Home Mišljenja «Naši» Veliki ?asnici iz reda Zvijezde solidarnosti Republike Italije
Greška
  • XML Parsing Error at 1:425. Error 9: Invalid character
PDF Ispis E-mail
Autor Silvano Zilli   
ÄŚetvrtak, 05 VeljaÄŤa 2009 00:00
Svjedoci smo, «inter nos» (me?u nama), velike koncentracije mo?i unutar talijanske nacionalne zajednice. Pažljivim i strpljivim promatra?ima zasigurno nije promaklo kako se  mnogobrojne funkcije i odgovornost nalazi u rukama svega nekolicine pojedinaca. Do toga je došlo zahvaljuju?i izbornom sustavu i važe?im pravilima unutar Talijanske unije, koji zasigurno ne odražavaju principe i kriterije pripisane i upotrijebljene unutar sustava koji se definira demokratskim.
Radi se o «abnormalnoj premo?i», bez presedana unutar talijanske nacionalne zajednice, što krši samu bit demokratskoga sustava kao pluralisti?kog te kompetitivnog pluralizma, predstavljaju?i jedan od najgorih rizika za Zajednicu. Dokaz su  tome  funkcije, zadaci i odgovornost u rukama troje ljudi, koji su od tih funkcija vremenom  stvorile vlastitu profesiju. Podržava ih svojevrstan lobby sastavljen od osoba  beskona?ne uslužnosti i snishodljivosti.
Stoga, svi oni koji potrebuju podatke glede aktualnih uloga, funkcija ili drugih odgovornosti koje obnašaju «naši» Veliki ?asnici iz reda Zvijezde solidarnosti Republike Italije, mogu zaviriti u ovaj informativni pregled, premda ?e taj popis vjerojatno biti nepotpun.Gosp. Furio Radin je:
1. predsjednik Talijanske unije te predsjednik Skupštine Talijanske unije;
2. dodatni koordinator/dopredsjednik Savjeta Talijanske unije u Sloveniji;
3. ?lan Odbora za koordinaciju aktivnosti u korist talijanske nacionalne zajednice u Hrvatskoj i Sloveniji, koji je osnovan od strane Ministarstva vanjskih poslova Republike Italije;
4. ?lan tehni?ke radne skupine koja ?e biti osnovana pri Ministarstvu vanjskih poslova Republike Italije radi izrade Zakona o trajnom interesu odnosno Okvirnog zakona talijanske države u korist talijanske nacionalne zajednice u Hrvatskoj i Sloveniji;
5. saborski zastupnik talijanske nacionalne zajednice (u hrvatskome Saboru od 1992. godine);
6. ?lan Stalne me?uresorske komisije za pra?enje izvršenja Ugovora izme?u Republike Hrvatske i Talijanske Republike o pravima manjina, koja je osnovana na temelju sporazuma Radin-Sanader;
7. predsjednik Odbora za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Hrvatskog sabora;
8. ?lan Pododbora za prava nacionalnih manjina Hrvatskog sabora;
9. ?lan Savjeta za nacionalne manjine u Hrvatskoj;
10. ?lan Skupštine Comitesa (Odbora za Talijane izvan domovine) konzularne jedinice u Rijeci;
11. znanstveni koordinator i predsjednik Znanstvenog odbora za ocjenu djelomi?no realiziranih istraživanja od strane «Centra za informatiku, programiranje i orijentiranje kadrova» iz Pule.
Treba doduše spomenuti da je 25. rujna 2006. godine podnio neopozivu ostavku (s obrazloženjem nagomilanih funkcija) na mjesto predsjednika Comitesa (Odbora za Talijane izvan domovine) konzularne jedinice u Rijeci.
Treba još podsjetiti da je od 12. srpnja 2006. do 27. velja?e 2008. godine obnašao i funkciju ?lana Skupštine trgova?kog društva «Finistria» d.o.o. iz Rijeke.Gosp. Maurizio Tremul je:
1. predsjednik Izvršnog odbora Talijanske unije, a tu je funkciju obnašao i od 1991. do 2002.;
2. ?lan Skupštine Talijanske unije (od 2002. do 2006. obnašao je dužnost predsjednika Skupštine Talijanske unije);
3. koordinator/predsjednik Savjeta Talijanske unije u Sloveniji;
4. zadužen za resor Financija i prora?una unutar Izvršnog odbora Talijanske unije;
5. ?lan Odbora za koordinaciju aktivnosti u korist talijanske nacionalne zajednice u Hrvatskoj i Sloveniji, koji je osnovan od strane Ministarstva vanjskih poslova Republike Italije;
6. ?lan tehni?ke radne skupine koja ?e biti osnovana pri Ministarstvu vanjskih poslova Republike Italije radi izrade Zakona o trajnom interesu odnosno Okvirnog zakona talijanske države u korist talijanske nacionalne zajednice u Hrvatskoj i Sloveniji;
7. ?lan Stalne me?uresorske komisije za pra?enje izvršenja Ugovora izme?u Republike Hrvatske i Talijanske Republike o pravima manjina, koja je osnovana na temelju sporazuma Radin-Sanader;
8. ?lan Stalnog tehni?kog odbora utemeljenog prema propisima regionalnog zakona Regije Friuli-Venezia Giulia br. 16 od 16. kolovoza 2000. – intervencije za obnovu, o?uvanje i valorizaciju svjedo?anstva i povijesne baštine, te one umjetni?ke i kulturalne talijanskoga porijekla u Istri, Kvarneru i Dalmaciji, kao i druge inicijative prekograni?ne suradnje i one me?unarodne;
9. ?lan radne skupine za odre?ivanje «Programa za obnavljanje i unapre?enje Novinarsko-izdava?ke organizacije EDIT» iz Rijeke;
10. ?lan Skupštine Zajednice Talijana Kopar;
11. ?lan Odbora za talijanske programe RTV-a Kopar;
12. predstavnik talijanske nacionalne zajednice u Vije?u RTV Slovenija;
13. ?lan radne skupine o manjinama u sastavu Mješovite komisije Republike Slovenije i Autonomne regije Friuli-Venezia Giulia za pristup zajedni?kim pitanjima razvoja;
14. ?lan pilot programa za Interreg III A/Phare CBC Slovenija-Italija;
