Home Appunti - Bilješke Nepravilnosti
Nepravilnosti PDF Stampa E-mail
Scritto da Zilli   
Domenica 30 Agosto 2020 11:41

U skladu s člankom 42., stavkom 1., Zakona o udrugama (“Narodne novine” broj 74. od 18.06.2014., broj 70. od 19.07.2017. i broj 98. od 16.10.2019.) , kojim se utvrđuje da članovi udruge sami nadziru rad udruge, kao član udruge prenosim:

NEKE NEPRAVILNOSTI IZNAĐENE U RADU TALIJANSKE UNIJE

koje, kao osvrti objavljeni na osobnom profilu društvene mreže Facebook, dokazuju ono o čemu se govori u članku Floriane Bulfon naslovljenom “Milijuni eura se svake godine isplate za potporu talijanskom identitetu u bivšoj Jugoslaviji. Ali nitko ne provjerava”, koji je objavljen 6. kolovoza 2020. na web stranici dnevnika “La Repubblica”.

1. OBNOVA SJEDIŠTA ZAJEDNICE TALIJANA U BALAMA. Talijanska država financirala je kupnju (270.000,00 eura) i naknadnu obnovu (1.640.484,23 eura) Kaštela Bembo (Palače Soardo-Bembo), prestižnog sjedišta Zajednice Talijana u Balama, a ukupni troškovi iznosili su 1.910.484,23 eura. Restrukturiranje je započelo 2011. godine a procijenjeni trošak bio je od 1.106.536,69 eura (odabrani ponuđač je tvrtka Vallis d.o.o. iz Umaga). Zatim su osnovnom ugovoru dodana 4 aneksa, i to: I aneks za iznos od 368.726,80 eura; II aneks za iznos od 5.523,02 eura (zbog povećanja PDV-a); III aneks potpisan 2013; IV aneks za iznos od 41.158,19 eura; osim toga, potpisan je ugovor o nabavi namještaja i opreme na iznos od 124 062,55 eura. Natječaj za restrukturiranje nije pokrenula Talijanska unija, u svojstvu vlasnika, već Narodno sveučilište u Trstu. Također treba napomenuti da Pravilnik o natječaju nameće ograničenje od 25% iznosa osnovnog ugovora za daljnje povećanje izdataka/troškova, dok zbroj I, II i IV aneksa uz dodatni trošak od 415.408,01 eura odgovara/čini 37,54% osnovnog ugovora (s troškom od 1.106.536,69 eura). Osim toga, IV aneks odnosi se na obnovu krova i pročelja Kaštela Bembo za dodatni iznos od 41.158,19 eura, a radi se o već planiranim i financiranim radovima u osnovnom ugovoru a koji su ponovno dodijeljeni istoj tvrtki Vallis. Također treba napomenuti da je predsjednica Zajednice Talijana u Balama u to vrijeme (Rosanna Bernè, zakonski zastupnik subjekta kojem su namijenjeni radovi obnove) istovremeno je obavljala i funkciju članice Izvršnog odbora (odgovorna osoba za Koordinaciju svih Zajednica Talijana) Talijanske unije, subjekta koji je vlasnik nekretnine, a čiji su zakonski zastupnici bili Furio Radin i Maurizio Tremul. Zainteresirana osoba je istovremeno bila i u radnom odnosu s tvrtkom kojoj je dodijeljen ugovor za radove, Vallis d.o.o. iz Umaga. Stoga je navedena osoba poprimila trostruki profil: predsjednice Zajednice Talijana Bale (subjekta kojem su namijenjeni planirani radovi), članice Izvršnog odbora Talijanske unije (subjekta vlasnika) i u radnom odnosu s tvrtkom Vallis kojoj je dodijeljeno izvršavanje radova, to jest koja je dobila ugovor. Treba napomenuti da je član Izvršnog odbora Talijanske unije u mandatu 2006.-2010., Mauro Jurman, odlukom članova društva od 19. studenoga 2013. prestao biti član uprave s ovlastima za zastupanje tvrtke Vallis d.o.o. iz Umaga.

Datum objave na Facebook-u:  24. kolovoza 2020.

2. UGOVOR O DAVANJU U NAJAM NEKIH POSLOVNIH PROSTORA U SJEDIŠTU ZAJEDNICE TALIJANA U BALAMA. U ožujku 2015., Zajednica Talijana u Balama i tvrtka “Pleter usluge” d.o.o. iz Zagreba (čiji je osnivač Vlada Republike Hrvatske, a koja je svojevrsno outsourcing društvo Ministarstva obrane i Oružanih snaga koje pruža i ugostiteljske usluge) potpisali su ugovor kojim su pojedini prostori sjedišta Zajednice Talijana Bale dani u zakup ovoj tvrtki. Treba imati na umu da su nekretnine, koje su kupljene sredstvima talijanske države, u vlasništvu Talijanske unije, koja ih daje na korištenje raznim Zajednicama Talijana koje djeluju na teritoriju. Svaka odstupanja u načinu korištenja moraju biti odobrena od strane Talijanske unije, koja mora odgovarati talijanskom Ministarstvu vanjskih poslova i međunarodne suradnje. Nadalje, Konvencije potpisane s talijanskim Ministarstvom vanjskih poslova i međunarodne suradnje izričito propisuju ugovornu odgovornost vlasnika zbog izostavljenog odobrenja talijanske države, ako se imovina djelomično ili u potpunosti oduzme od svoje glavne namjere, a to je uporaba za manjinu. Predmetni ugovor nije odobren od Talijanske unije, a potpisala ga je predsjednica Zajednice Talijana Bala, Rosanna Berné, koja je tada bila i članica Izvršnog odbora Talijanske unije (odgovorna osoba za Koordinaciju svih Zajednica Talijana). U kratkom se vremenu ugovor pokazao kao čisti gubitak za Zajednicu Talijana Bale. Talijanska unija (čiji su zakonski zastupnici bili Furio Radin i Maurizio Tremul) nije izvršila propisani nadzor u cijeloj operaciji, osim što je kasnije priznala (tek kad je situacija objavljena u medijima i ugovor raskinulo novo predsjedništvo Zajednice Talijana) da ugovor nije trebao biti zaključen i da u svakom slučaju Talijanska unija nije zaprimila obavijest o potpisivanju tog ugovora. Time su priznali ozbiljnu nemarnost prema talijanskoj državi zbog neovlaštene promjene uporabe, a time dodatno narušili vlastitu vjerodostojnost. Naime, rukovodstvo Talijanske unije je u više navrata posjećivalo iznajmljene prostorije u kojima su održali i službena događanja Unije. Što se tiče pravilnosti i prikladnosti ugovora, nadzor revizora talijanskog Ministarstva vanjskih poslova i međunarodne suradnje također je izostao.

Bilješka.

