Home Appunti - Biljeke Bolje biti sam nego slabo kumpanjan
Greška
  • XML Parsing Error at 1:425. Error 9: Invalid character
Bolje biti sam nego slabo kumpanjan PDF Ispis E-mail
Autor Zilli   
Petak, 09 Veljača 2018 08:41
Nema dostupnih prijevoda.

Dao sam si malo truda i prolistao svoje i tu?e komentare zabiljeene posljednjih par mjeseci na svima dragom nam Facebooku. Na neke sam se od srca nasmijao, a na neke stvarno rastuio. Volio bih znati da li je Mark Zuckerberg zamislio Facebook kao virtualno mjesto susreta u kojem prijatelji razmjenjuju dogodovtine, novosti, radosne trenutke, informacije ... Pretpostavljam da je. Bila je to fenomenalna i op?eprihva?ena pozitivna revolucija jer ljudi su pronali davno izgubljene prijatelje i ro?ake, sklapala su se nova prijateljstva ... Tko god je drao do sebe otvorio je svoj Facebook profil i virio posve doputeno i dobrodolo u tu?e ivote i bio pravodobno informiran o svemu. Negdje u to vrijeme, ?ini mi se, nastali su i blogeri, napisane su sjajne stvari gdje su anonimni nadareni ljudi nali svoje ?itatelje. Sve u svemu, u ovih desetak-petnaestak godina dogodilo se puno lijepih stvari. Naravno, zanemarimo li ?injenicu da su mladi gotovo prestali me?usobno razgovarati jer to jednostavno vie nije in i e?u gradom sluaju?i svatko za sebe muziku sa svog smartphona ili sjede za stolom komuniciraju?i sa svojim mobitelom, a ne sa svojim drutvom. Stiglo je i sustiglo nas je jedno novo vrijeme u kojem smo jo vie sami. Nai stari bi rekli: Bolje biti sam nego slabo kumpanjan i stvarno zna biti tako.

?itaju?i dakle gore spomenute smijeno-tune rasprave na Facebooku zaklju?io sam da bi bilo bolje da sam ovih zadnjih par mjeseci bio na nekom pustom otoku nego gubio vrijeme argumentirano odgovaraju?i ljudima koji zajedno sa mnom dijele ovaj na prekrasan grad. U ovom gradu umjetnici su, op?injeni njegovom ljepotom, nali inspiraciju za svoja likovna, knjievna pa i fotografska djela; ovo je grad koji ivi punim plu?ima, koji se razvija, koji budi ono najbolje u ?ovjeku i u kojem se ivi bolje nego drugdje. A mi smo eto iz vedra neba dobili grupu ljudi s karakteristikama Darth Vadera - apstraktnog, morbidnog i tragi?no zlog lika.

