Home Appunti - Biljeke Dobrom znalcu dovoljno je nekoliko rije?i
Greška
  • XML Parsing Error at 1:422. Error 9: Invalid character
Dobrom znalcu dovoljno je nekoliko rije?i PDF Ispis E-mail
Autor Zilli   
Četvrtak, 07 Siječanj 2021 10:06
Nema dostupnih prijevoda.

Furio Radin i Maurizio Tremul ponaaju se kao diktatori unutar autohtone Talijanske nacionalne zajednice u Hrvatskoj i Sloveniji te kao njene izdajice izvan iste.

Furio Radin, od 1992. neprekidno je zastupnik Talijanske nacionalne zajednice, nedavno je ponovno potvr?en kao potpredsjednik Hrvatskog sabora (na posljednjim parlamentarnim izborima dobio je 890 glasova, odnosno 5,11%, od ukupno 17.414 talijanskih bira?a u Hrvatskoj).

Maurizio Tremul, od 1991. godine u samom je vrhu Talijanske unije (najprije kao predsjednik Izvrnog odbora, zatim predsjednik Skuptine, potom predsjednik Izvrnog odbora i trenutno predsjednik Talijanske unije, izabran kao jedini kandidat s 4.500 glasova, odnosno 14,09%, od ukupno 31.922 talijanskih bira?a u?lanjenih u Zajednicama Talijana u Hrvatskoj i Sloveniji te ujedno u Talijanskoj uniji).

Tremul je predsjednik Talijanske unije 29 uzastopnih godina, izjedna?ivi se s rekordima u trajanju od Staljina i Lukaenka, dok Furio Radin, stalni zastupnik 28 godina, ve? je prestigao Mao-a sa trajanjem od 27 godina, te s obzirom da je ponovno izabran za sljede?e ?etiri godine, na kraju mandata, njegovo trajanje korespondirati ?e bivanju 32 godine u parlamentarnoj slubi: stoga, za sustignuti Tita i Sadama Husseina (s 35 godina) biti ?e mu potrebno da se ponovno kandidira po deseti put zaredom.

Njihovih gotovo trideset godina obnaanja funkcija na najviim razinama Talijanske nacionalne zajednice o?ito je da je pospjeilo neizbjenu i rastu?u degeneraciju Talijanske unije u sustav koji se vie ne moe definirati kao demokratski. Dovoljno je podsjetiti se na zastarjelu i nepravednu raspodjelu vije?ni?kih mjesta u Skuptini Talijanske unije i takozvane "blindirane kandidature", tj. kada je broj kandidata jednak broju raspoloivih mjesta, s ishodom izbora koji je unaprijed predodre?en. Slijedom toga, apstinencija (suzdravanje od glasovanja) je dosegla vrhunac od preko 83%, tako da je tijekom godina od fizioloke postala patoloka. Reprezentativnost izabranih predstavnika o?ito je irelevantna, budu?i da se njihov izborni konsenzus zna?ajno smanjio, fluktuiraju?i izme?u 5% i 14% onih koji imaju pravo glasa (bira?a). Uz to, u?inak bira?a malih Zajednica Talijana je 4,7 puta ve?i od onog glasa?a velikih Zajednica Talijana, a to je o?igledno nedemokratski. Trajnost i gomilanje funkcija omogu?ili su op?u i sve ve?u kontrolu nad ogromnim financijskih sredstvima (procijenjenim na vie od 270 milijuna eura u posljednjih 28 godina) i klijentelisti?ku raspodjelu resursa. "Trgovanja/Razmjene glasova" izvor su fenomena (pojave) samoodranja rukovodstva i oportunisti?ke logike, orijentirane na prednost pojedinaca po cijenu kolektivnog poraza. Sustav je to koji se samounitava, s obzirom na nedostatak unutarnjeg nadzora -putem Odbora jamaca, za albe i nadzor te nedostatak prostora za opoziciju i neuspjeh (propast) socijalno-ekonomskih projekata (Aegida, EDIT, Otium, CIPO, itd.). A da se ne spominju brojne nepravilnosti i krenja zakona u Hrvatskoj, Italiji i Sloveniji, izna?ene u radu Talijanske unije, poput slu?aja EDIT, slu?aja Zajednice Talijana Bale ili Zajednice Talijana Cresa, slu?aja Zajednice Talijana Zadar, itd. Ukratko, puno "?injenica" u stalnom pogoranju su uzrok sve ve?eg nezadovoljstva i odvojenosti Talijana od Talijanske unije, koja je izdala svoju ulogu jedinstvene i demokratske organizacije Talijanske nacionalne zajednice u Hrvatskoj i Sloveniji a koju bi trebala predstavljati i zatiti njene politi?ke, kulturne i ekonomske potrebe.

Ve? desetlje?ima Talijanska unija ne nadzire ili jo gore prilago?ava se pokuajima smanjenja ste?enih prava Talijanske nacionalne zajednice u Hrvatskoj i Sloveniji. Po?evi od cjelovite dvojezi?nosti, koja je svedena na minimum i jo uvijek prisutna u samo nekoliko jedinica lokalne samouprave u Istri, ili ukidanje izuze?a od pla?anja PDV-a za donacije talijanske Vlade Talijanskoj nacionalnoj zajednici, ili ukidanje obveze u?enja talijanskog jezika kao jezika drutvene sredine u kolama ve?ine u dvojezi?nim jedinicama lokalne samouprave a koji je sveden na neobavezan strani jezik, ili Ugovor izme?u Republike Hrvatske i Talijanske Republike o pravima manjina iz 1996. godine koji jo nije primijenjen, implementiran, proveden, izvren, ili lienje Talijanske nacionalne zajednice prava na zastupljenost u izvrnom tijelu dvojezi?nih jedinica lokalne samouprave (putem zamjenika grado-na?elnika koji je pripadnik Talijanske nacionalne zajednice, a s ciljem da moe su-upravljati podru?jem svog povijesnog obitavanja) i tako dalje.

Poraza (poput bitke za "Caporetto", kod Kobarida) za Talijansku nacionalnu zajednicu dosad je previe i sve uz tihi (ute?i) pristanak Ministarstva vanjskih poslova i me?unarodne suradnje Talijanske Republike.

 
hrvatskiitaliano

Plakati

Vox populi

Web stranica je nezavisna,u stalnoj nadopuni i podlona jeproirenju. Web site je slobodan, besplatan i na raspolaganju svima onima koji ele objavitivlastita stajalita i miljenja koja naalost ne nailaze na pozitivan ishod od strane sredstava javnog priop?avanjakoji su prisutni na istarsko-kvarnerskom podru?ju.

Miljenja, prijedloge, ideje, osvrte moetedostaviti na e-mail :

voxpopuli@silvanozilli.com

Get the Flash Player to see this player.