Ističem tekst s naslovom “L’entrata dello Stato croato nella gestione del bene immobile dell’Unione Italiana, acquistato e restaurato con i mezzi finanziari dello Stato italiano” – “Ulazak hrvatske države u upravljanje nekretninama Talijanske unije, kupljene i obnovljene financijskim sredstvima talijanske države”, objavljen 25. kolovoza 2015. na mojoj web stranici.

Datum objave na Facebook-u: 24. kolovoza 2020.

3. NEPRAVILNOSTI ADMINISTRATIVNOG I RAČUNOVODSTVENOG UPRAVLJANJA ZAJEDNICE TALIJANA BALE. Novo predsjedništvo Zajednice Talijana u Balama, koje je stupilo na dužnost 2016. godine, zabilježilo je značajan manjak novca u iznosu od otprilike 134.000,00 eura, koji je naslijeđen od prethodnog rukovodstva Rosanne Berné (koja je tada također bila članica Izvršnog odbora Talijanske unije -odgovorna osoba za Koordinaciju svih Zajednica Talijana), s neposrednim negativnim posljedicama, ako ne i preprekama, na samu funkcionalnost udruge. Administrativno-računovodstvene nepravilnosti u listopadu 2016. godine novo je predsjedništvo Zajednice Talijana prijavilo hvatskim vlastima koje su naložile potrebne istrage. Konkretno, navodno su utvrđene nedostatne ili nepravilne naplate troškova, kao i financiranje aktivnosti ili usluga koje nikad nisu realizirane ili nisu dokumentirane, a i sukob interesa između predsjednice i korisnika inicijativa koje su financirane, a konačno i izostanak fakturiranja sredstava fondova koji su povremeno isplaćivani Zajednici Talijana u Balama. Samo kao primjer, Talijanska unija je uplatila 22.500,00 eura Zajednici Talijana Bale za objavljivanje monografije, koja nije realizirana; u izvještaju projekta to se opravdava s ponudom zagrebačke tvrtke “Scapen”, na čije ime ne postoji nijedna faktura. Umjesto toga postoji jedna druga faktura tvrtke “Berné grupa d.o.o.” u vlasništvu brata tadašnje predsjednice Zajednice Talijana Bale. Pored toga, između 2012. i 2014., Talijanska unija (čiji su zakonski zastupnici bili Furio Radin i Maurizio Tremul) je uplatila 51.642,91 eura Zajednici Talijana Bale radi pokrivanja troškova poslovanja. Od tog iznosa, Zajednica Talijana Bale podnijela je redoviti izvještaj Talijanskoj uniji za samo 8.556,23 eura. A Talijanska unija nije imala nikakvih prigovora na nepridržavanje Zajednice Talijana Bale, kršeći time odredbe Koordinacijskog odbora -u kojem sjede predstavnici talijanskog Ministarstva vanjskih poslova i međunarodne suradnje- ali i odluka same Talijanske unije. Prema tim odredbama “korisnici su obvezni izvještavati Talijansku uniju o korištenju dodijeljenih sredstava uz predočenje akata i prateće dokumentacije o troškovima, prevedenim na talijanski jezik i ovjerenim od strane zakonskog zastupnika korisnika”. Unatoč činjenici da je izvještavanje neophodan uvjet kako bi se moglo pristupiti narednim kvotama financiranja, Talijanska unija je nastavila s isplatom financijskih sredstava, a sve to bez da je računovodstveni propust uočio niti revizor talijanskog Ministarstva vanjskih poslova i međunarodne suradnje. Zaključno, 23. srpnja 2020. Skupština Talijanske unije odobrila je potpisivanje ugovora o financijskom zajmu Zajednici Talijana u Balama za pokrivanje njenih obveza prema Poreznom uredu Ministarstva financija za porezni dug koji je na dan 31. siječnja 2020. iznosio 369.912,55 kuna (početni dug) i 114.402,55 kuna (zatezna kamata), tj. u ukupnom iznosu od 484.315,10 kuna (: 7,5 = 64.575,35 eura).

Datum objave na Facebook-u: 25. kolovoza 2020.

Bilješka.

Dana 9. rujna 2020., Županijsko državno odvjetništvo u Puli-Pola objavilo je  (na svojoj službenoj stranici internet: http://www.dorh.hr/pul09092020) sljedeće Priopćenje:

