovati na izborima u izbornoj jedinici za izbor predsjednika Talijanske unije, te uvijek na temelju pristiglih prijedloga, koji su kandidati koji će sudjelovati na izborima u izbornoj jedinici za izbor predsjednika Izvršnog odbora Talijanske unije; ...omissis... ”.

Žalbom osporavam potvrdu kandidature gosp. Maurizija Tremula na dužnost predsjednika Izvršnog odbora Talijanske unije od strane Središnjeg izbornog povjerenstva, te tražim preispitivanje ocjene i odluke o potvrđivanju kandidature, jer potvrda predstavlja očito kršenje članka 42., stavka 3., Statuta Talijanske unije, koji glasi: “Mandat predsjednika Izvršnog odbora traje četiri godine i ne može se obnoviti više od dva puta uzastopno”.

Navedena odredba je usvojena od strane Skupštine Talijanske unije 30. ožujka 2010. godine u Vodnjanu-Dignano, na svojoj XIV. sjednici, u sklopu donašanja “Izmjena Statuta Talijanske unije” (akt Talijanske unije, klasa: 013-04/2010-14/2, urbroj: 2170-67-02-10-6), a čiji članak 31. glasi: “Ove izmjene Statuta stupaju na snagu danom donošenja”, odnosno danom 30. ožujka 2010. Stoga, statutarna odredba kojom se utvrđuje da “mandat predsjednika Izvršnog odbora traje četiri godine i ne može se obnoviti više od dva puta uzastopno” stupila je na snagu 30. ožujka 2010., a što ujedno znači da se od tog dana počela primjenjivati, te u svim slijedećim danima do kraja mandata u mjesecu srpnju 2010., a tijekom cijelog tog razdoblja predsjednik Izvršnog odbora bio je gosp. Maurizio Tremul (ostavši na dužnosti zbog dovršavanja tekućih poslova, to jest do izbora novog predsjednika Izvršnog odbora, odnosno iste osobe na istoj funkciji). Odredba članka 42., stavka 3., Statuta utvrđuje da jedan mandat traje četiri godine i da se mandat može obnoviti najviše dva puta uzastopno, odnosno da se ograničava uzastopno vremensko trajanje/obnašanje dužnosti predsjednika Izvršnog odbora od strane iste osobe na najviše osam uzastopnih godina. Odredba ne predstavlja nikakvo retroaktivno djelovanje, već se istom samo utvrđuje vremensko ograničenje na najviše osam uzastopnih godina obnašanja navedene dužnosti od strane iste osobe. De facto i de jure ograničavajuća odredba je valjana i primjenjuje se od 30. ožujka 2010. godine, te je valjana i primjenjuje se i na stečeno stanje danom stupanja na snagu, kada je dužnost predsjednika Izvršnog odbora obnašao gosp. Maurizio Tremuel, odnosno odredba se odnosi i na četverogodišnji mandat (2006.-2010. godine) tijekom kojeg je gosp. Maurizio Tremul obnašao navedenu dužnost, a što ne predstavlja nikakvo retroaktivno djelovanje odredbe. Navedena odredba ne ostavlja mogućnost tumačenja koje bi utvrđivalo diskontinuitet postojećeg mandata predsjednika Izvršnog odbora Talijanske unije od budućih mandata predsjednika Izvršnog odbora. Da je Skupština Talijanske unije imala namjeru isključiti valjanost i primjenu odredbe članka 42., stavka 3., Statuta na ondašnji mandat u tijeku, onda je trebala propisati u prijelazne i završne odredbe da “izmjene Statuta stupaju na snagu danom donošenja, a počet će se primjenjivati s danom raspisivanja sljedećih izbora” ili “izmjene Statuta stupaju na snagu danom donošenja, a primjenjuju se s danom raspisivanja sljedećih izbora”, a što nije učinjeno. Vezano uz završne odredbe zakona i drugih propisa, te stoga vezano uz stupanje na snagu i početak primjene istih želim skrenuti pozornost na Izvješće Ustavnog suda broj: U-X-80/2005 od 1. lipnja 2006. godine (“Narodne novine” broj 64. od 07.06.2006.) i na Odluku Ustavnog suda od 15. veljače 2012. godine (“Narodne novine” broj 20. od 20.02.2012.) iz kojih valja citirati samo nekoliko načela i utvrđenja, i to da:

