Home Appunti - Bilješke Izjava dostavljena “Glasu Istre”
Errore
  • XML Parsing Error at 1:731. Error 9: Invalid character
PDF Stampa E-mail
Scritto da Zilli   
Lunedì 09 Aprile 2018 00:00

Objavljujem pisanu izjavu, koju sam dostavio “Glasu Istre” (dana 7. travnja 2018.), jer u izdanju novina od 9. travnja 2018. nije objavljena u cijelosti.

Iako od 2006. godine ne obnašam nikakvu javnu dužnost, sve ovo vrijeme nastojao sam pratiti i baviti se politikom. Potonje sam ?inio u svojstvu obi?nog gra?anina, procjenjuju?i dobre i loše poteze vladaju?ih na nivou grada, županije, države, ali i udruga poput npr. Talijanske unije. Sklonost bavljenja politikom sveo sam na kriti?ne osvrte na svojoj web stranici (www.silvanozilli.com) i otvaranje osobnog profila na Facebooku uz moto: “za pluralizam i slobodu mišljenja”. Na taj sam na?in mogao komunicirati ne po kontradama ili kafi?ima ve? javno iznose?i svoje mišljenje, podatke i ?injenice s kojima sam raspolagao, koje sam znao ili naslu?ivao. Kao gra?anin i bira? smatram da svatko ima pravo misliti i izre?i glasno svoje mišljenje, pa ?ak i tvrdnje ukoliko raspolaže s relevantnim ?injenicama i podacima. Stoga, uz dužno poštovanje prema svakoj osobi i uvažavanja (ali ne i prihva?anja, ukoliko ga nisam dijelio) sva?ijeg mišljenja, u svojim sam tekstovima, bilo na svojoj internet stranici bilo na svom profilu na Facebook mreži, nastojao navesti nesporne ?injenice a vezano uz javne osobe. O?ito je da se prozvanim javnim osobama nisu svidjele moje opaske i komentari. Pretpostavljam da im se ne?e svi?ati niti ubudu?e, no nije mi namjera odustati od prava da izrazim svoja mišljenja a vezano uz politiku, javna dobra i društveni interes.

Elem, što se dakle dogodilo?! Osoba koja je bila na listi kandidata SDP-a na posljednjim lokalnim izborima zgriješila je i to na na?in da se po?injena radnja ne može okarakterizirati kao nepodopština ve? kao svojevrsna svinjarija i svetogr?e prema jednoj od naših najljepših ulica. To je ?injenica, a ja sam je objavio i iznio kako bih na nju svima ukazao. ?injenica je da je izvjesna persona S.S. (ne mogu ga nazvati gospodinom jer to nije) bespravno betonirao dijeli? Grisije, da je porezni dužnik sa dugom od 110.796,94 kuna, a što je Porezna uprava objavila na svojim službenim stranicama (vidi: http://duznici.porezna-uprava.hr/gr/3018/1.html na 9 stranici pod broj 890, a obrada podataka izvršena je 23.10.2017.). Temeljem navedenih spoznaja objavio sam i nekoliko duhovitih uradaka u kojima sam naveo izvorne istrijanske poslovice koje po mom mišljenju najbolje oslikavaju/predstavljaju doti?nu personu. Smatram da gra?ani – bira?i imaju pravo primiti na znanje i ravnanje sve dostupne ?injenice, pogotovo kad se radi o osobi koja obnaša javnu funkciju (u tom slu?aju, vije?nika u Gradskom vije?u Grada Rovinja-Rovigno). O?igledno je da se doti?noj personi sve navedeno nije svidjelo te nakon uvredljivih i klevetni?kih komentara na moje objavljene ?injenice, dana 30. ožujka me sa?ekao i zaustavio na trgu Matteotti (ispred gradske uprave i vije?nice) a kako bi mi zaprijetio da “ukoliko ga još jednom spomenem, njega ili njegovu obitelj, da ?e me kazneno prijaviti i da je sve ve? prijavio policiji, te kad ne bude više vije?nik da ?e me razbiti” ... a ja sam mu poželio ugodan dan i sretan Uskrs. O slu?aju postoje video zapisi koje posjedujem i svjedoci. Nadam se da se doti?na persona nije uvrijedila zbog dobrih uskršnjih želja.

Kako bilo o svemu želim izre?i i svoja dva kratka mišljenja:

1. Osobe koje prijete i psuju nisu dostojne da obnašaju ?asnu dužnost vije?nika u Gradskom vije?u Grada Rovinja-Rovigno. Samom prisegom preuzeli su odre?ene obaveze i prava, a me?u kojima ne spadaju ni prijetnje ni psovke, ve? naprotiv savjesno, odgovorno, zakonito obnašanje dužnosti (a po meni bi trebali biti primjer drugima, to jest bi se trebali ponašati na primjeran, uzoran na?in). Nažalost u ovom mandatu, jedan vije?nik prijeti, drugi psuje. A imamo, nije zgoreg spomenuti, i vije?nicu kojoj je životna misija u ovom mandatu nalaženje kritika od potrgane ljulja?ke, ograde do grafita i kvadrata nepravilno pokošene trave na igralištu. Osobno smatram da tako revnosna osoba mora biti svojevrsna Supergirl (a mogu?e Kal-El osobno!) stigla sa planeta Kriptona, a svoj narod svako toliko i vidi na našem lijepom zvjezdanom nebu.

2. Apsolutno mi je svejedno što o meni misle i kažu naprijed navedene persone. Ni?im me ne mogu uvrijediti jer ih ne cijenim. Ne betoniram javne površine po starom gradu, “pla?am porez državi koju volim”, ne histeriziram uokolo, a i svoje ro?ake i prijatelje sre?em na cesti a ne gledaju?i u zvijezdu Danicu.

 
hrvatskiitaliano

Manifesti

Vox populi

Il sito web č indipendente, in costante aggiornamento e soggetto ad ampliamento. Questo spazio č libero, gratuito e a disposizione di tutti coloro che vogliono rendere pubblica la propria opinione e che, purtroppo, non sono riusciti ad ottenere un riscontro positivo da parte dei mezzi d'informazione presenti sul territorio istro-quarnerino.

I pareri, le proposte, le idee, i commenti vanno inviati alla seguente e-mail:

voxpopuli@silvanozilli.com

 


Get the Flash Player to see this player.