«Županijsko državno odvjetništvo u Puli-Pola. Doneseno rješenje o provođenju istrage protiv 45-godišnjakinje i 35-godišnjaka. Županijsko državno odvjetništvo u Puli-Pola je krajem srpnja 2020. godine donijelo rješenje o provođenju istrage (rješenje je postalo pravomoćno 31. kolovoza 2020.) protiv prvookrivljene 45-godišnje državljanke Republike Hrvatske zbog postojanja osnovane sumnje da bi počinila produljeno kazneno djelo zlouporabe položaja i ovlasti iz čl. 291. st. 1. i 2. u svezi s čl. 52. Kaznenog zakona, kazneno djelo zlouporabe položaja i ovlasti iz čl. 291. st. 1. i 2. KZ-a, kazneno djelo zlouporabe položaja i ovlasti iz čl. 291. st. 1. KZ-a, dva produljena kaznena djela krivotvorenjem službene ili poslovne isprave iz čl. 279. st. 1. i 2. u svezi s čl. 52. KZ-a, kazneno djelo neisplate plaće iz čl. 132. st. 1. KZ-a i kazneno djelo povrede obveze vođenja trgovačkih i poslovnih knjiga iz čl. 248. st. 1. KZ-a, te protiv drugookrivljenog 35-godišnjeg državljanina Republike Hrvatske zbog postojanja osnovane sumnje da bi počinio produljeno kazneno djelo pomaganja u zlouporabi položaja i ovlasti iz čl. 291. st. 1. i 2. u svezi s čl. 38. i 52. KZ-a i produljeno kazneno djelo krivotvorenja službene ili poslovne isprave iz čl. 279. st. 1. i 2. u svezi s čl. 52. KZ-a. (9. 9. 2020.). Postoji osnovana sumnja da je prvookrivljena 45-godišnjakinja od 15. travnja 2010. do 6. veljače 2014. godine, kao predsjednica jedne udruge iz Bala; u nakani da pribavi veliku nepripadnu imovinsku korist trgovačkom društvu sa sjedištem u Balama (drugookrivljeni 35-godišnjak je osnivač društva i član uprave), a na štetu udruge iz Bala; dala bez plaćanja naknade za korištenje navedenom trgovačkom društvu poslovni prostor koji se nalazi u zakupu udruge pribavivši mu na navedeni način nepripadnu imovinsku korist na ime neplaćene podzakupnine u iznosu od najmanje 40.000,00 kuna, na štetu udruge u tom iznosu. Osnovano se sumnja da je prvookrivljenica nalagala banci da s računa udruge u korist računa navedenog trgovačkog društva, provodi uplate za neobavljene usluge i nabavku robe, znajući da navedene usluge i nabavka robe neće ni biti obavljene, odnosno roba neće biti nabavljena, što je banka i učinila, čime je pribavila nepripadnu imovinsku korist trgovačkom društvu iz Bala u iznosu od 226.997,43 kune. Osnovano se sumnja da joj je drugookrivljenik pomogao u činjenju navedenog kaznenog djela na način da je, kako bi prikrio takvo njezino protupravno postupanje, kao član uprave navedenog društva izdavao fiktivne račune. Postoji osnovana sumnja da je prvookrivljena 45-godišnjakinje kao predsjednica udruge iz Bala  od 30. siječnja 2013. do 25. svibnja 2015., u nakani da si pribavi veliku nepripadnu imovinsku korist, a na štetu udruge iz Bala, nalagala banci da joj se s računa udruge provode gotovinske isplate te isplate u korist njenog računa, što je banka i učinila, pa kako je iznos od 161.156,39 kuna iskoristila za svoje privatne potrebe i nije ga vratila društvu, tako si je na navedeni način pribavila nepripadnu imovinsku korist u navedenom iznosu, na štetu udruge. Osnovano se sumnja da je 9. srpnja 2014., u nakani da pribavi nepripadnu imovinsku korist pravnoj osobi iz Republike Italije, naložila banci da s računa udruge u korist računa ureda ovlaštenog inženjera građevinarstva plati račun za obavljene usluge čiji je naručitelj i korisnik pravna osoba iz Republike Italije, što je banka i učinila, pa je na taj način pravnoj osobi iz Republike Italije pribavila nepripadnu imovinsku korist u iznosu od 8.500,00 kuna, na štetu udruge iz Bala. Osnovano se sumnja i da je od 22. travnja 2013. do 16. travnja 2016., kako bi opravdala nenamjensko trošenje i refundaciju novčanih sredstava primljenih od udruge iz Rijeke, sastavljala i podnosila udruzi iz Rijeke izvješća u kojima je prikazivala utrošak sredstava udruge iz Bala koji u stvarnosti nije učinjen kako je to prikazala; te da je od 1. rujna 2013. do 16. travnja 2016. krivotvorila putne naloge na ime djelatnice udruge iz Bala za obavljena službena putovanja koja nisu stvarno obavljena; kao i da nije isplatila ugovorene plaće za ožujak i travanj 2016. godine za dvije djelatnice udruge iz Bala oštetivši time jednu djelatnicu za ukupan iznos od 10.384,94 kuna, a drugu za ukupan iznos od 7.325,02 kune; i da od 2014. do 16. travnja 2016. nije vodila knjigovodstvo udruge iz Bala niti propisane poslovne knjige».

4. UGOVOR O RADU SA SAMIM SOBOM. U skladu sa Statutom Talijanske unije sa sjedištem u Kopru, koordinator (od 1998., to jest oduvijek, je Maurizio Tremul) je njen službeni predstavnik, koji može imati kao zamjenika dodatnog koordinatora (trenutno je to Marin Corva). Pored toga što je koordinator (s četverogodišnjim mandatima) Talijanske unije u Kopru, Tremul je i jedan od njenih zaposlenika s ugovorom o radu na neodređeno vrijeme, od 7. veljače 2019. godine, kao stručni savjetnik i šef administrativnog ureda i ureda za Europu. Stoga, Maurizio Tremul je kao koordinator vlastiti poslodavac, a kao zaposlen je zaposlenik samoga sebe kao poslodavca. Pretpostavlja se da je ugovor o radu na neodređeno vrijeme sa stručnim savjetnikom potpisao zamjenik koordinatora, koji je zauzvrat “podređen” koordinatoru Tremulu, koji je zaposlen kao zaposlenik samoga sebe. Takva profesionalizacija na neodređeno vrijeme nije niti predstavljena Skupštini Talijanske unije, niti je tamo raspravljena, niti prihvaćena (niti prije, niti naknadno ratifikacijom). Ukratko, radi se o pravom neredu koje financira talijansko Ministarstvo vanjskih poslova i međunarodne suradnje putem riječke Talijanske unije, koja dobiva sredstava od Ministarstva putem Narodnog sveučilišta u Trstu. Biti istovremeno, poput pravog kontorcionista (bića od gume), rukovodilac i zaposlenik, moguće je samo unutar Talijanske unije, zahvaljujući financijskim sredstvima Italije. Što se tiče troškova Talijanske unije u Kopru, na temelju financijskog izvještaja za 2019. godinu, zabilježeni su prihodi i rashodi u iznosu od 221.000,00 eura; radi se o pretjeranom iznosu, ako se uzmu u obzir provedene aktivnosti i broj zaposlenih, tj. troje zaposlenika. Konkretno, 114.000,00 eura potrošeno je za isplatu plaća potonjih, što je znatno iznad prosječne neto plaće u Sloveniji koja prema službenim podacima iznosi oko 1.000,00 eura, dok su 3 zaposlenika Talijanske unije u Kopru koštala 38.000,00 (114.000,00: 3) godišnje po osobi i 3.166,00 eura mjesečno bruto. Valja još napomenuti da zakonski predstavnici Talijanske unije u Rijeci su Maurizio Tremul kao njen predsjednik (uz mjesečnu neto naknadu od 480,00 eura) i Marin Corva kao predsjednik Izvršnog odbora (u radnom odnosu na određeno vrijeme dok obnaša funkciju, s plaćom i dodatnom mjesečnom neto naknadom od 480,00 eura, te nakon toga s ugovorom o radu na neodređeno kao njen zaposlenik). Nažalost, razina vodstva Talijanske nacionalne zajednice s vremenom je jako opala, kako s profesionalnog tako i s etičkog stajališta, a kriterij za odabir vodstva je sada uglavnom kalibriran više prema pridržavanju volji čelnika nego li na samoj pripremljenosti kandidata. Tamo se uglavnom djeluje ne iz uvjerenja, ideja, ideala, osjećaja pripadnosti, već isključivo radi vlastite osobne koristi. Ovo je gorak i tužan zaključak.

Bilješka.

Što se tiče prakse “ugovora o radu sa samim sobom” i “lažnog ili nelegitimnog predstavništva”, ali u različitim okolnostima, ističem tekstove koje sam poslao tadašnjem Odboru jamaca, za žalbe i nadzor Talijanske unije, to jest: -“Maurizio Tremul e il suo contratto di lavoro con se stesso” - “Maurizio Tremul i njegov ugovor o radu sa samim sobom”, objavljen 3. studenoga 2014. na mojoj web stranici; -i “La falsa o illegittima rappresentanza di Maurizio Tremul” - “Lažna ili nelegitimna zastupljenost Maurizija Tremula”, objavljen 10. ožujka 2015. na mojoj web stranici.