-“stupanje na snagu zakona jest vremenski određeni trenutak od kojega zakon počinje pravno djelovati, obvezujući svojim odredbama, uz mogućnost primjene sankcije u slučaju njihovog nepoštivanja, one na koje se odnosi”;

-“zakonodavac može iz osobito opravdanih razloga odrediti drugačije vakacijsko razdoblje, tako da zakon može stupiti na snagu na dan objave, ali i na određeni dan u budućnosti koji zakonodavac propisuje ovisno o potrebama usklađivanja (harmoniziranja) zakonodavnog poretka radi osiguranja njegove jedinstvenosti”;

-“zakon mora stupiti na snagu točno određenog dana, što ujedno znači da se od tog dana mora početi primjenjivati. To je opći ustavni zahtjev kojem mora udovoljavati svaki zakon”;

-“zakonodavac može propisati stupanje na snagu zakona na sljedeće načine: određivanjem dana, mjeseca i godine kada zakon stupa na snagu (kalendarski), ili nastupom određenog događaja (primjerice, danom prijema Republike Hrvatske u članstvo u Europskoj uniji)”;

-“sve odredbe zakona ne moraju stupiti na snagu istodobno. Za pojedine glave i/ili odredbe zakona može se odrediti vremenski različito stupanje na snagu ovisno o normativnom sadržaju zakona i o drugim pretpostavkama koje je potrebno osigurati za njegovu provedbu”;

-“prethodna utvrđenja na odgovarajući se način odnose i na druge (podzakonske) propise čije je donošenje u nadležnosti drugih tijela”.

Mišljenja sam da navedena načela i utvrđenja obvezuju i pravne osobe, stoga i udruge pri donašanju temeljnog akta, statuta.

S obzirom na gore navedeno, gosp. Maurizio Tremul je obnašao dužnost predsjednika Izvršnog odbora u mandatu od četiri godine od 2006. do 2010. godine i u slijedećem četverogodišnjem mandatu od 2010. do 2014. godine, odnosno u dva uzastopna mandata i zato njegova kandidatura za treći uzastopni mandat za predsjednika Izvršnog odbora nije trebala biti potvrđena od strane Središnjeg izbornog povjerenstva Talijanske unije, te Glavni nadzorni odbor nije trebao odbaciti moju žalbu. Kad bi gosp. Maurizio Tremul bio ponovno izabran za predsjednika Izvršnog odbora na predstojećim izborima, koji će se održati 29. lipnja 2014. godine, de iure i de facto predstavljao bi očit, očigledan primjer kršenja Statuta Talijanske unije (i to kao jedna od dviju najviših dužnosti Talijanske unije), pošto bi uslijedilo da dok Statut ograničava obnašanje dužnosti predsjednika Izvršnog odbora na dva uzastopna mandata, on bi obnašao navedenu dužnost u tri uzastopna mandata. Dakle, držim da su i Središnje izborno povjerenstvo (potvrdivši kandidaturu) i Glavni nadzorni odbor za izbore (odbacivši moju žalbu) prekršili Statut Talijanske unije (članak 14. i članak 42, stavak 3.) i Pravilnik o izboru vijećnika u Skupštini Talijanske unije, te predsjednika Talijanske unije i predsjednika Izvršnog odbora Talijanske unije (članak 20. i članak 21.), pri potvrđivanju kandidature koju nije trebalo potvrditi. Usput, dozvoljavam si da navedem da je gosp. Maurizio Tremul obnašao dužnost predsjednika Izvršnog odbora Talijanske unije od 1991. do 2002. godine, nakon čega je od 2002. do 2006. godine obnašao dužnost predsjednika Skupštine Talijanske unije, te od 2006. pa sve do danas opet obnaša dužnost predsjednika Izvršnog odbora Talijanske unije; u biti od 1991. do danas obnaša jednu od dviju najviših dušnosti Talijanske unije, a što navodi na razmišljanje da je obnašanje javne dužnosti shvatio i kontinuirano provodi kao profesiju, što je vjerojatno utjecalo i navelo Skupštinu Talijanske unije da utvrdi i donese odredbu članka 42., stavka 3., Statuta.