Tko su dakle ti ljudi koji s toliko mrnje govore o Rovinju i njegovim stanovnicima, o svojim susjedima, o znancima, a vjerojatno i svoju djecu odgajaju u takvoj mrnji!? Kako uop?e funkcioniraju s toliko bijesa, jala, zavisti i zlo?e? Mora da je strano biti stalno bijesan, negativan i koje?ime frustriran. Neki od njih ovdje su ro?eni i sam Bog zna to im se to u ivotu dogodilo da ovaj grad i svoje susjede toliko mrze i da o njima govore sa toliko zlo?e. Neki su pak slu?ajem ili namjerom izabrali Rovinj ali ga nikada nisu prihvatili i njihove su rije?i pune razdora. Bilo je toga i u prolosti. Nai stari su za takve govorili: Vraja hi je makinja dopeljala, neka se tornaju skud su doli. Fakat, moda bi negdje drugdje nali svoj mir i svoju sre?u bez da im se povra?a na ove ljude i na stranku koja je na ?elu grada vie od dva desetlje?a i pod ?ijom je politikom na Rovinj postao Grad u pravom smislu rije?i. Cijene nekretnina u Rovinju su visoke, ali u nekim dijelovima Hrvatske (i regije op?enito) nisu! Tamo vjerojatno nema pogleda na more, ali im gradove vode stranke koje ne izazivaju povra?anje; mogu?e da imaju besplatne vrti?e, kole, dvorane; besplatni autobusni prijevoz; besplatna pea; ure?ene oku?nice koje im ne pripadaju; nitko nikome nije kum, brat, rod; nitko nije ni u kakvoj stranci; ne postoji gradska uprava jer nema potrebe za njom; nema sudova i sudaca; nema komunalnog redarstva; ne pla?aju se komunalije i druge dadbine; dan ne remeti buka strojeva jer se nita ne gradi; vrijeme je lijepo i sun?ano, klima umjerena; parkiralita dovoljno; okoli ?ist; sme?e ne postoji jer se samo razgra?uje; Higgsov bozon se moe ne samo vidjeti ve?i i drati u ruci; nebo se no?u vidi iz svakog kutka jer nije zaga?eno uli?nom rasvjetom; nema korupcije jer nema novaca; potrebe za lu?kim kapetanima postoje; potrebe ima za svakom vrstom kadra ali ne treba raditi jer je sve besplatno; svi lee u travi cijeli dan i gledaju tratin?ice ... milina ljudi, milina. Idili?an svijet - neto kao u Loganovom bijegu.

I prije nego to me netko pita: Ej, na ?emu si ti bio dok si to pisao volio bih pitati Zuckerberga da li je znao da ?e se Facebook pretvoriti u javnu pljuva?nicu u kojoj nekolicina polupismenih bijesno iri mrnju, vrije?a i omalovaava sve i svata. Sre?om za anonimce koji koriste pseudonim za svoje objave dolazi i vrijeme karnevala pa mogu otkriti i svoje pravo lice (ah, kakvog li olakanja za njih!). Da ih sve skupa netko teleportira u vrijeme francuske revolucije bili bi, kao to smo nebrojeno puta u filmovima gledali i zgraali se kako rulja navija dok nekoga vjeaju ili giljotiniraju, u prvim redovima. Rulja je voljela javna pogubljenja, nije bitno ?ija je glava na panju. Zastanimo na trenutak i zamislimo ove primitivne, nepristojne anarhiste u prvim redovima kako u ekstazi plje?u i urlaju. Vidite ih? Ja da.

Predloiti ?u Gradu da uz hvalevrijedno Savjetovalite za lije?enje bolesti ovisnosti, organizira i Savjetovalite za suzbijanje bijesa. Mislim da bi se to dugoro?no pokazalo korisnim jer ipak su to nai sugra?ani i znanci koji moda ne?e potraiti idili?an svijet iz prethodnog odlomka nego ?e ostati ovdje i palucati raljastim jezicima (a bio sam siguran da ivolazine tek u prolje?e izlaze ispod kamena ...). Sve u svemu iza nas je nekoliko vrlo dinami?nih zimskih otrovnih mjeseci pa ?u ja na neko vrijeme prihvatiti krilaticu naih starih mudrica da je bolje biti sam nego slabo kumpanjan. Ipak, ne mogu si u ovim godinama dozvoliti da dementori izvuku svu pozitivnu energiju iz mene. Svaka sli?nost sa ivim zidom je slu?ajna. Mir i dobro!

 
hrvatskiitaliano

Plakati

Vox populi

Web stranica je nezavisna,u stalnoj nadopuni i podlona jeproirenju. Web site je slobodan, besplatan i na raspolaganju svima onima koji ele objavitivlastita stajalita i miljenja koja naalost ne nailaze na pozitivan ishod od strane sredstava javnog priop?avanjakoji su prisutni na istarsko-kvarnerskom podru?ju.

Miljenja, prijedloge, ideje, osvrte moetedostaviti na e-mail :

voxpopuli@silvanozilli.com

Get the Flash Player to see this player.