Datum objave na Facebook-u: 25. kolovoza 2020.

5. NOVINSKO-IZDAVAČKA USTANOVA EDIT IZ RIJEKE, koja između ostalog izdaje dnevnik “La Voce del Popolo”, izdavačka je kuća Talijanske nacionalne zajednice, putem koje ova potonja ostvaruje pravo na informacije na maternjem jeziku. Njezin jedini osnivač je Talijanska unija iz Rijeke. Sukladno članku 36. Statuta EDIT-a, ustanovom upravlja Upravno vijeće koje ima 7 članova, od kojih je 5 predstavnika osnivača, a imenuje ih Skupština Talijanske unije. Županijski sud u Rijeci u lipnju 2015. osudio je tadašnjeg direktora EDIT-a Silvija Forzu na tri godine zatvora zbog zlouporabe položaja i ovlasti, izričući mu kao sigurnosnu mjeru zabranu obavljanja dužnosti na rukovodećim  mjestima u novinsko-uredničkim djelatnostima u razdoblju od deset godina. Silvio Forza kao direktor EDIT-a od 16. travnja 2011. do 1. siječnja 2014. koristio se kreditnim karticama tvrtke za plaćanje privatnih računa i podizanje gotovine na bankomatima za osobne potrebe, a također iz blagajne ustanove podizao je novac na ime predujma za nadoknadu službenih putovanja, što nije opravdao putnim nalozima niti računima, a oštetio je EDIT za iznos od 379.419,48 kuna (: 7,5 = 50,589,26 eura). Silvio Forza priznao je krivnju i pokajao se te izjavio da želi vratiti ukradeni novac, nakon čega mu je zatvorska kazna smanjena na 2 godine, od kojih je jedna pretvorena u uvjetnu osudu, ostala je naknada štete, a razdoblje zabrane obavljanja rukovodećih poslova je prepolovljeno, presudom Vrhovnog suda. Iznenađuje činjenica da je Talijanska unija trebala svakodnevno biti informirana o cijelom stanju unutar ove ustanove koju nadzire i trebala je spriječiti pretrpljenu štetu; ako se to nije dogodilo, odgovornost se ne može pripisati samo petorici predstavnika Talijanske unije u Upravnom vijeću, nego i onima koji su ih imenovali, smatrajući ih prikladnim za obnašanje te dužnosti, tj. Skupštini i Izvršnom odboru Talijanske unije, a to su predsjednici Talijanske unije Furio Radin i Maurizio Tremul. Radi se o ozbiljnoj upravljačkoj odgovornosti koja se ne može poricati, kao što je učinjeno, jer nisu bili obaviješteni, a što predstavlja otežavajuću a ne olakšavajuću okolnost i podiže ozbiljne sumnje u načinu upravljanja sredstvima koja su primljena, između ostalog od talijanske države. Informativno, EDIT se sveo na tiskanje dnevnih novina “La Voce del Popolo” s prosječnom tiražom od oko 1.600 primjeraka, od čega: -35% je neprodano i uništeno, -50% su primjerci koji se besplatno distribuiraju putem “ugovorenih pretplata”, a troškovi tiskanja i distribucije pokrivaju se javnim novcem Talijanske Republike, a -15% su prodane kopije.

Bilješka.

U vezi s tim, želim istaknuti tekstove: -“Nepravilnosti i nezakonitosti u poslovanju Novinsko-izdavačke ustanove EDIT iz Rijeke”, objavljen 10. veljače 2014. na mojoj web stranici; -“È indubbia la responsabilità penale di Silvio Forza ma è anche indubbia la responsabilità politica di Furio Radin e Maurizio Tremul” - “Neupitna je kaznena odgovornost Silvija Forze, ali je neupitna politička odgovornost Furia Radina i Maurizia Tremula”, objavljen 16. lipnja 2015. na mojoj web stranici; i –“Errol Superina ha causato un mancato introito di circa 500.000,00 euro all’EDIT” - “Errol Superina uzrokovao je EDIT-u gubitak od oko 500.000,00 eura”, objavljen 31. ožujka 2016, na mojoj web stranici.

Datum objave na Facebook-u: 25. kolovoza 2020. godine.

6. NEPOŠTIVANJE NAČELA EKONOMIČNOSTI I UČINKOVITOSTI. Zahvaljujući financijskim sredstvima talijanske države, razne Zajednice Talijana raspolažu s funkcionalnim sjedištima prilagođenim potrebama za obavljanje društveno-kulturnih i drugih aktivnosti. U nekim slučajevima, načini kupnje i obnove nekretnina nisu ispoštovali načela ekonomičnosti i učinkovitosti administrativnog djelovanja. Kao primjer, navode se podaci koji se odnose na kupnju i obnovu sjedišta Zajednice Talijana u Vižinadi, općini u unutrašnjosti Istre s 1.155 stanovnika, od kojih je 90 na posljednjem popisu stanovništva izjavilo da im je talijanski maternji jezik, dok udruga ima 227 članova. Nekretnina, kupljena 2001. za 56.519,91 eura, a svečano otvorena 5. prosinca 2014., ima unutarnju površinu od 216 m2 i vanjsku površinu od 275 m2, to jest ukupno 491 m2. Za radove na obnovi utrošen je iznos od 828.749,61 eura, od čega je 489.092,82 eura financiralo Narodno sveučilište u Trstu, a 339.656,79 eura Talijanska unija iz Rijeke. Na namještaj i opremu potrošeno je 72.836,39 eura. Sveukupno, zahvat je koštao 958.105,91 eura. Stoga, trošak obnove prosječno se može procijeniti na 1.687,88 eura po m2, dok se ukupni trošak zahvata procjenjuje na 4.220,73 eura za svakog člana Zajednice Talijana, odnosno 10.645,62 eura za svakog stanovnika kojemu je talijanski maternji jezik. Postoje i drugi slični slučajevi, poput sljedećih: -kupnja i obnova sjedišta (Palača Pretorio) Zajednice Talijana u Cresu koja je uključivala ulaganje iznad milijun eura, u osnovi 612 m2 za potrebe 241 člana Zajednice (uz ukupan trošak koji se može procijeniti na više od 4.150,00 eura za svakog člana); -kupnja i obnova sjedišta (Kaštel Bembo) Zajednice Talijana u Balama, a koji zahvat je uključivao ulaganje veće od 2 milijuna eura, u ovom slučaju radi se od 800 m2 za potrebe 425 članova Zajednice (uz ukupan trošak koji se procjenjuje na više od 4.706,00 eura za svakog člana). Suprotno tome, najveća Zajednica Talijana sa 7.220 članova, Zajednica Talijana u Rijeci, i dalje nema sjedište i mora godišnje plaćati najam u iznosu od 17.000,00 eura. Iz gore prikazanih slučajeva vidljiv je nedovoljan ili manjkav nadzor talijanskog Ministarstva vanjskih poslova i međunarodne suradnje, Talijanske unije i Narodnog sveučilišta u Trstu. Nadzor je predviđen i primjenjivim zakonodavstvom, s ciljem da se usmjeri na dva različita, ali povezana područja: pravilnost upravljanja javnim sredstvima i djelotvornost zahvata/intervencija radi učinkovite zaštite talijanske manjine. Pokazalo se da je takva kontrola ograničena samo na provjeru konačnih stanja tokova prihoda, rashoda i zaliha, a ne i na učinkovitost ulaganja.