4. Dana 12. lipnja 2014. godine, dostavljena mi je (putem emaila i redovnom poštom) Odluka Glavnog nadzornog odbora (akt Talijanske unije, klasa: 013-04/2014-12/4, urbroj: 2170-67-01-14-12) kojom odbacuje moju žalbu kao neosnovanu. Glavni nadzorni odbor, u svom obrazloženju, jedva spominje članak 42., stavak 3., Statuta, već se poziva na članak 71. Statuta Talijanske unije kako bi opravdao potvrđivanje kandidature i svelo odredbu o ograničavanju mandata (članak 42., stavak 3.) na odredbu ovisnu o članku 71. Statuta, koji “u sklopu poglavlja XXIV sadrži prijelazne i završne odredbe, po pravnoj prirodi ima ograničenu pravnu učinkovitost, odnosno uvijek se odnosi na prijelazna razdoblja različitih sadržaja, ovisno o stvari na koje se odnosi”. Kako i sam Glavni nadzorni odbor priznaje, članak 71. Statuta, citiram, “izričito navodi postupovne odredbe i potrebne elemente za postupak izbora predsjednika TU i predsjednika Izvršnog odbora TU”. Glavni nadzorni odbor obrazlaže ograničenje obnašanja dužnosti (članak 42., stavak 3.) kao ovisno o pravilima i postupcima izbora (članak 71.), što nije i ne može nikako biti pravno utemeljeno. Jer, neovisno o izbornim pravilima i postupcima (neovisno da li se radi o neposrednim izborima od strane svih birača u jednoj ili više izbornih jedinica ili o posrednim izborima u jednoj ili više izbornih jedinica te naknadnog izbora raznih dužnosti od strane izabranih predstavnika u Skupštini Talijanske unije, neovisno o tome da li su kandidature individualne ili zajedničke za dva kandidata ili liste s više kandidata, neovisno o tome da li se radi o većinskom ili proporcionalnom izbornom sustavu) odredba o ograničavanju broja mandata u obnašanju pojedine dužnosti nije i ne može ovisiti o izbornim pravilima i postupcima, već je u primjeni od dana stupanja na snagu, te kao takva obvezujuća za sve. U protivnom postavlja se pitanje: zar će ograničenje broja mandata u obnašanju dužnosti biti ovisno o pravilima i postupcima izbora kandidata? U slučaju neposrednih izbora valja utvrditi ograničenje od najviše 3 mandata? U slučaju posrednih izbora valja utvrditi ograničenje od najviše 2 mandata? Ukoliko su kandidature individualne onda valja utvrditi ograničenje od najviše 4 mandata, a ako su u pitanju liste kandidata onda valja utvrditi ograničenje od najviše 1 mandata?

Kako bi bio jasniji, citirat ću članak 71. Statuta koji je bio na snazi prije izbora održanih 2010. godine i članak 71. Statuta koji je danas na snazi.

Članak 71. Statuta, koji je donijet od strane Skupštine Talijanske unije, na svojoj XIV. sjednici, održanoj 30. ožujka 2010. godine u Vodnjanu-Dignano (akt Talijanske unije, klasa: 013-04/2010-14/2, urbroj: 2170-67-02-10-6), glasi: “(1) Postupak kandidiranja za predsjednika Unione Italiana i za predsjednika Izvršnog odbora odvija se na sljedeći način: kandidat za predsjednika Unione Italiana i kandidat za predsjednika Izvršnog odbora moraju se kandidirati zajedno. Prijedlog kandidatura na tako oformljenoj listi (u nastavku: Lista) mora imati navedene funkcije za koje se svaki od dvoje kandidata natječe. Ukoliko je kandidat za predsjednika Unione Italiana aktivni član Unione Italiana s prebivalištem u Republici Hrvatskoj, onda kandidat za predsjednika Izvršnog odbora Unione Italiana mora biti aktivni član Unione Italiana s prebivalištem u Sloveniji i obrnuto. (2) Lista mora biti popraćena s najmanje 100 potpisa potpore aktivnih članova Unione Italiana od čega barem 20 potpisa mora biti od aktivnih članova Unione Italiana s prebivalištem u Sloveniji. (3) Izborna jedinica u kojoj se glasa za liste predstavlja skup svih izbornih jedinica Zajednica Talijana udruženih u Unione Italiana. (4) Glasač daje svoj glas samo za jednu Listu. Biti će izabrana Lista koja dobije najveći broj glasova u izbornoj jedinici. (5) Prebrojavanje glasačkih listića i utvrđivanje rezultata glasovanja obavljaju Izborna povjerenstva u Zajednicama Talijana koja će se pobrinuti da se rezultati glasovanja dostave Središnjem izbornom povjerenstvu Unione Italiana. Središnje izborno povjerenstvo izvršiti će zbroj rezultata dobivenih od pojedinih Izbornih povjerenstava Zajednica Talijana te objaviti ishod izbora. (6) Pravilnik o izborima članova Skupštine Unione Italiana mora se uskladiti s predmetnim odredbama u roku od šest (6) mjeseci”.

