Home Miljenja Jadna Talijanska unija, izgubljena me?u karijeristima koji su od svoje funkcije izgradili profesiju
Greška
  • XML Parsing Error at 1:422. Error 9: Invalid character
Jadna Talijanska unija, izgubljena me?u karijeristima koji su od svoje funkcije izgradili profesiju PDF Ispis E-mail
Autor Silvano Zilli   
Nedjelja, 01 Veljača 2009 12:20
U posljednjih 14 godina posve?enih politi?koj aktivnosti, a s time i javnome ivotu, nagledao sam se svega i sva?ega.
Nedostajali su nam doivotni efovi talijanske nacionalne zajednice u Hrvatskoj i Sloveniji koji su kao politi?ari/talijani, izuzeti od svih pravila te uvijek ele i uspijevaju nametnuti vlastita pravila igre. I to se ne ?ini uspjenom ?injenicom Talijanske unije, ve? naprotiv, to je bio i ostao iznimno veliki znak njezine slabosti. Dati do znanja, sipaju?i sumnje i nesigurnosti, da bez nekih se ne bi moglo nita u?initi te da ostali, mada sposobni, trebaju biti odba?eni ili prisiljeni da se povuku (to je ista stvar), je oportunisti?ka politika, koja je ?injena u zloj namjeri, a koju podravaju mnogobrojni veliki naivci, to nije u interesu talijanske nacionalne zajednice. U ovome se slu?aju radi o politici individualne kabotae oportunista. To je korporativna politika, iskvareno ortatvo, odnosno neko unutarnje urovanje, praksa recipro?nih utnji, dogovora o podijeli financijskih sredstava, to donosi raspodjele sredstava na zadovoljstvo samo za ortake, zainteresirane stranke. Upoznao sam ih vrlo dobro tijekom proteklih 14 godina. Te su osobe iznad svake sjene sumnje i u dobru i u zlu, ma?ke sa sedam ivota koje mogu sada re?i jednu stvar, a istoga trena ?initi i posve suprotno. Jedini njihov moral sastoji se u ?injenici da brane vlastite interese i da veli?aju svoje ja; oni ele biti kraljevima i bez trona. Upravo se radi toga okruuju podanicima sa jednim jedinim pravilom : potjerati ili navesti na bijeg sve one koji im mogu oduzeti prostor, smanjiti vidno polje, umanjiti mo? odlu?ivanja, kao i samu mo? te novac. Oni, kao rukovodioci, ive i ele doivotno ivjeti obnaaju?i vode?e funkcije. Uspijevaju u tome ve? 15 godina i osigurali su si te pozicije za naredne ?etiri godine zahvaljuju?i onima koji ih podupiru, a nisu jo proli fazu premijere diletanata, mediokriteta, yes mena koji su spremni da sve podre dizanjem ruke da bi zatim preli na kasu.
U situaciji u kojoj se nalazi Talijanska unija ve? 15 godina, sa ovim doivotnim vladarima koji su stvorili takvu situaciju, ne postoji sklonost da se provede smjena generacije i kulturna obnova. Ne sa njima koji su u svim tim godinama dokazali da imaju samo jedan jedini apsolutni prioritet: samoodravanje, o?uvanje vlastite pozicije. Naravno sve to uz kooptiranje drugih kako bi se to je vie mogu?e razvodnili unutar to ireg kruga pripadnika talijanske nacionalne zajednice, ali samo uz matemati?ki siguran preduvjet da ?e oni ostati za kormilo, da ?e oni biti vo?e : dakle ili kooptirani se moraju posluno prilagoditi ili od toga nema nita. No, brojke su svima jasne, tendencija je u padu, dovoljno je poprimiti svijest o tome.
To su posebni likovi koji smatraju da su njihove megalomanske ambicije zbilja i za koje postoje samo pristae i nezahvalnici, u koje uvrtavaju sve one koji se s njima ne slau, tako da na taj na?in navode one slabe i oprezne da ute, da se ne odaju, da ne prona?u hrabrost da im se odupru. Oni svrstavaju sve njihove kriti?are u nezahvalnike, u jednoj koncepciji mo?i koja prua svoje usluge, a ne priznaje i ne poznaje tu?e zasluge.
Zahvaljuju?i njima, odnosi unutar Unije su vo?eni vie mudro?u ili oportunizmom negoli duhom potene suradnje. Nastojati obavljati svoje zada?e unutar Talijanske unije s maksimalnom transparentno?u, potenjem i nezavisno?u (vlastitom glavom), bez poniznosti i podanitva, nije prihvatljivo kod njih koji se razljute previe potenim ponaanjem, te onim previe koherentnim i nezavisnim ili pak koji nije u tonu s njihovim oportunisti?kim o?ekivanjima. Nita novoga u Talijanskoj uniji, gdje potovana gospoda bivaju smatrana neprijateljima, a potenjaci opasnost za jedinstvo, stoga, dakle, svi su oni krivi. Jao si ga onome koji pokuava izi?i iz svega toga, taj je traljavac.
Talijanska je nacionalna zajednica u Hrvatskoj i Sloveniji posljednjih 15 godina uspostavila vodstvo s tri glave. Ve? 15 godina vode kolo, snagom da su davali i jo ulijevaju povjerenje i nadu pripadnicima talijanske nacionalne zajednice. Treba naglasiti da drugih voljnih ljudi da kro?e u politi?ku arenu talijanske nacionalne zajednice nema; preferiraju slijediti ih, poputati im, biti im usluni, umjesto da se suprotstave, da izraze neslaganje ili pak samo ute i gledaju. Ono to najvie plai je rezignacija, odnosno nedostatak politi?ke strasti i elje za suprotstavljanjem.
Prvo pravilo ozbiljnosti nalae da se treba potivati pravila demokracije. Pou?en sam da je demokracija potovanje pravila ve?ine, dakle, potujem izbor ve?ine ?lanova Skuptine Talijanske unije, ali ne slaem se s njima i ne podravam njihove odluke te stoga sam glasao protiv imenovanja navedenih osoba za najbitnije, predstavni?ke funkcije (razumljivo je da tko se ne slae ve?inom, je dio manjine koja ima pravo da bude opozicija).
No, jasno je da opozicija treba postojati, upravo u trenutku kada tako bezobrazno vladaju. Nisam jedan od onih koji se povla?e i napominju da treba biti oprezan, jer oprez je odlika pobije?enih. Nisam niti jedan od onih koji ?e traiti zatitu kod karijerista kako bi podrao jednoumlje unutar sustava Talijanske unije, to je na koncu bio na fatalni izbor u posljednjih 15 godina. Jedna se prava osoba treba osje?ati dobro sama sa sobom i treba ?initi to joj se ?ini ispravnim.
Ažurirano Subota, 21 Ožujak 2009 15:14
 
hrvatskiitaliano

Plakati

Vox populi

Web stranica je nezavisna,u stalnoj nadopuni i podlona jeproirenju. Web site je slobodan, besplatan i na raspolaganju svima onima koji ele objavitivlastita stajalita i miljenja koja naalost ne nailaze na pozitivan ishod od strane sredstava javnog priop?avanjakoji su prisutni na istarsko-kvarnerskom podru?ju.

Miljenja, prijedloge, ideje, osvrte moetedostaviti na e-mail :

voxpopuli@silvanozilli.com

Get the Flash Player to see this player.