Datum objave na Facebook: 25. kolovoza 2020.

7. KRŠENJA TALIJANSKOG ZAKONA. Zakon 73/2001, uz produženje i refinanciranje izdvajanja u korist talijanske manjine u Sloveniji i Hrvatskoj iz Zakona 19/1991, utvrđuje da se ta dodjela sredstava regulira konvencijom (sporazumom) između Ministarstva vanjskih poslova, Talijanske unije iz Rijeke i Narodnog sveučilišta u Trsta, za intervencije “u području obrazovanja, kulture, informiranja kao i, do najviše 20% godišnjeg izdvajanja, na društveno-ekonomskom području”. Cilj kojem se teži, kao što je objašnjeno u ilustrativnom izvješću Zakona 73/2001, bio je i jest zaštita povijesne, kulturne i gospodarske baštine talijanske manjine na područjima koji su ustupljeni bivšoj Jugoslaviji, jačajući tako njenu pregovaračku moć u odnosu na slovenske i hrvatske vlasti. U tehničko-financijskom izvješću istog zakona izričito je naznačeno da će sredstva biti namijenjena za podršku školskoj mreži, kao i za onu kulturnih institucija talijanske manjine te da, iako u to vrijeme nije bilo moguće pružiti detaljne informacije o načinu korištenja dodijeljenih sredstava, no “vrsta intervencija bit će podijeljena u dvije kategorije: a) kupnja, obnova i opremanje sjedišta Zajednica (kojih je više od 43 u istarskoj regiji), školskih zgrada, kao i nekretnina namijenjenih za kulturne institucije manjine; b) doprinosi i potpore za realizaciju studija, istraživanja i analiza biti će dodijeljeni zajedničkim institucijama, subjektima i institutima iste manjine”. Brojni od financiranih projekata nisu uključeni u nijednu od gore spomenutih dviju vrsta predviđenih Zakonom, tj. radi se o projektima koji nisu u skladu s odredbama Zakona, poput ovih navedenih u nastavku: 1. projekt u korist TV Kopra-Capodistria, koji se odnosi na digitalno emitiranje talijanskih programa RTV Slovenije, u iznosu od 149.000,00 eura, jer financiranje nije namijenjeno subjektu ili instituciji ili emiteru manjine, već ono djeluje u sklopu državne RTV Slovenije”; 2. projekt “Kulturni događaji” u iznosu od 84.400,00 eura, budući da se financiranje odnosi na događaje koje organiziraju diplomatsko-konzularna predstavništva Italije u Sloveniji i Hrvatskoj, a ne talijanska manjina; 3. projekt “Okupljanje Talijanske nacionalne zajednice” u iznosu od 130 924,00 eura, jer to nije bio skup manjine, već nastup Renza Arborea i Talijanskog orkestra (održan 5. rujna 2015. u Pulskoj Areni), besplatno ponuđen pripadnicima talijanske manjine i svim građanima, i kao takav ne može se podvesti pod “studije, istraživanja i analize”; 4. projekt IRCI (Regionalni zavod za istarsko-riječku-dalmatinsku kulturu iz Trsta) s doprinosom od 30 000,00 eura za zaštitu groblja, budući da institut sa sjedištem u Trstu i koji pripada Regiji Friuli Venezia Giulia, nije manjinski subjekt i stoga ne spada u vrste i tipologije utvrđene Zakonom, tim više što isti dobiva godišnju financijsku potporu na temelju Zakona 72/2001; 5. izdvajanje u iznosu od 149.372,00 eura za dovršetak Muzeja egzodusa u korist IRCI-a iz Trsta; 6. izdvajanje u iznosu od 149.973,00 eura za obnovu sjedišta Narodnog sveučilišta u Trstu; 7. izdvajanje u iznosu od 83.160,00 eura udruzi iz Pordenonea “Cielo Terra Mare” za izradu dokumentarnih filmova o Talijanskoj nacionalnoj zajednici u Istri, Dalmaciji i Crnoj Gori; itd.

Bilješka.

Kao informaciju i primjer ističem tekstove: “Renzo Arbore come testimonial della campagna elettorale del deputato Furio Radin a spese della Direzione generale per l’Unione Europea del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e pertanto violando la Legge n. 73/2001” - “Renzo Arbore kao svjedočanstvo o predizbornoj kampanji zastupnika Furia Radina na trošak Generalne uprave za Europsku uniju Ministarstva vanjskih poslova i međunarodne suradnje, čime se krši Zakon br. 73/2001”, objavljen 2. rujna 2015. na mojoj web stranici; “Unione Italiana: per l’Associazione ‘Cielo Terra Mare’ di Pordenone ben 108.160,00 euro!” - “Talijanska unija: 108.160,00 eura za udrugu iz Pordenonea 'Cielo Terra Mare!”, objavljen 12. travnja 2011. na mojoj web stranici .

Datum objave na Facebook-u: 26. kolovoza 2020. godine.