Članak 71. Statuta, koji je donijet od strane Skupštine Talijanske unije, na svojoj XII. sjednici, održanoj 28. veljača 2014. godine u Balama-Valle (akt Talijanske unije, klasa: 013-04/2014-14/2, urbroj: 2170-67-02-14-13), glasi: “(1) Predsjednik Talijanske unije, odnosno predsjednik Izvršnog odbora TU, biraju se odvojeno neposrednim i tajnim glasovanjem svih birača-punoljetnih članova Zajednica Talijana koje su učlanjene u TU, s prebivalištem u Hrvatskoj i Sloveniji, u skladu s pravilima i postupcima propisanim Izbornim pravilnikom Talijanske unije. (2) Ako predsjednik Talijanske unije i predsjednik Izvršnog odbora TU su oba aktivni članovi Talijanske unije s prebivalištem u Hrvatskoj, odnosno u Sloveniji, predsjednik Skupštine TU je aktivni član Talijanske unije s prebivalištem u Sloveniji, odnosno u Hrvatskoj. (3) Kandidatura za predsjednika Talijanske unije, odnosno predsjednika Izvršnog odbora TU, za svakog od njih, mora biti popraćena s najmanje 100 potpisa podrške od aktivnih članova Talijanske unije od kojih najmanje 20 moraju biti aktivni članovi Talijanske unije sa prebivalištem u Sloveniji. (4) Izborna jedinica u kojoj se glasuje za kandidata za predsjednika Talijanske unije, odnosno za predsjednika Izvršnog odbora TU, predstavlja skup svih izbornih jedinica u Zajednicama Talijana, koje su učlanjene u Talijansku uniju. (5) Birač glasuje u korist jednog kandidata za predsjednika Talijanske unije, odnosno predsjednika Izvršnog odbora TU. Biti će izabran za predsjednika Talijanske unije, odnosno predsjednika Izvršnog odbora TU, kandidat koji je dobio najveći broj glasova u izbornoj jedinici. (6) Prebrojavanje glasačkih listića i utvrđivanje rezultata glasovanja provode Izborna povjerenstva u Zajednicama Talijana, koja će izvijestiti o rezultatima glasovanja Središnje izborno povjerenstvo Talijanske unije. Središnje izborno povjerenstvo, nakon što izvrši zbroj rezultata iz pojedinih Izbornih povjerestava u Zajednicama Talijana, proglašava ishod izbora”.

Postavlja se pitanje pravne osnove da se sadržaj članka 71. Statuta dovede u bilo kakvu vezu sa odredbom članka 42., stavka 3., Statuta, koji glasi: “Mandat predsjednika Izvršnog odbora traje četiri godine i ne može se obnoviti više od dva puta uzastopno”.

Glavni nadzorni odbor tvrdi: “da se članak 71. treba primjenjivati samo u prijelaznom razdoblju, odnosno do prvih i sljedećih izbora oba predsjednika, nakon stupanja na snagu Izmjena Statuta Talijanske unije, tj. prvih izbora nakon 30. ožujka 2010. I stoga logično je da članak 71. ne predviđa ograničenja na samo dva uzastopna mandata, budući da prvi izbori poslije 30. ožujka 2010. su baš oni od kojih se otpočinju računati mandati. Sukladno tome, članak 71. jasno izražava zaključak da ne ustrajava eventualni kontinuitet računanja, već početak mandata. Naime, prethodni su mandati (prije izbora nakon usvajanja Izmjena Statuta Talijanske unije od 30. ožujka 2010) nebitni radi potrebe tumačenja članaka 35. i 42. Statuta TU, odnosno u ograničenju dva uzastopna mandata, pošto u prethodnom razdoblju izbor oba predsjednika nije bio izravan, nego neizravan”.