15. ?lan Nadzornog odbora trgova?kog društva «Aegida» d.o.o. iz Kopra;
16. fiducijar Talijanskog nacionalnog olimpijskog odbora Regije Friuli Venezia Giulia u Sloveniji;
17. pravni ovlaštenik publikacije «Narodne novine Talijanske unije»;
18. ?lan Odbora za koordinaciju projekta «Istra u vremenu»;
19. glavna i odgovorna osoba za europske projekte: «Umjetnici dviju manjina», «Pjesnici dviju manjina», «IQ-Euro : te?ajevi formacije za euro-projektante» i «Agromin: predstavljanje i degustacija tipi?nih istarskih jela»;
20. odgovorna osoba Ureda Talijanske unije za projekte koji se financiraju na temelju Zakona broj 19/91 i susljednih ekstenzija;
21. odgovorna osoba Ureda Talijanske unije za projekte koji se kandidiraju na me?unarodne natje?aje i financiraju iz europskih fondova;
22. ?lan Povjerenstva za izradu izvedbenog projekta obnove Pala?e Gravisi – sjedišta Talijanske unije u Kopru.
Treba još dodati da, u sklopu lokalnih izbora u Sloveniji koji su se održali 22. listopada i 12. studenoga 2006. :
-ponovno se kandidirao za funkciju ?lana Vije?a Samoupravne zajednice talijanske manjine u Kopru i osvojio 232 glasova (broj bira?a: 946, broj glasa?a: 502), plasiravši se tako na 11. mjesto (od sveukupno 11 kandidata, koji su se natjecali za jedno od 9 vije?ni?kih mjesta u Vije?u Samoupravne zajednice);
-kandidirao se za jedno od triju vije?ni?kih mjesta za pripadnike talijanske nacionalne zajednice u Gradskom vije?u Grada Kopra i osvojio 189 glasova (broj bira?a: 946, broj glasa?a: 549), plasiravši se tako na 4. mjesto (od sveukupno 5 kandidata, koji su se natjecali za jedno od 3 vije?ni?kih mjesta u Gradskom vije?u).
Treba još spomenuti da je do 31. svibnja 2007. obnašao i funkciju vršitelja dužnosti direktora Talijanskoga centra za promidžbu, kulturu, formiranje i razvoj «Carlo Combi» iz Kopra.
Treba još podsjetiti da je do 27. velja?e 2008. godine obnašao i funkcije ?lana Skupštine trgova?kog društva «Finistria» d.o.o. iz Rijeke i ?lana Skupštine trgova?kog društva «Jadranska Informativna Agencija» d.o.o. iz Kopra, te do 28. srpnja 2008. godine funkciju predstavnika Talijanske unije u Skupštini trgova?kog društva «Centar za promociju poduzetništva» d.o.o. iz Pirana.
Gosp. Roberto Battelli je:
1. dopredsjednik Skupštine Talijanske unije;
2. predsjednik Komisije za politi?ka, ustavno-pravna i religijska pitanja Skupštine Talijanske unije;
3. ?lan tehni?ke radne skupine koja ?e biti osnovana pri Ministarstvu vanjskih poslova Republike Italije radi izrade Zakona o trajnom interesu odnosno Okvirnog zakona talijanske države u korist talijanske nacionalne zajednice u Hrvatskoj i Sloveniji;
4. ?lan Samoupravne obalne zajednice talijanske manjine u Kopru;
5. saborski zastupnik talijanske nacionalne zajednice u slovenskome Parlamentu (od 1990. do danas);
6. predsjednik Komisije za nacionalne zajednice slovenskoga Parlamenta;
7. ?lan Odbora za vanjsku politiku slovenskoga Parlamenta;
8. ?lan Odbora za kulturu, obrazovanje i sport slovenskoga Parlamenta;
9. ?lan Predsjedni?koga kolegija slovenskoga Parlamenta;
10. vo?a (od 2000. do 2009.) i poslije ?lan slovenske delegacije pri Parlamentarnoj skupštini OESS-a;
11. ?lan nacionalne grupe Intraparlamentarne unije unutar slovenskoga Parlamenta;
12. ?lan parlamentarne skupine za prijateljstvo s Italijom;
13. ?lan parlamentarne skupine za prijateljstvo sa Španjolskom;
14. ?lan radne skupine za prora?un OESS-a;
15. ?lan Odbora za transparentnost OESS-a.
Koncentracija je to funkcija, poslova i odgovornosti, a s time i mo?i u rukama nekolicine, što, vjerujem, nije nikada do sada zabilježeno u povijesti talijanske nacionalne zajednice. Što re?i, do:  može li  talijanska nacionalna zajednica i  Talijanska unija bez njih?! Odgovor je jednostavan: ne može. Jer, tko god zagrebe u to «Sveto Trojstvo» (neka mi vjernici oproste) a priori ?e se smatrati izdajnikom i rušiteljem «sklada» Zajednice. I autor ovog ?lanka bio je svojedobno zaveden njihovom politikom principa:  «volimo se i ne sva?ajmo se me?usobno, unutar Zajednice». Sve dok nije shvatio da je dobrobit Zajednice u drugom planu i da na žalost radi sa grabežljivcima i beskrupuloznim politi?arima, koji samo u dva slu?aja pristaju na suradnju: kada su im drugi potrebni za izbje?i mogu?u marginalizaciju (što je za njih nepojmljiv uvjet), i kada se nakon aktualnog sporazuma ve? me?usobno dogovaraju kako ?e izigrati  neke tre?e.
Ali, ho?e li mi ovaj ?lanak prouzrokovati kritike i napade?
Naravno, ve? je poznato, mnogi «dvorjani» aktualnih «doživotnih vladara» talijanske nacionalne zajednice bili su «dvorjani» i u mra?nim vremenima talijanske nacionalne zajednice, kao i u recentnoj prošlosti, i znaju kako se ocrnjuje onoga koji od slave ne živi, poput onih koji su se usudili zagrepsti u «Sveto Trojstvo» i «narušiti sklad». Neko me vrijeme to ljutilo, jer sam mislio da to ?ine u dobroj namjeri. Sada se više ne ljutim. Zahvaljuju?i tome sada s još ve?om objektivnoš?u  mogu promatrati kreiranje demokracije «a la cubana» unutar Talijanske unije odnosno talijanske nacionalne zajednice.