8. OZBILJNA MANJKAVOST (NEISPUNJENA OBAVEZA) TALIJANSKE UNIJE. Dana 31. prosinca 2012. talijansko Ministarstvo vanjskih poslova uplatilo je Talijanskoj uniji iznos od 281.818,28 eura radi dodjele kumulativnih i pojedinačnih bonusa za kupnju knjiga (borse libro) u Italiji u korist oko 2.000 korisnika, u skladu s Konvencijama između Ministarstva vanjskih poslova i Talijanske unije za 2008. i 2009. godinu. Dodijeljeni iznos ostao je neiskorišten više od dvije godine na bankovnom računu Talijanske unije, a njena je Skupština 26. veljače 2015. odobrila preusmjeravanje 256.508,29 eura od navedenog iznosa Novinsko-izdavačkoj ustanovi EDIT iz Rijeke. Preraspodjela sredstava je zatim odobrena 31. ožujka 2015. godine od strane Koordinacijskog odbora za aktivnosti u korist talijanske manjine u Sloveniji i Hrvatskoj. Dakle, Talijanska unija nije provela programe rada i financijske planove za 2008. i 2009., koje je odobrila Skupština, njezino najviše predstavničko i odlučujuće tijelo, te je također postupila u suprotnosti s Konvencijama koje utvrđuju da samo “u slučaju nastale, stvarne i utvrđene nemogućnosti provođenja inicijative predviđene ovom ili prethodnim Konvencijama, tijelo odgovorno za provedbu intervencije (u ovom slučaju Talijanska unija) će odmah obavijestiti talijansko Ministarstvo vanjskih poslova koje će, putem Koordinacijskog odbora, istražiti -u svrhu eventualnog odobrenja- različite mogućnosti predložene za korištenje sredstava”. U ovom slučaju do preraspodjele (preusmjeravanja sredstava) nije došlo zbog nastale, stvarne i utvrđene nemogućnosti dodjele bonusa za kupnju knjiga (borse libro). Stoga se takvo ponašanje smatra neopravdanim, jer proizlazi iz očigledne nekorektnosti i zaobilaženja pravila od strane Talijanske unije, koja je tako prekršila prava oko 2.000 korisnika od 2008. do danas, za svaku pojedinu godinu, 13 uzastopnih godina. Zaključuje se da je Talijanska unija radije dodijelila ta sredstva EDIT-u, tvrdeći da je to učinjeno za prijevod i tiskanje školskih udžbenika -što ne odgovara “činjenicama”, budući da EDIT-u za ovu istu svrhu financijska sredstva osigurava hrvatsko Ministarstvo obrazovanja, s izuzetkom potpore za 2013. koja im nije dodijeljena jer EDIT nije dostavio izvještaj o utrošku sredstava za prethodnu 2012. godinu. Dana 9. ožujka 2015. podnio sam žalbu Odboru jamaca, za žalbe i nadzor Talijanske unije, koji je 18. ožujka 2015., nakon što je pregledao dokumentaciju i mišljenje odvjetnika Talijanske unije, odbio žalbu bez ikakvog pismenog obrazloženja.

Bilješka.

U vezi s tim, ističem sljedeće tekstove: “Dal 2010 al 2015 l’EDIT ha ricevuto 15.436.657,62 euro dai contribuenti italiani, croati e sloveni” - “Od 2010. do 2015. EDIT je dobio 15.436.657,62 eura od talijanskih, hrvatskih i slovenskih poreznih obveznika”, objavljen 15. svibnja 2016. na mojoj web stranici; -“Errol Superina ha causato un mancato introito di circa 500.000,00 euro all’EDIT” - “Errol Superina uzrokovao je EDIT-u gubitak od oko 500.000,00 eura”, objavljen 31. ožujka 2016. na mojoj web stranici; -“’La Voce del Popolo’: il 39,1% della tiratura l’anno è mandato al macero! Le 244.422 copie comportano una spesa ingiustificata di 240.562,76 euro l’anno” - “La Voce del Popolo: 39,1% godišnjeg tiraža šalje se na uništenje! 244.422 primjerka uključuju neopravdani izdatak od 240.562,76 eura godišnje”, objavljen 23. ožujka 2016. na mojoj web stranici; -“L’irresponsabile inadempienza del Presidente e della sua Giunta esecutiva” - “Neodgovorna manjkavost predsjednika i njegovog Izvršnog odbora”, tekst koji sam tada poslao Odboru jamaca, za žalbe i nadzor Talijanske unije i objavio 10. ožujka 2015. na svojoj web stranici; -itd.

Datum objave na Facebook-u: 26. kolovoza 2020.

9. KRŠENJA KONVENCIJA. Konvencije između Ministarstva vanjskih poslova i međunarodne suradnje, Talijanske unije u Rijeci i Narodnog sveučilišta u Trstu, koje se potpisuju svake godine, predviđaju da u slučaju nastale i utvrđene nemogućnosti provedbe inicijative koja je već financirana, tijelo odgovorno za provedbu projekta (Talijanska unija iz Rijeke ili Narodno sveučilište u Trstu) dužno je odmah izvijestiti Ministarstvo vanjskih poslova i međunarodne suradnje radi autorizacije nove raspodjele sredstava, takozvane preraspodjele (“ridestinazione”). Preraspodjela je uobičajena praksa Talijanske unije, kao što je uobičajena praksa i izostavljanje pravodobnog zahtjeva Ministarstvu radi preraspodjele, što dovodi do nakupljanja likvidnosti, ponekad znatne, na bankovnim računima iste Talijanske unije. Na primjer, prema Financijskom izvještaju talijanske državne uprave za 2010., a posebno prema završnom računu Ministarstva vanjskih poslova i međunarodne suradnje, stavka izdataka za inicijative u korist talijanske manjine u bivšoj Jugoslaviji zabilježila je rashode u iznosu od 2.187.214,20 eura i neutrošena sredstva u iznosu od 8.118.085,22 eura. Radi se o neobičnom gomilanju financijskih sredstava tijekom godina prema Zakonu 73/2001, to jest o sredstvima koja su podložna naknadnim preraspodjelama, čak iako u nekim slučajevima nisu nastale nemogućnosti provođenja prethodno odobrenih intervencija. Koordinacijski odbor, 27. siječnja 2011., odobrio je preraspodjelu nepotrošenih sredstava koja se odnose na Konvencije 1999.-2008., a koja se odnosila na čak 22 intervencije, u ukupnom iznosu od 7.326.841,87 eura. Treba istaknuti da se praksa preraspodjele, koja je Konvencijama predviđena kao izvanredna i koja je, kao što je već spomenuto, postala uobičajena, primjenjuje se i retroaktivno, na ugovore iz prethodnih godina koji su ostali bez tada predviđenog odobrenja Ministarstva, što je u mnogim slučajevima dovelo do nakupljanja sredstava -čak i u nedostatku “nastale, stvarne i utvrđene nemogućnosti provođenja inicijativa”- a koje je odobrio Koordinacijski odbor (tj. Ministarstvo vanjskih poslova i međunarodne suradnje - Generalna uprava za zemlje Europe), dakle kršeći odnosne pojedinačne godišnje Konvencije između Ministarstva vanjskih poslova i međunarodne suradnje, Talijanske unije i Narodnog sveučilišta u Trstu. Valja napomenuti da je od 31. svibnja 2011. do 31. prosinca 2012. na taj način isplaćeno otprilike 10.500.000,00 eura, tako nagomilanih sredstva koja su Talijanskoj uniji omogućili nenormalnu moć potrošnje. Navedeno otkriva sustavni propust nadzora Ministarstva vanjskih poslova i međunarodne suradnje, a tome treba dodati i nedostatak provjera vezanih za fond za upravljanje a u svezi nerealiziranih projekata. Od 2010. nadalje, Konvencije predviđaju paušalni fond od 10% od ukupnog iznosa odobrenog projekta, kako bi se pokrili troškovi upravljanja za njegovu provedbu. Prethodno je za dobivanje tih sredstava bilo potrebno podnijeti posebno financijsko izvješćivanje. Također za fond za upravljanje, kao i za preraspodjele, nova odredba primijenjena je retroaktivno, čime su uklonjeni nadzori Ministarstva vanjskih poslova i međunarodne suradnje. O troškovima iz fonda za upravljanje samostalno odlučuju Talijanska unija i Narodno sveučilište u Trstu, čak i ako se sredstva odnose na nerealizirane projekte ili projekte iz preraspodjela, a po tom pitanju ne postoje provjere Ministarstva vanjskih poslova i međunarodne suradnje.

