Home Appunti - Bilješke Nedjelovanje i nedjelotvornost zastupnika nacionalnih manjina
Errore
  • XML Parsing Error at 1:734. Error 9: Invalid character
Nedjelovanje i nedjelotvornost zastupnika nacionalnih manjina PDF Stampa E-mail
Scritto da Zilli   
Lunedì 16 Marzo 2015 12:58

Dana 13. velja?e 2015. godine, Hrvatski sabor je donio Zakon o izmjenama i dopunama zakona o izborima zastupnika u Hrvatskom saboru, sa 77 glasova “za” (SDP-53, HNS-10, HSU-4, IDS-2 i nacionalne manjine-8), 2 “protiv” (Kajin i Lini?) i 3 “suzdržana” (Holy iz Orah-a, Kregar i Rilje iz SDP-a).

IDS je podnio tri amandmana, od kojih dva (na ?lanke 2. i 35. kona?nog prijedloga zakona) su se odnosila na provedbu ?lanka 15., stavka 3.,  Ustava, koji glasi: “zakonom se može, pored op?ega bira?kog prava, pripadnicima nacionalnih manjina osigurati posebno pravo da biraju svoje zastupnike u Hrvatski sabor”. Klub zastupnika SDP-a u potpunosti je razumio intenciju amandmana IDS-a i intimno se složio s navedenim prijedlogom ali pozivaju?i se na Ustavni sud i njegov stav po navedenom pitanju, odnosno sa neuvjerljivim izgovorom glatko je odbio amandmane. Sabor je predstavni?ko tijelo gra?ana i nositelj zakonodavne vlasti, te stoga stranke koalicijske ve?ine kao politi?ka tijela ipak su trebale iskazati glasovanjem da im je stalo do provedbe ?lanka 15., stavka 3., Ustava pa i pod pretpostavkom da bi Ustavni sud opet mogao ukinuti to pravo; ali na takav bi na?in stranke dale do znanja da im je do tog prava iskreno stalo i pripadnici nacionalnih manjina kao bira?i bi to znali cijeniti. No, postupivši kako su postupile stranke koalicijske ve?ine dokazale su suprotno, te se postavlja pitanje zašto, s kojim razlogom im dati povjerenje na predstoje?im parlamentarnim izborima kad su ve? dokazale da nisu voljne potruditi se da svoja politi?ka uvjerenja i svoje vrijednosti idealisti?kog svjetonazora pretvore u stvarnost?

Iako su mu odbijeni amandmani na kona?ni prijedlog zakona, IDS je isti podržao, a što je žalosna ?injenica; vjerojatno je ocijenio da amandmani koje je podnio nisu toliko bitni, te prihva?anjem istih nije uvjetovao svoju podršku, a što da je u?injeno itekako bi utjecalo na usvajanje, odnosno neprihva?anje zakona jer bez dva IDS-ova glasa zakon ne bi bio donijet; naime, za donašanje navedenog zakona bila je potrebna apsolutna ve?ina, odnosno 76 glasova, a donijet je sa 77 glasova.

Još više žalosti ?injenica da Klub zastupnika nacionalnih manjina nije podnio amandman kojim bi se kona?no osiguralo i provelo pravo pripadnika nacionalnih manjina, koje Ustav omogu?ava, da se zakonom pored op?ega bira?kog prava (biranja strana?ke/koalicijske liste, odnosno politi?kog zastupnika) pripadnicima nacionalnih manjina osigura posebno pravo da biraju svoje zastupnike u Saboru. A najviše žalosti ?injenica da su svi zastupnici Kluba zastupnika nacionalnih manjina, koji broji 8 zastupnika, podržali kona?ni prijedlog zakona bez da uvjetuju svoju podršku prihva?anjem IDS-ovog amandmana, kojim bi svojim bira?ima osigurali provedbu ?lanka 15., stavka 3., Ustava; o?igledno je da ni njima to nije bilo toliko važno.

Nedavno, pri donašanju državnog prora?una za 2015. godinu, ti isti zastupnici su se pobrinuli da svoj glas podrške za predloženi državni prora?un “monetiziraju” putem ve?inske stranke na vlasti (SDP-a), koja je objeru?ke prihvatila da osigura taj “sitniš” (koji je težio samo 13.090.000,00 kuna na ra?un poreznih obveznika) u korist zastupnika nacionalnih manjina i njihovih želja. Tako je zastupnik Furio Radin osigurao dodatni iznos od 2.000.000,00 kuna Talijanskoj uniji, u kojoj obnaša dužnost predsjednika (te sada može još bolje upravljati u istoj, naravno na na?in koji smatra da je njemu najsvrsishodniji), i dodatnih 700.000,00 kuna Izdava?koj ku?i EDIT (uz iznos od 1.300.000,00 kuna godišnje koje je bio uspio osigurati u dogovoru sa Sanaderom), ?iji je jedini osniva? Talijanska unija, i stoga koja je u “interesnoj sferi” zastupnika, jer jedini dnevni list na talijanskom jeziku valja uvijek podržati kako bi ga isti uvijek podržavao.