Iz tumačenja Glavnog nadzornog odbora ispada da svaka nova izmjena članka 71. Statuta, odnosno izmjena izbornih pravila i postupaka, ima za posljedicu “brisanje” ili “ne-brojenje” ranijih mandata. Ako je tumačenje Glavnog nadzornog odbora ispravno, pošto se članak 71. već dvaput donašao (prvi put 2010. i drugi put 2014. godine), postavlja se pitanje da li to znači da nakon izmjene članka 71., naravno prije svakih narednih izbora, navedeni naredni izbori su baš oni od kojih se otpočinju računati mandati? Pošto se članak 71. Statuta ponovno izmjenio prije predstojećih izbora (koji će se održati 29. lipnja 2014.), izmjenivši način i postupak kandidiranja predsjednika Talijanske unije i predsjednika Izvršnog odbora Talijanske unije, to bi trebalo značiti da baš počevši od predstojećih izbora će se opet otpočivati računati mandate? Zar onda odredba članka 42., stavka 3., Statuta nema nikakvog smisla i nema baš nikakvu pravnu valjanost? Mišljenja sam da neovisno o izbornim pravilima i postupcima, ako se za određenu dužnost (koja svojim nazivom i nadležnostima ostaje ista, a u ovom slučaju i naziv i nadležnosti predsjednika Izvršnog odbora ostale su iste nakon svih izmjena) ograniči obnašanje na najviše dva uzastopna mandata ili osmogodišnje uzastopno razdoblje, onda se ograničenje mora primjeniti i ispoštovati od dana stupanja na snagu, odnosno 30. ožujka 2010. godine, te obuhvaća i četverogodišnje razdoblje obnašanja dužnosti u trenutku stupanja na snagu i primjene odredbe, koja je vrlo jasna: “Mandat predsjednika Izvršnog odbora traje četiri godine i ne može se obnoviti više od dva puta uzastopno”.

Zanemarivanje nesporne činjenice da je gosp. Maurizio Tremul faktično konzumirao obnašanje dužnosti predsjednika Izvršnog odbora u dva uzastopna mandata (od 2006. do 2010. godine i od 2010. do 2014. godine) protivno je osnovnom smislu i razlogu postojanja norme i načela u članku 42., stavku 3. Statuta Talijanske unije, koji ograničava obnašanje navedene dužnosti na najviše dva uzastopna mandata.

U svom obrazloženju, Glavni nadzorni odbor za izbore navodi da je “uz pomoć vanjskog savjetnika docenta ustavnog prava na Pravnom fakultetu u Rijeci prof. dr. Sanje Barić, nakon provedene detaljne rasprave po tom pitanju, jednoglasno odlučio da se odbije žalba, kao neosnovana”. Mišljenja sam da bi bilo uputno spoznati kako se očitovala, izjasnila po navedenom pitanju izv. prof. dr. sc. Sanja Barić, predstojnica Katedre za ustavno pravo pri Pravnom fakultetu Sveučilišta u Rijeci.

Slažem se sa Glavnim nadzornim odborom u svezi dužnosti predsjednika Talijanske unije, koja kao takva nije postojala u Statutu Talijanske unije prije 2010. godine (već je do tada postojala samo dužnost predsjednika Skupštine Talijanske unije, koja je 2010. godine razdvojena na dvije dužnosti, svaka sa svojim pravima i nadležnostima, te se radi o novim dužnostima koje nisu vezane za prethodne mandate), te stoga za istu nisam pokrenuo nikakvo pitanje.

Uslijed svega navedenog, tražim od suda da kao nadležno tijelo postupi i odluči u skladu sa zakonom.

 
hrvatskiitaliano

Manifesti

Vox populi

Il sito web è indipendente, in costante aggiornamento e soggetto ad ampliamento. Questo spazio è libero, gratuito e a disposizione di tutti coloro che vogliono rendere pubblica la propria opinione e che, purtroppo, non sono riusciti ad ottenere un riscontro positivo da parte dei mezzi d'informazione presenti sul territorio istro-quarnerino.

I pareri, le proposte, le idee, i commenti vanno inviati alla seguente e-mail:

voxpopuli@silvanozilli.com

 


Get the Flash Player to see this player.