Datum objave na Facebook-u: 26. kolovoza 2020. godine.

10. ZASTUPNIK FURIO RADIN PODRŽAVA VLADU KOJA NE POŠTUJE UGOVOR IZMEĐU REPUBLIKE HRVATSKE I TALIJANSKE REPUBLIKE O PRAVIMA MANJINA. Dana 18. prosinca 2019. godine, dostavio sam Vladi obavijest o neispravnoj uporabi naziva Grada i naselja “Rovinj-Rovigno”, odnosno uporabi protivnoj Ustavu i zakonu (konkretno o uporabi samo hrvatske inačice “Rovinj”, bez talijanske inačice “Rovigno”), od strane trgovačkih društava u nazivima njihovih poslovnih objekata te podnio zahtjev za poduzimanje mjera za zakonito postupanje, odnosno da se neposredno naloži primjena Ustava i zakona na području jedinice lokalne samouprave koja je Statutom propisala ravnopravnost hrvatskog i talijanskog jezika i načine ostvarivanja načela dvojezičnosti. Obavijest i zahtjev s obrazloženjem dostavio sam i, na znanje, na talijanskom jeziku, Ministarstvu vanjskih poslova i međunarodne suradnje Talijanske Republike. Nakon toga dostavio sam trinaest požurnica (i to dana 23. veljače, 27. ožujka, 26. travnja, 8. svibnja, 24. svibnja, 31. svibnja, 3. lipnja, 12. lipnja, 18. lipnja, 26. lipnja, 2. srpnja, 9. srpnja i 16. srpnja 2020.) uz zamolbu da se Vlada Republike Hrvatske o istima očituje. Nakon sedam mjeseci, dana 20. srpnja 2020. godine, zaprimio sam odgovor Ministarstva uprave, to jest ministra dr. sc. Ivana Malenice (dopis je datiran 15. srpnja 2020., u prilogu). U odgovoru se navode zakonske odredbe na koje se i ja pozivam u svom zahtjevu, ali se ne spominje Ugovor između Republike Hrvatske i Talijanske Republike o pravima manjina, a pogotovo njegov članak 2., koji glasi: “Republika Hrvatska obvezuje se jamčiti poštovanje prava talijanske manjine stečenih na temelju međunarodnih ugovora i unutarnjega pravnog poretka države prednice na području Republike Hrvatske, kao i poštovanje novih prava talijanske manjine sadržanih u unutarnjem pravnom poretku Republike Hrvatske”. U unutarnjem pravnom poretku države prednice na području Republike Hrvatske, bila je propisana potpuna primjena načela dvojezičnosti (ravnopravnost hrvatskog i talijanskog jezika) izričito i od strane privatnih poslodavaca na području Rovinja-Rovigno. U odgovoru Ministarstva uprave, na kraju, se tvrdi da u “konkretnom slučaju predstavka se odnosi na nazive objekata u vlasništvu trgovačkih društava, a koji nazivi ne sadrže naziv Grada, odnosno Rovinj-Rovigno” te da “slijedom citiranih odredbi ... nema pravnog osnova, odnosno uporišta za izneseno stajalište u predmetnoj predstavci, prema kojem bi u konkretnom slučaju postojala obveza korištenja zakonom utvrđenog službenog naziva Grada u nazivima objekata u vlasništvu trgovačkih društava”. Navedena obaveza proizlazi upravo iz članka 2. Ugovora između Republike Hrvatske i Talijanske Republike o pravima manjina koji, u skladu s člankom 141. Ustava Republike Hrvatske, kao “međunarodni ugovor koji je sklopljen i potvrđen u skladu s Ustavom i objavljen, a koji je na snazi, čini dio unutarnjega pravnog poretka Republike Hrvatske, a po pravnoj je snazi iznad zakona, a njegove se odredbe mogu mijenjati ili ukidati samo uz uvjete i na način koji su u njemu utvrđeni, ili suglasno općim pravilima međunarodnog prava”. Ukratko, stav Ministarstva uprave nije u skladu s Ustavom Republike Hrvatske, Zakonom o potvrđivanju Ugovora između Republike Hrvatske i Talijanske Republike o pravima manjina, Ustavnom zakonu o pravima nacionalnih manjina, Zakonom o uporabi jezika i pisma nacionalnih manjina u Republici Hrvatskoj, Zakonom o područjima županija, gradova i općina u Republici Hrvatskoj i Statutom Grada Rovinja-Rovigno. Napominje se da od 2003. godine zastupnik talijanske manjine u Hrvatskom saboru, uz bezuvjetnu podršku Talijanske unije sa sjedištem u Rijeci, podupire hrvatske Vlade koje nisu poštivale i provodile Ugovor između Republike Hrvatske i Talijanske Republike o pravima manjina. Utvrđuje se i osuđuje da je talijanska nacionalna zajednica kažnjena od stupanja na snagu Ugovora 1998. do danas, to jest već 22 godine za redom (budući da do danas Ugovor nije proveden, primijenjen, realiziran) a odgovornost za neprimjenjivanje Ugovora snose stranke potpisnice, Hrvatska i Italija (posebno Ministarstva vanjskih poslova Italije i Hrvatske), i rukovodstvo koje zastupa (pretendira zastupati, jer postiže slab izborni konsenzus i, posljedično, oskudan da bi mogli zastupati) manjinu, to jest zastupnik na zajamčeno mjesto u Hrvatskom saboru i čelnici Talijanske unije u Rijeci.

Datum objave na Facebook-u: 19. kolovoza 2020.