Napomena.
Dana 1. listopada i dana 3. listopada 2006. godine dostavio sam (e-mailom) tekst na talijanskom jeziku (ondašnji je tekst bio malo druga?iji, pošto su u isti naknadno uvršteni doga?aji koji su se u me?uvremenu desili -misli se na lokalne izborne rezultate u Sloveniji i na parlamentarne izborne rezultate u Hrvatskoj) direktoru Izdava?ke ku?e EDIT iz Rijeke i glavnom uredniku dnevnih novina “La Voce del Popolo” sa zamolbom da se objavi. Do danas, nisam dobio nikakav odgovor a tekst nije objavljen.
Dana 7. listopada i dana 12. listopada 2006. godine dostavio sam (e-mailom) tekst (ondašnji je tekst bio malo druga?iji, pošto su u isti naknadno uvršteni doga?aji koji su se u me?uvremenu desili -misli se na lokalne izborne rezultate u Sloveniji i na parlamentarne izborne rezultate u Hrvatskoj) glavnom uredniku dnevnih novina “Glas Istre” sa zamolbom da se objavi. Do danas, nisam dobio nikakav odgovor a tekst nije objavljen.

P.S.
Tekst je ažuriran 5. velja?e 2009. godine.

AĹľurirano Petak, 03 Travanj 2009 16:27
 
hrvatskiitaliano

Plakati

Vox populi

Web stranica je nezavisna, u stalnoj nadopuni i podložna je proširenju. Web site je slobodan, besplatan i na raspolaganju svima onima koji žele objaviti vlastita stajališta i mišljenja koja nažalost ne nailaze na pozitivan ishod od strane sredstava javnog priop?avanja koji su prisutni na istarsko-kvarnerskom podru?ju.

Mišljenja, prijedloge, ideje, osvrte možete dostaviti na e-mail :

voxpopuli@silvanozilli.com

Get the Flash Player to see this player.