Iz navedenih ?injenica neosporno proizlazi da kada su u pitanju novci/interesi zastupnici nacionalnih manjina znaju se dobro pobrinuti i uvjetuju svoju podršku ali kada su u pitanju prava njihovih bira?a onda na?u bezbroj izlika za svoje nedjelovanje i nedjelotvornost.

Smatram prijeko potrebnim navesti poimence sadašnje zastupnike nacionalnih manjina, a oni su: Bilek Vladimir, Crnogorac Dragan, Hodži? Nedžad, Horvat Mile, Juhas Šandor, Kajtazi Veljko, Pupovac Milorad i Radin Furio. Držim da zastupnici/zaštitnici poput njih ne trebaju pripadnicima nacionalnih manjina jer su u?inili vrlo malo za svoje sunarodnjake ali zato su za sebe u?inili iznimno jako puno, te su sveli kvalitetnu manjinsku politiku na obi?an i degutantan osobni etno biznis (sa svim povlasticama koje idu uz zastupni?ku dužnost, od pla?e do povlaštene mirovine). Stoga, na glasa?ima, koji su ih dosad podržavali, je da ne nasjedaju, kad im ponovno budu nudili etni?ke fikcije na sljede?im izborima, ve? da im se zahvale za sve (ne)u?injeno, te da preferencijalni glas upotrijebe korisnije nego dosad.

Sadašnji zastupnici nacionalnih manjina su se dokazali samo kao oportunisti, koji se tobože bore za prava svojih sunarodnjaka samo kada se boje da ?e ostati bez udobnih fotelja, te tako njihov problem predstave kao problem nacionalne zajednice jer tobože bez njih prava manjina su ugrožena ako ih oni ne štite. Jadno. Ako je netko pobornik osobnog etno biznisa onda su to upravo oni koji su svoju nacionalnost pretvorili i proglasili u zanimanje zastupnika svoje nacionalne manjine. Odmah poslije Vladimira Šeksa, koji je zastupnik od 1990. godine, slijede Furio Radin (koji je zastupnik sa stažom od 1992. godine) i Milorad Pupovac (koji je zastupnik od 1995. godine), pa ako je netko zaradio samo na nacionalnoj pripadnosti to su sigurno oni, koji dobivaju zastupni?ku pla?u i sve beneficije ve? punih i uzastopnih 23, odnosno 20 godina, a što osobno držim da je sramotno i za njih i za njihove nacionalne zajednice. Usput re?eno, Furia Radina podržavaju sve malobrojniji bira?i, koji na posljednjim izborima su svedeni na 3.067 (to jest 16,68% od ukupnih 18.387 bira?a). Demokratsko je pravo da se Furio Radin opet kandidira i ne sumnjam da ?e se opet kandidirati jer zastupni?ka pla?a (u neto iznosu od 20.000,00 kuna) mu je potrebna kako bi mogao pla?ati rate kredita (od 210.000,00 eura, kojeg je podigao 2008. godine na rok vra?anja od 14 godina, a prema imovinskoj kartici od 2011. godine iznos duga je sveden na 150.000,00 eura); stoga, “?ovik” mora ostati zastupnik barem do 2022. godine i vjerujemo da ?e se maksimalno pobrinuti kako bi mu to uspjelo. No, osobnog sam mišljenja da bi mu bilo najbolje da se povu?e iz politike, da aktivira povlaštenu zastupni?ku mirovinu (dakako zasluženu) i da se povu?e u Vintjan (Medulin) gdje je bankarskom nov?anom pozajmicom stekao dom, jer je “radinizam” polu?io ogromne rezultate u radu dobrostoje?eg Furia Radina.

Ultimo aggiornamento Lunedì 16 Marzo 2015 13:02
 
hrvatskiitaliano

Manifesti

Vox populi

Il sito web č indipendente, in costante aggiornamento e soggetto ad ampliamento. Questo spazio č libero, gratuito e a disposizione di tutti coloro che vogliono rendere pubblica la propria opinione e che, purtroppo, non sono riusciti ad ottenere un riscontro positivo da parte dei mezzi d'informazione presenti sul territorio istro-quarnerino.

I pareri, le proposte, le idee, i commenti vanno inviati alla seguente e-mail:

voxpopuli@silvanozilli.com

 


Get the Flash Player to see this player.