11. NEKRETNINA U BUJAMA. 1996. godine, u korist Talijanske osnovne škole iz Buja (čiji je osnivač i vlasnik bilo hrvatsko Ministarstvo obrazovanja i športa do 29. studenoga 2001., a od tada je Istarska županija), Talijanska unija sa sjedištem u Rijeci je kupila nekretninu (katastarska čestica br.553, zgrada od 611 m2, za iznos od 249.965,14 eura), je platila pripadajuće poreze (u iznosu od 14.963,90 eura) i kupila je hotelsku opremu (za iznos od 17.817,40 eura) od trgovačkog društva “Digitron” iz Buja. Stoga je, zahvaljujući talijanskim poreznim obveznicima, utrošen iznos od 282.746,44 eura za nekretninu koju (osim razdoblja u kojem ju je škola koristila tijekom izgradnje nove Talijanske osnovne škole u Bujama, koja je svečano otvorena 2005.) od tada do danas, koristi proizvođač vina (u početku su se donji katovi koristili kao podrum) koji ju sada u potpunosti zauzima i to besplatno (na osnovu dostupnih neslužbenih podataka). Spontano, nameće se pitanje: predstavnici vlasnika (Talijanske unije iz Rijeke), primatelja (Talijanske osnovne škole iz Buja), financijera (talijanske države, tj. Ministarstva vanjskih poslova i Narodnog sveučilišta u Trstu) i revizori koje su oni imenovali, i svi oni zajedno koji su vrlo dobro plaćeni, zahvaljujući poreznim obveznicima, što su do danas učinili po tom pitanju, osim što su postupili s nemarom, nepažnjom, neodgovornošću?

Datum objave na Facebook-u: 3. rujna 2020.

12. DOPIS KOJI “DE FACTO” JE PRIZNAVANJE KRIVICE. Dana 15. studenoga 2016. (klasa: 910-01/2016-209/1, urbroj: 2170-67-05-16-64), tadašnji predsjednik Izvršnog odbora Talijanske unije, Maurizio Tremul, dostavio je dopis Zajednici Talijana Bale u vezi s financijskim izvještajima i računovodstvenom dokumentacijom. U dopisu, između ostalog (u točkama 4. i 5.), je navedeno da je Talijanska unija uplatila Zajednici Talijana Bale tri godišnja financijska iznosa iz “fondova neutrošenih sredstava”, i to: -15. ožujka 2012. iznos od 127.114,48 kuna (16.948,60 eura); -1. veljače 2013. iznos od 129.676,27 kuna (17.290,17 eura) i -6. veljače 2014. iznos od 130.531,01 kuna (17.404,14 eura), odnosno sveukupno 387.321,76 kuna (51.642,91 eura). Iako su ti iznosi uplaćeni Zajednici Talijana Bale više od dvije i pol godine prije, do tada je Zajednica Talijana Bale (s redovnim fakturama) podnijela financijski izvještaj u iznosu od samo 64.171,72 kuna (8.556,23 eura), a Talijanskoj uniji su nedostajale razne fakture i (iz)računi. Iz dopisa Maurizija Tremula razvidno je da Talijanska unija nije poštivala odluke koje je prethodno donijela, pa čak ni one Koordinacijskog odbora za aktivnosti u korist talijanske manjine u Sloveniji i Hrvatskoj. U slučaju Zajednice Talijana Bale, Talijanska unija nastavila joj je dodjeljivati/uplaćivati financijska sredstva, iako potonja nije izvještavala o prethodno primljenim financijskim sredstvima; i do danas nastavlja primati financijska sredstva, čak i ako nije podnijela financijske izvještaje (s dostavom faktura, računa ili druge prateće računovodstvene dokumentacije koja dokazuje nastale troškove) za sredstva primljena u 2012., 2013. i 2014. godini. S tim u vezi, mora se postaviti pitanje zašto revizor, kojeg je imenovalo talijansko Ministarstvo vanjskih poslova i međunarodne suradnje radi provjere rada Talijanske unije, nije poduzeo nikakvu mjeru radi otklanjanja ove nepravilnosti. Pretpostavlja se da se navedeni problem, međutim, nije odnosio samo na Zajednicu Talijana Bale. Vezano uz “fondove neutrošenih sredstava”, valja napomenuti da je talijansko Ministarstvo vanjskih poslova i međunarodne suradnje, 9. veljače 2012. i 31. prosinca 2012. godine, Talijanskoj uniji uplatio iznos od 1.894.421,60 eura kao potporu institucionalnim aktivnostima Zajednica Talijana. Nadalje, valja napomenuti da u odlukama tadašnjeg Izvršnog odbora, zadužene i odgovorne osobe za upravljanje navedenim “fondovima neutrošenih sredstava” bile su članica izvršnog tijela i odgovorna osoba za sektor “Koordinacija Zajednica Talijana", Rosanna Bernè (tada također i predsjednica Zajednice Talijana Bale) i tajnik Izvršnog odbora, Marin Corva (današnji predsjednik Izvršnog odbora), dok je glavna tajnica uprave bila Christiana Babić (sadašnja glavna urednica dnevnih novina “La Voce del Popolo"), a predsjednici Talijanske unije bili su Furio Radin i Maurizio Tremul. Jednostavno rečeno, Maurizio Tremul i Furio Radin iskoristili su gotovo 2 milijuna eura iz “fondova neutrošenih sredstava” uz odobrenje talijanskog Ministarstva vanjskih poslova i međunarodne suradnje a kako bi ih raspodijelili Zajednicama Talijana. Sve je učinjeno prije unutarnjih izbora Talijanske unije koji su održani 29. lipnja 2014. Rukovodstva Zajednica Talijana bila su oduševljena, jer su pored redovnih sredstava iskoristili dodatna 2 milijuna eura za svoje unutarnje potrebe, zajedničke i kolektivne i / ili osobne i posebne potrebe. Stoga, dopis Maurizia Tremula otkriva “loše upravljanje” talijanskim financijskim resursima od strane vodstva Talijanske unije. Dopis “de facto” priznavanje je krivnje. I ovaj način upravljanja sredstvima od strane Maurizija Tremula i Furia Radina (tj. uz njihov nedostatak nadziranja prema Zajednicama Talijana i onima koji ih podržavaju na izborima) također dovodi do nepravilnosti ili bolje rečeno do “lošeg upravljanja” (u Balama kao i ranije u EDIT-u). Vjerojatno postoje i drugi slučajevi ove vrste, ali s istima nismo upoznati jer svi šute, a pogotovo oni koji imaju neku osobnu korist. Zaključno, ako je financijer, talijansko Ministarstvo vanjskih poslova i međunarodne suradnje, malo zainteresiran za gore navedeno, onda nam jednostavno preostaje samo da sve zapišemo za potomstvo.

Datum objave na Facebook-u: 23. rujna 2020.

 

Ultimo aggiornamento Lunedì 28 Settembre 2020 19:30
 
hrvatskiitaliano

Manifesti

Vox populi

Il sito web è indipendente, in costante aggiornamento e soggetto ad ampliamento. Questo spazio è libero, gratuito e a disposizione di tutti coloro che vogliono rendere pubblica la propria opinione e che, purtroppo, non sono riusciti ad ottenere un riscontro positivo da parte dei mezzi d'informazione presenti sul territorio istro-quarnerino.

I pareri, le proposte, le idee, i commenti vanno inviati alla seguente e-mail:

voxpopuli@silvanozilli.com

 


Get the Flash Player to see this player.